Profil Fakulty

Proč studovat ekonomii na NF VŠE?

Protože jako její absolventi budete…

 • schopni lépe pochopit současný svět a lidi, kteří na něm žijí,
 • správně myslet a dobře se rozhodovat,
 • znát principy, jak funguje trh, firma, politika, stát, ale i manželství a celá společnost,
 • moci dělat, co vás bude nejvíc bavit, a jít za svými sny.

Proto se uplatníte …

 • ve firmách i na ministerstvech na pozicích, kam se jiní nedostanou,
 • jako zodpovědní ředitelé, chytří analytici, nebo i dobrodružní vědci.

Co Vám nabízíme?

 • Široký záběr studia ekonomie a souvisejících oborů a tedy vysokou úroveň vzdělání univerzitního charakteru.
  • Toto universální zaměření studia na Národohospodářské fakultě dá těm z vás, kteří zatím nemají svůj zájem o společenské vědy zcela vyhraněný, najít si postupně „to svoje“. Nebudete jen úzce orientováni na svět podnikání, ale na druhou stranu se můžete uplatnit i v něm.
 • Nejen studium ekonomické teorie, ale také využití ekonomie v praxi.
  • V průběhu studia u nás absolvujete stáže ve firmách, na ministerstvech i v neziskovkách.
 • Umění řešit důležité otázky pomocí správných nástrojů.
  • Naučíme vás rozumět nerovnostem, konkurenci, firmě, zisku, inflaci, nezaměstnanosti, ale i jak získat peníze a udržet si je.
 • Tituly z prestižní fakulty VŠE, které otvírají dveře na nejvyšší posty v soukromé i veřejné sféře.
  • Jako absolventi Národohospodářské fakulty VŠE budete disponovat znalostmi z ekonomie, které Vám umožní uplatnit se nejen jako analytici a ekonomičtí poradci v institucích veřejné správy, ale i jako manažeři ve firmách a to na postech, kde se rozhoduje o strategii a budoucnosti.
 • Prostor pro diskuzi a formování vlastních názorů na ekonomická a společenskovědní témata.
  • Na Národohospodářské fakultě absolvujete diskuzní semináře, ale i přednášky předních odborníků z praxe.
 • Propojení s mezinárodním prostředím.
  • Každý pátý student, kterého potkáte na chodbách a v posluchárnách naší fakulty je ze zahraničí.
  • Každý náš posluchač může studovatsemestr nebo dva na universitáchpo celém světě.
 • Spoluúčast na ekonomickém výzkumu.
  • Vědecké týmy na Národohospodářské fakultě dlouhodobě řeší zadání v rámci ekonomického výzkumu. Už jako studenti se do těchto týmů můžete zapojit a tak spolu s námi objevovat a lépe chápat, jak se lidé, firmy, politici či státy chovají.

„Ekonomie je vědou, která studuje lidské chování jako vztah mezi cíli a vzácnými prostředky, které mají alternativní použití.“

L. Robbins (1962)

Studijní programy

 

 • Autor: Petr Solar
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: