5BE Ekonomie a psychologie

Garant: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Popis VS:

Specializace je vyučována jak v českém, tak převážně v anglickém jazyce. Umožňuje tak studentům zlepšit své jazykové dovednosti včetně odborné terminologie v anglickém jazyce. V kurzech specializace jsou představeny soudobé poznatky tzv. behaviorálních věd (ekonomie, psychologie, kognitivní vědy, biologie, ad.) s důrazem na ekonomickou tématiku a kritické myšlení. Získané poznatky a analytické schopnosti lze efektivně využít ve sféře managementu, marketingu a reklamy, poradenství či v médiích. Specializace je žádanou odborností i ve státní sféře a v mezinárodních organizacích. Zejména vhodná je pro studenty zvažující profesní kariéru v oblasti společenských a behaviorálních věd. Absolvování specializace umožňuje studentům získat orientaci v moderních teoriích pokrývajících vnímání, rozhodování a chování člověka. Vyjma multidisciplinárních teoretických přístupů se studenti naučí základům metod experimentálního výzkumu, statistického vyhodnocování dat a jejich interpretace. Specializace poskytuje schopnost zaujmout kvalifikovanější postoj ke komplexní realitě ekonomické praxe a k různorodým motivům lidského chování.

Povinné kurzy:

  • 5IE412: Ekonomie a psychologie I.  (vyučující: Jiří Rotschedl, letní semestr, v češtině)
  • 5IE373: Principles of Experimental Economics (nyní vyučováno mimosemestrálně s prof. Jean-Robertem Tyranem z University of Vienna, zimní semestr, v angličtině)
  • 5IE462: Behavioral Economics (vyučující: Vojtěch Kotrba, letní semestr, v angličtině)
  • 5IE380: Behavioral Finance (vyučující: Lenka Dvořáková, Helena Chytilová, v angličtině)

Volitelné kurzy:

  • 55F912: Základy ovládaní ekonometrického SW STATA (Andrea Sáenz de Viteri Vázquez, mimosemestrálně vždy v lednu, v angličtině)
  • 5HP445: Sociální práce pro ekonomy (vyučující: Vladimír Barák, v češtině)
  • 5IE375: Drugs and Economics (vyučující: Andrea Sáenz de Viteri Vázquez, zimní semestr, v angličtině)
  • 5EN457: Applied Quantitative Methods II (vyučující: Lucie Kureková, pro ZS 22/23 výjimečně mimosemestrálně, od ZS 23/24 v zimním semestru, v angličtině)
  • 5RE330 Projektový management (vyučující: Martin Pělucha, v zimním semestru, v češtině)
  • 5HP504: Aplikovaná ekonometrie (vyučující: Milan Bednář, v letním semestru, v češtině)

Informace o Souborné zkoušce (5BE1 Souborná zkouška z vedlejší specializace):

Souborná zkouška se sestává z ústní zkoušky prověřujícího klíčové znalosti z vybraných povinných předmětů specializace. Souborná zkouška probíhá v českém jazyce. Jednotlivé otázky jsou uvedeny v sylabu kurzu.

 

Vznik některých materiálů a kurzů vedlejší specializace byl podpořen: Evropský sociální fond a Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti (Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práce se studenty a praxi CZ.2.17/3.1.00/33332).