Informace pro nově přijaté studenty

Informace pro nově přijaté studenty na NF VŠE v Praze

Milí studenti,

gratulujeme Vám k přijetí na Národohospodářskou fakultu!

Zde se dozvíte nejdůležitější informace, které potřebujete k úspěšnému zahájení studia. Zároveň Vám doporučujeme neustále sledovat webové stránky VŠE a NF.

Studijní oddělení NF VŠE

Studijní referentka pro studenty s počátečním písmenem příjmení:

A  až  Klára Horová e-mail: klara.horova@vse.cz místnost: NB 396 tel.: 224 095 540

L   až   Š Pavla Kovářová e-mail: pavla.kovarova@vse.cz místnost: NB 397 tel.: 224 095 556

T  až   Ž Alena Šalbabová e-mail: salbab@vse.cz místnost: NB 397a tel.: 224 095 523

MANUÁL PRO STUDIUM NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ (manuál pro nově přijaté studenty)

Přidělení loginu a hesla

Všichni studenti VŠE mají přiděleno jedinečné přihlašovací jméno (login) a heslo k přístupu do Informačního systému školy (InSIS) a školní sítě (Novell). Tyto údaje budete potřebovat i k podání přihlášky k ubytování na kolejích.
Kde tyto údaje získáte? V aplikaci, jejíž prostřednictvím jste se hlásili ke studiu. K tomu budete přirozeně potřebovat přihlašovací údaje k přístupu právě k Vaší přihlášce. Pokud jste tyto údaje zapomněli, nové získáte zde: http://insis.vse.cz/prihlaska/pregenerovani_hesla.pl

První přihlášení do InSIS:

 • Přihlásíte se na prihlasky.vse.cz.
 • Zde se vám (poté, co vás referentka zapsala do studia) ukáže uživatelské jméno a úvodní heslo do InSIS.
 • Kliknutím na odkaz prvního přihlášení se vám zobrazí informace o tom, co všechno musíte mít nainstalované, aby vám InSIS dobře fungoval.
 • Po správném nastavení prohlížeče se konečně s novým jménem a heslem přihlásíte.

Informace o vytváření rozvrhu

Každý student VŠE si rozvrh sestavuje sám (i když v prvním semestru s tím studentům výrazně pomáháme).

Student vychází přitom zpravidla ze vzorového rozvrhu pro svůj obor (naleznete zde a vybírá si z časů a míst pro jednotlivé kurzy. Vzhledem k této volnosti v rozhodování je zapotřebí pravidel, která by požadavky jednotlivých studentů spravedlivě slaďovala. Proto funguje sestavování rozvrhu ve dvou základních fázích:

 • nejprve registracích na počítačích vykazujete svůj zájem o jednotlivé kursy („objednáváte si je“),
 • a potom zápisech na počítačích upřesňujete zápis do jednotlivých kursů na základě výsledku automatizovaných zápisů, v nichž škola podle kapacitních možností akceptovala či neakceptovala Vaše registrační požadavky.

Registrace i zápisy se odehrávají v InSIS (Integrovaném studijním informačním systému VŠE v Praze), konkrétně v části „Portál studenta“.

 

REGISTRACE

Na základě struktury svého studijního oboru si na počítači objednáváte výuku vybraných předmětů v příštím semestru, a sestavujete tak rozvrh, který byste rádi měli zapsán. Registrace probíhají vždy na konci předcházejícího semestru. Na zimní semestr v květnu a srpnu, na letní semestr v lednu.

Registrace provádíte v systému InSIS, v Portálu studenta.

Při registraci si vybíráte z jednotlivých paralelek (kursů) k daným předmětům a určujete také skupiny, do nichž vybraný předmět patří. Program vám ukazuje místo a čas výuky, jméno vyučujícího, jakož i kapacitu paralelky (kursu) a jeho naplněnost. (Ta může být při registracích vyšší než kapacita paralelky (kursu); to značí převis zájmu o tuto paralelku (kurs) ze strany studentů.)
Registrace slouží k získání informací o požadavcích studentů na paralelky (kursy) jednotlivých předmětů. Na základě takto získaných informací katedry upravují rozvrh s ohledem na uspokojování požadavků zejména povinných předmětů.
Registrací předmětů podstatně zvýšíte pravděpodobnost, že vám budou předměty nakonec přiděleny – tzv. automaticky zapsány. Na druhou stranu se nevyplácí si registrovat příliš mnoho předmětů v naději, že si z předělených předmětů později vyberete a zbytek předmětů si odhlásíte. Aby si studenti registrovali opravdu jen to, co potřebují, je aplikováno pravidlo, že studenti musí v daný semestr mít zapsané předměty alespoň za tolik kreditů, které odpovídá součtu kreditové hodnoty předmětů přidělených systémem po automatickém zápisu. To znamená, že když si například zaregistrujete předměty za 50 kreditů a po automatizovaném zápisu vám budou přiděleny předměty celkem za 42 kreditů,  nebude Vám dovoleny si v dodatečných úpravách rozvrhu svůj rozvrh upravit tak, abyste měli méně než 42 kreditů. Buďte proto při tvorbě registrací obezřetní!

Návod, jak při registracích v InSIS postupovat, naleznete na:

https://wiki.vse.cz/index.php/N%C3%A1vody#Registrace_p.C5.99edm.C4.9Bt.C5.AF

 

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

Při registracích si kursy jen objednáváte, ještě je nemáte zapsány. Teprve ve fázi zápisů vám systém některé objednávky potvrdí a automatizovaně zapíše, a jiné naopak odmítne (to se týká kursů, o něž je zájem větší než jejich kapacita – někdo zkrátka bude muset z kola ven). Místo nich si budete muset zapsat jiné kursy; ty, v nichž bude volné místo.
Jak systém pozná, koho má z přeplněných kursů odmítnout? Předměty, které jste si objednali, jsou nejprve rozděleny do tří tříd. Ve třídě I. jsou vaše povinné předměty. Ve třídě II. jsou jazykové a oborově volitelné předměty. Konečně vaše celoškolně volitelné předměty patří do třídy III.

Zápis předmětů pak probíhá ve třech kolech – v prvém kole zápisů jsou uspokojovány registrované požadavky předmětů třídy I., ve druhém kole třídy I. a II. a ve třetím kole je možno zapisovat i neregistrované předměty všech tříd. Logika je jednoduchá: tentýž předmět může být pro jednoho studenta povinný, zatímco pro druhého volitelný. Prvý z nich by tedy měl mít přednost. Proto se jeho objednávky vyřizují v dřívějším kole zápisů.

Jak systém postupuje, dojde-li u některého předmětu k převisu zájmu nad kapacitou i v rámci jednoho kola? Při automatizovaném zápisu mají u dané paralelky (kursu) přednost objednávky studentů s vyšším počtem získaných kreditů, v případě rovnosti rozhoduje počet ztracených kreditů, a v případě rovnosti obou počtů rozhoduje náhodný výběr.

Každé kolo zápisů je zahájeno výše popsaným automatizovaným zápisem, na který posléze reagujete ruční úpravou svého rozvrhu. Ten můžete upravovat ještě prvé dva týdny výuky, než se stav zápisů definitivně uzavře.

Návod, jak při zápisech v InSIS postupovat, naleznete na: https://wiki.vse.cz/index.php/N%C3%A1vody#Z.C3.A1pisy_p.C5.99edm.C4.9Bt.C5.AF

 

!!!  SPECIFIKA PRO STUDENTY PRVNÍCH SEMESTRŮ  !!!

Řádně přijatí studenti prvního semestru bakalářského studia mají tzv. pevný rozvrh. To znamená, že jim je rozvrh z velké části zaregistrován předem – stane se tak ve druhé půli srpna.

Takto zaregistrovaný rozvrh má dvě výhody:

 1. a) hodiny na sebe (většinou) vhodně navazují, nemáte výuku roztaženou do mnoha dní;
 2. b) takto zaregistrované předměty budou určitě zapsány (projdou automatickým zápisem), pokud je necháte v registracích tak, jak byly (nebudete je mazat a zpět přidávat, či měnit časy nebo místa).

Neznamená to tedy, že v pevném rozvrhu nelze prostřednictvím registračního programu činit změny (přidávat a odstraňovat předměty), jen je třeba mít na paměti, že na položky zaregistrované samotnými studenty se nevztahuje záruka zapsání. To znamená, že bude jen velmi nízká pravděpodobnost, že by Vám systém Vaši registraci akceptoval a zapsal. A vy pak budete hledat, kde je v jaké paralelce volné místo, a buď je vůbec nenaleznete, nebo ho získáte jen ve velmi nevýhodný čas.

 

Proto lze důrazně doporučit:

 • počkejte s registracemi až na chvíli, kdy se vám v registracích objeví pevně zaregistrovaný rozvrh (koncem srpna),
 • nečiňte ŽÁDNÉ změny v předdefinovaném rozvrhu,
 • teprve k tomuto předdefinovanému rozvrhu si doregistrujte jazykové a další volitelné předměty tak, abyste určitě zvládli mít po 1. semestru alespoň 20 kreditů, ideálně ale spíše tak kolem 30 (registrace probíhají až do 28. 8. 2018)!

 

Upozornění ohledně studia jazyků

Studium jazyků na NF je zcela dobrovolné: neklademe vám obecně žádné podmínky (nemusíte vůbec žádný jazyk vystudovat), ani vám neklademe v jejich studiu žádné překážky (můžete studovat jakoukoliv úroveň jakéhokoliv jazyka). Ohledně jazyků se u vás nicméně automaticky předpokládá znalost obecné angličtiny na takové úrovni, abyste byli schopni studovat odborné předměty v angličtině. K tomu však není třeba znát/studovat ODBORNOU EKONOMICKOU ANGLIČTINU. Studenti, kteří se obávají o dostatečnou znalost obecné angličtiny, si mohou zaregistrovat/zapsat libovolné kurzy katedry anglického jazyka.

 

 

Informace o ubytování na koleji a o ubytovacím stipendiu

http://suz.vse.cz/

https://www.facebook.com/suzvse

Žádost o ubytování na koleji se podává pouze elektronicky.

Všechny informace k ubytování na koleji VŠE najdete v Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování na kolejích VŠE v ak. roce 2018/2019 (Harmonogram) na http://suz.vse.cz/ubytovani-praha/zadosti-o-ubytovani/. Další aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na facebooku Centrální ubytování VŠE SÚZ – ubytování v Prazehttps://www.facebook.com/suzvse .

 

V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v ak. roce 2018/2019 je nutné:

 • Absolvovat zápis do studia na VŠE a získat přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do InSIS).
 • Podat online Žádost o ubytování (Žádost) do ubytovacího systému ISKAM prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ , do pořadníku Praha-Akademický rok 2018/2019, Academic year 2018/2019.

Poznámka: Podání žádosti je možné až druhý den po zápisu ke studiu na VŠE, protože pro přihlášení do ISKAMu potřebujete uživatelské jméno a heslo do informačního systému VŠE (InSIS).

 • Uhradit rezervační kauci 5000 Kč.
 • Vybrat si pokoj, http://suz.vse.cz/ubytovani-praha/zadosti-o-ubytovani/terminar-pro-pridelovani-pokoju/ .
 • Vyčkat na výsledek zpracování žádosti o ubytování:

 

Informace o stavu žádosti a následně o přiděleném konkrétním bloku a pokoji zpřístupněna na adrese

https://iskam-web.vse.cz/ .

Informace k nastěhování naleznete na  http://suz.vse.cz/nastehovani .

 

Slavnostní zahájení akademického roku a Imatrikulace studentů

Slavnostní zahájení akademického roku a Imatrikulace nově přijatých studentů proběhne v září 2018. Podrobnější informace budou zveřejněny v první polovině září 2018 na webových stránkách Národohospodářské fakulty.

 

Harmonogramy 

 

Termíny registrací a zápisů předmětů na zimní semestr 2018/2019:

SEMESTR začíná 1. 9. 2018 a končí 10. 2. 2019

VÝUKA (začíná sudým týdnem) – 13 týdnů:  17. 9. – 14. 12. 2018

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ – 6 týdnů:  17. – 21., 27. – 28. 12. 2018, 2. 1. – 1. 2. 2019

 

Fotografování na identifikační karty

Každý student VŠE musí mít svoji identifikační kartu. Abyste ji obdrželi, musíte se nechat vyfotografovat na specializovaném pracovišti VŠE. Fotografování probíhá ve dnech zápisu do studia (v červnu 2018) v místnosti SB 309 (Žižkov, stará budova) – je tedy možné se zapsat do studia a vyfotit v tentýž den a ušetřit si tak cestu.

Již při focení si budete muset zvolit ze dvou typů identifikačních karet: a) obyčejná multifunkční karta, která umožňuje svému majiteli ji používat k platbě za různé služby – obědy, kopírování apod. (290 Kč), a b) ISIC karta, která funguje jako multifunkční karta, ale je zároveň mezinárodně uznávanou identifikací studenta (370 Kč). Karty je nutné na místě v hotovosti zaplatit!

K fotografování si nezapomeňte vzít s sebou průkaz totožnosti s fotografií a rodným číslem a dále peníze (nejlépe přesnou částku).

Nemůžete-li se dostavit k fotografování v daný červnový termín, můžete se nechat vyfotit individuálně až v říjnu na Správě identifikačních karet v místnosti SB 22 (Žižkov, stará budova). Nevýhodami individuálního focení jsou jednak možné fronty na tuto službu a dále skutečnost, že k začátku semestru nebudete mít svoji kartu k dispozici (nebudete moci např. využívat knihovnu a menzu). Důrazně proto doporučujeme nechat se vyfografovat již v červnu při zápisu do studia.

 

Oficiální Seznamovák NF VŠE:

Jako každý rok jsme si i letos připravili Seznamovací kurz NF, na kterém se dozvíš nejen vše potřebné týkající se tvého nadcházejícího studia, ale díky propracovanému programu se rychle seznámíš se svými spolužáky a získáš spoustu celoživotních přátelství a kontaktů. Kurzem tě provedou starší studenti fakulty, kteří ti poskytnou nejen cenné rady, ale budou ti k dispozici i po celou dobu tvého studia. Pobyt je rozdělen na několik turnusů a jeho absolvování je ohodnoceno 2 kreditovými poukázkami. Více informací, program a přihláška ZDE