Informace pro uchazeče o magisterské studium

Termín uzávěrky přihlášek na navazující magisterské studium se začátkem studia od ZS 2024/2025 je na Národohospodářské fakultě 31. 5. 2024. Přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 20. 6. 2024. Nejzazší termín zápisu do studia je 10. 9. 2024.


SEDMERO DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT NA NF

 

 • Generic placeholder image
  MEZINÁRODNÍ KVALITA VZDĚLÁNÍ

  Za kvalitním vzděláním nemusíte na Západ – studujte v centru Prahy na mezinárodní úrovni pod vedením uznávaných pedagogů i expertů z praxe z celého světa. Jsme náročnější, ale vyplatí se to! #pedagogoveNF #international #kolejprokazdeho

 • Generic placeholder image
  ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ

  Úspěchy našich absolventů jsou důkazem širokého uplatnění se vzděláním z NF. Nastartujte u nás svou skvělou kariéru v businessu či veřejném sektoru na pozicích, kam se jiní nedostanou! Univerzitní vzdělání Vám na rozdíl od ostatních VŠ dá široký rozhled, porozumění složitým procesům a umění činit důležitá rozhodnutí. To firmy chtějí! #absolventi #codelaekonom

 • Generic placeholder image
  MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

  Většinu přednášek máme i v angličtině, můžete si vybrat! Každý čtvrtý student, kterého potkáte na VŠE, je ze zahraničí. Všichni naši zájemci o studium v zahraničí úspěšně vycestovali. Poznejte svět s NF! #international

 • Generic placeholder image
  VĚDA A VÝZKUM

  Naši vědci tvoří špičkový výzkum na světové úrovni, řeší velké granty a přednáší na prestižních konferencích. Posouvají hranice poznání a předávají to studentům dál. Staňte se součástí vědeckých týmů již v průběhu studia! #RnDnaNF #RSS

 • Generic placeholder image
  KOMUNITA

  Cíleně propojujeme naše pedagogy se studenty a stejně tak studenty mezi sebou. Kontakty získané v průběhu studia jsou totiž neocenitelnou výhodou v následné kariéře. Z Vás i spolužáků se brzy stanou úspěšní ředitelé a manažeři, bude dobré znát se navzájem! #seznamovakNF #akce

 • Generic placeholder image
  OCENĚNÍ

  Jsme dlouhodobě jednou ze tří nejlepších ekonomických fakult v ČR podle studentských i odborných rankingů, jako součást VŠE bodujeme mezinárodně. Zároveň si ceníme inspirativních osobností: můžete zde potkat i nositele Nobelovy ceny! #drHC

 • Generic placeholder image
  STUDIUM A PRAXE

  Propojení studia a praxe je nutnost. Proto nabízíme přednášky úspěšných odborníků ze soukromé i veřejné sféry a podporujeme pracovní stáže. Také máte možnost sestavit si rozvrh podle svých časových potřeb. #flexirozvrh #peceostudenty

Podat přihlášku


Uplatnění absolventů NF VŠE na trhu práce

Obecná charakteristika

 • Přes 70 % absolventů nachází práci na plný úvazek již v průběhu studia na NF VŠE, zbývající absolventi pracují na plný úvazek do 1 měsíce od ukončení studia.
 • Více než dvě třetiny absolventů pracují ve velkých společnostech nad 250 zaměstnanců, ve kterých se vyskytuje skvělá perspektiva kariérního růstu.
 • Téměř 90 % absolventů využívá ve své práci znalosti a schopnosti získané během studia.

Typické pozice absolventů NF VŠE ve 2-3 letech následujících po ukončení studia

 • Absolventi pracují nejen ve výkonných, ale především na strategických pozicích firem a institucí. Tomu odpovídá i jejich vyšší platové ohodnocení.
 • Nejvíce absolventů pracuje ve společnostech, které působí v oborech consultingu, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejné správě a u různých zahraničních firem.
 • U téměř 80 % absolventů je nejčastější náplní práce odborná a specializovaná činnost. U zbývajících absolventů převládá řídící a manažerská činnost.
 • Téměř 90 % absolventů pracuje po 2-3 letech od ukončení studia v první nebo druhé společnosti a téměř 80 % z nich vystřídá za tuto dobu 2 až 3 pozice.

Příjem absolventa NF VŠE ve 2-3 letech následujících po ukončení studia

 • Hrubý nástupní měsíční příjem po ukončení studia přesahuje u naprosté většiny absolventů 30 000,- Kč a u třetiny absolventů nástupní příjem po ukončení studia přesahuje 50 000,- Kč.
 • Během prvních tří let od ukončení studia se příjmy absolventů významným způsobem navyšují, k výraznému příjmovému zlepšení dochází u všech příjmových skupin absolventů.
 • Po 3 letech po ukončení studia přesahuje hrubý měsíční příjem u téměř 90 % absolventů 40 000,- Kč. Výjimkou nejsou příjmy přesahující 125 000,- Kč.

Absolventi

Ing. Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz.“

Ing. Eva Minaříková

Management Consulting Analyst

Accenture

Díky své pozici jako management consultinganalyst mám možnost se podílet na zajímavých projektech v různých odvětvích. Do mého portfolia nyní spadá project management implementace IT řešení do zemí po celém světě, kde náš současný klient působí. Nejvíce mě baví různorodost aktivit, zlepšování hard  i soft dovedností a možnost podílet se na pro bono projektech, v rámci kterých Accenturepomáhá vybraným neziskovým organizacím s jejich aktivitami.

NF VŠE jsem vděčná za možnost vycestovat do Kanady na vzdělávací program a za možnost budování vztahů se spolužáky s podobnými zájmy v rámci studentských spolků.

Ing. Štěpán Pekárek

Financial Risk Advisory

Deloitte

Štěpán působil v sekci dohledu nad finančním trhem České národní banky, která zajišťuje výkon dohledu nad subjekty finančního trhu při výkonu jejich činnosti na území České republiky. Předmětem činnosti byla primárně analýza finanční pozice vyhodnocování úvěrových institucí, vyhodnocování jejich rizikovosti a průběžný monitoring jejich činnosti.

Aktuálně vede tým specializovaný na pokročilé kvantitativní metody modelování úvěrového a tržního rizika (IRB modelování úvěrového rizika, IFRS 9, TRIM, FTRB, stresové testování, cenové modely, implementace ML/AI prvků, životní cyklus modelu).

Souběžně s tím působí také jako expertní konzultant v oblasti bankovní regulace, CRRIII/CRDV, Basel IV a ESG finančních rizik. Zaměřuje se především na komplexní projekty v oblasti řízení a modelování finančních rizik, regulatorní deep-dive analýzy, změny v regulaci finančních institucí a analýzu interního řízení.

Zároveň studuje doktorský program Ekonomie a hospodářská správa na NF VŠE, kde také vyučuje.


Fakultní listy


Programy magisterského studia


Jsme rádi, že se zajímáte o navazující magisterské studium právě na Národohospodářské fakultě!

Pozor, při zakládání e-přihlášek volte volbu ‘Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel InSIS’, pokud jste již uživatelem InSIS, jinak nebude přihlíženo k možnosti splnit podmínky přijímacího řízení („na semestry a kredity“) dle Vyhlášky – založte si přihlášku přímo v InSIS – Moje studium – elektronické přihláška ke studiu.

K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu v oborech uskutečňovaných v českém jazyce na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:

 1. absolvovat přijímací test z odborného přehledu (test je v českém jazyce);
 2. dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.

Druhou z podmínek prokazují uchazeči konvertovanou verzí dokladu o ukončeném předchozím vzdělání, kterou musí elektronicky nahrát k přihlašce v InSIS.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia od ZS 2024/2025

Podmínky se považují za splněné u uchazečů, kteří jsou absolventy bakalářského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského programu NF VŠE, který nedokončili.

Zápisy do magisterského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze probíhají pouze DISTANČNĚ (online formou) ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu „Návratka k přihlášce ke studiu na VŠE“.

V Návratce odsouhlasíte podmínky zápisu do studia – tzn. potvrdíte ZÁVAZNÝ souhlas se zápisem do studia. POZOR – pokud v Návratce souhlas nepotvrdíte, do studia nebudete zapsáni!

Do Přihlášky vložíte doklad o úspěšně dokončeném vysokoškolském vzdělání, a to VÝHRADNĚ ELEKTRONICKY v digitálně podepsané (konvertované) verzi. Prosté skeny dokumentů nebudou akceptovány.

Nejzazší termín zápisu do studia je 10. 9. 2024.

V případě rozhodnutí děkana v otázce nepřijetí do studia lze podat žádost o přezkoumání rozhodnutí – odvolání. Tuto žádost lze podat až po té, co obdržíte písemné rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

Všichni uchazeči bez rozdílu studijního programu, na nějž se hlásí, projdou stejným testem zaměřeným na ekonomickou gramotnost a přehled. Otázky jsou tvořeny z velké části obecnou ekonomií na bakalářské úrovni, ale zahrnují i základní přehled o dalších ekonomických aspektech. Jednotlivé oblasti testu jsou následující:
 • mikroekonomie
 • makroekonomie
 • hospodářská politika (součástí je i sociální politika)
 • dějiny ekonomického myšlení
 • evropská unie
 • regionalistika a veřejná správa

Vzorový test

K dispozici zde.

 

Vaši budoucí vyučující

prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Bývalý prezident České republiky

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Předsedkyně národní rozpočtové rady

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Bývalý člen bankovní rady České národní banky

prof. Ing. Karel Dyba, CSc.

Bývalý ministr a stálý představitel České republiky při OECD

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Hlavní ekonomka Hospodářské komory České republiky

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

Autor ekonomické literatury a hlavní ekonom Czech Found

Podat přihlášku

Nejlepší studenti NF VŠE

Ivana Bednářová

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Ekonomie

Daniel Karásek

2. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Vojtěch Semerád

5. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Bc. Lucie Milaniaková

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Bc. Jan Bahr

3. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Bc. Tomáš Procházka

Bc. Tomáš Procházka

4. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika