Informace pro nově přijaté studenty

Informace pro nově přijaté studenty na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze od zimního semestru 2024/2025


Milí studenti,

gratulujeme Vám k přijetí na Národohospodářskou fakultu!

Zde se dozvíte nejdůležitější informace, které potřebujete k úspěšnému zahájení studia. Zároveň Vám doporučujeme neustále sledovat webové stránky VŠE a NF.


Studijní oddělení NF VŠE

Studijní referentky pro studenty s počátečním písmenem příjmení:

Počáteční písmena příjmení studentů Studijní referentka e-mail místnost telefon
A – K Klára Horová klara.horova@vse.cz NB 396 224 095 540
L – Ž Pavla Kovářová pavla.kovarova@vse.cz NB 397 224 095 556


Užitečné informace ke studiu

Užitečné informace ke studiu


(manuál pro nově přijaté studenty)


Přidělení loginu a hesla

Všichni studenti VŠE mají přiděleno jedinečné přihlašovací jméno (login) a heslo k přístupu do Informačního systému školy (InSIS) a školní sítě (Novell). Tyto údaje budete potřebovat i k podání přihlášky k ubytování na kolejích.
Kde tyto údaje získáte? V aplikaci, jejíž prostřednictvím jste se hlásili ke studiu. K tomu budete přirozeně potřebovat přihlašovací údaje k přístupu právě k Vaší přihlášce. Pokud jste tyto údaje zapomněli, nové získáte zde.

První přihlášení do InSIS:

 • Přihlásíte se na prihlasky.vse.cz.
 • Zde se vám (poté, co vás referentka zapsala do studia) ukáže uživatelské jméno a úvodní heslo do InSIS.
 • Kliknutím na odkaz prvního přihlášení se vám zobrazí informace o tom, co všechno musíte mít nainstalované, aby vám InSIS dobře fungoval.
 • Po správném nastavení prohlížeče se konečně s novým jménem a heslem přihlásíte.

Zapomenutá hesla do osobní administrativy InSIS řeší Help Desk (kancelář SB 22)

 


Informace o vytváření rozvrhu

Každý student VŠE si rozvrh sestavuje sám (i když v prvním semestru s tím studentům výrazně pomáháme).

Student vychází přitom zpravidla ze vzorového rozvrhu pro svůj obor (naleznete zde a vybírá si z časů a míst pro jednotlivé kurzy. Vzhledem k této volnosti v rozhodování je zapotřebí pravidel, která by požadavky jednotlivých studentů spravedlivě slaďovala. Proto funguje sestavování rozvrhu ve dvou základních fázích:

 • nejprve registracích na počítačích vykazujete svůj zájem o jednotlivé kursy („objednáváte si je“),
 • a potom zápisech na počítačích upřesňujete zápis do jednotlivých kursů na základě výsledku automatizovaných zápisů, v nichž škola podle kapacitních možností akceptovala či neakceptovala Vaše registrační požadavky.

Registrace i zápisy se odehrávají v InSIS (Integrovaném studijním informačním systému VŠE v Praze), konkrétně v části „Portál studenta“.


Registrace

Na základě struktury svého studijního oboru si na počítači objednáváte výuku vybraných předmětů v příštím semestru, a sestavujete tak rozvrh, který byste rádi měli zapsán. Registrace probíhají vždy na konci předcházejícího semestru. Na zimní semestr v květnu a srpnu, na letní semestr v lednu.

Registrace provádíte v systému InSIS, v Portálu studenta.

Při registraci si vybíráte z jednotlivých paralelek (kursů) k daným předmětům a určujete také skupiny, do nichž vybraný předmět patří. Program vám ukazuje místo a čas výuky, jméno vyučujícího, jakož i kapacitu paralelky (kursu) a jeho naplněnost. (Ta může být při registracích vyšší než kapacita paralelky (kursu); to značí převis zájmu o tuto paralelku (kurs) ze strany studentů.).

Registrace slouží k získání informací o požadavcích studentů na paralelky (kursy) jednotlivých předmětů. Na základě takto získaných informací katedry upravují rozvrh s ohledem na uspokojování požadavků zejména povinných předmětů.

Registrací předmětů podstatně zvýšíte pravděpodobnost, že vám budou předměty nakonec přiděleny – tzv. automaticky zapsány. Na druhou stranu se nevyplácí si registrovat příliš mnoho předmětů v naději, že si z předělených předmětů později vyberete a zbytek předmětů si odhlásíte. Aby si studenti registrovali opravdu jen to, co potřebují, je aplikováno pravidlo, že studenti musí v daný semestr mít zapsané předměty alespoň za tolik kreditů, které odpovídá součtu kreditové hodnoty předmětů přidělených systémem po automatickém zápisu. To znamená, že když si například zaregistrujete předměty za 50 kreditů a po automatizovaném zápisu vám budou přiděleny předměty celkem za 42 kreditů,  nebude Vám dovoleny si v dodatečných úpravách rozvrhu svůj rozvrh upravit tak, abyste měli méně než 42 kreditů. Buďte proto při tvorbě registrací obezřetní!


Zápis předmětů

Při registracích si kursy jen objednáváte, ještě je nemáte zapsány. Teprve ve fázi zápisů vám systém některé objednávky potvrdí a automatizovaně zapíše, a jiné naopak odmítne (to se týká kursů, o něž je zájem větší než jejich kapacita – někdo zkrátka bude muset z kola ven). Místo nich si budete muset zapsat jiné kursy; ty, v nichž bude volné místo.
Jak systém pozná, koho má z přeplněných kursů odmítnout? Předměty, které jste si objednali, jsou nejprve rozděleny do tří tříd. Ve třídě I. jsou vaše povinné předměty. Ve třídě II. jsou jazykové a oborově volitelné předměty. Konečně vaše celoškolně volitelné předměty patří do třídy III.

Zápis předmětů pak probíhá ve třech kolech – v prvém kole zápisů jsou uspokojovány registrované požadavky předmětů třídy I., ve druhém kole třídy I. a II. a ve třetím kole je možno zapisovat i neregistrované předměty všech tříd. Logika je jednoduchá: tentýž předmět může být pro jednoho studenta povinný, zatímco pro druhého volitelný. Prvý z nich by tedy měl mít přednost. Proto se jeho objednávky vyřizují v dřívějším kole zápisů.

Jak systém postupuje, dojde-li u některého předmětu k převisu zájmu nad kapacitou i v rámci jednoho kola? Při automatizovaném zápisu mají u dané paralelky (kursu) přednost objednávky studentů s vyšším počtem získaných kreditů, v případě rovnosti rozhoduje počet ztracených kreditů, a v případě rovnosti obou počtů rozhoduje náhodný výběr.

Každé kolo zápisů je zahájeno výše popsaným automatizovaným zápisem, na který posléze reagujete ruční úpravou svého rozvrhu. Ten můžete upravovat ještě prvé dva týdny výuky, než se stav zápisů definitivně uzavře.

Návod, jak při registracích a zápisech v InSIS postupovat:


!!!  SPECIFIKA PRO STUDENTY PRVNÍCH SEMESTRŮ  !!!

Řádně přijatí studenti prvního semestru bakalářského studia mají tzv. pevný rozvrh. To znamená, že jim je rozvrh z velké části zaregistrován předem – stane se tak ve druhé půli srpna.

Takto zaregistrovaný rozvrh má dvě výhody:

 1. a) hodiny na sebe (většinou) vhodně navazují, nemáte výuku roztaženou do mnoha dní;
 2. b) takto zaregistrované předměty budou určitě zapsány (projdou automatickým zápisem), pokud je necháte v registracích tak, jak byly (nebudete je mazat a zpět přidávat, či měnit časy nebo místa).

Neznamená to tedy, že v pevném rozvrhu nelze prostřednictvím registračního programu činit změny (přidávat a odstraňovat předměty), jen je třeba mít na paměti, že na položky zaregistrované samotnými studenty se nevztahuje záruka zapsání. To znamená, že bude jen velmi nízká pravděpodobnost, že by Vám systém Vaši registraci akceptoval a zapsal. A vy pak budete hledat, kde je v jaké paralelce volné místo, a buď je vůbec nenaleznete, nebo ho získáte jen ve velmi nevýhodný čas.

Proto lze důrazně doporučit:

 • počkejte s registracemi až na chvíli, kdy se vám v registracích objeví pevně zaregistrovaný rozvrh (koncem srpna),
 • nečiňte ŽÁDNÉ změny v předdefinovaném rozvrhu,
 • teprve k tomuto předdefinovanému rozvrhu si doregistrujte jazykové a další volitelné předměty tak, abyste určitě zvládli mít po 1. semestru alespoň 20 kreditů, ideálně ale spíše tak kolem 30 (registrace probíhají až do 27. 8. 2024)

Upozornění ohledně studia jazyků

Studium jazyků na NF je zcela dobrovolné: neklademe vám obecně žádné podmínky (nemusíte vůbec žádný jazyk vystudovat), ani vám neklademe v jejich studiu žádné překážky (můžete studovat jakoukoliv úroveň jakéhokoliv jazyka). Ohledně jazyků se u vás nicméně automaticky předpokládá znalost obecné angličtiny na takové úrovni, abyste byli schopni studovat odborné předměty v angličtině. K tomu však není třeba znát/studovat ODBORNOU EKONOMICKOU ANGLIČTINU. Studenti, kteří se obávají o dostatečnou znalost obecné angličtiny, si mohou zaregistrovat/zapsat libovolné kurzy katedry anglického jazyka.


Termíny registrací a zápisů předmětů na zimní semestr 2024/2025


Harmonogram zimního semestru 2024/2025:

SEMESTR začíná 1. 9. 2024 a končí 16. 2. 2025

VÝUKA (začíná sudým týdnem) – 13 týdnů:  16. 9. – 13. 12. 2024

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ – 6 týdnů:  16. – 20. 12. 2024 a 2. 1. – 5. 2. 2025

Další harmonogramy naleznete zde: https://www.vse.cz/studenti/studium/harmonogramy/


Informace o ubytování na koleji a o ubytovacím stipendiu

Všechny informace k ubytování na koleji VŠE najdete zde: https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/prvni-rocniky/ .

 

V případě zájmu o ubytování na koleji VŠE musíte udělat tyto kroky:

1.       Absolvovat zápis do studia na VŠE a získat přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do InSIS VŠE). Upozornění: Přijetím ke studiu na VŠE se automaticky nestáváte studentem. Počkejte na zápis, kde obdržíte přihlašovací údaje a teprve potom můžete podat žádost o ubytování do ISKAM

2.       Podat žádost o ubytování do ubytovacího systému ISKAM prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/, do pořadníku VŠE Praha studenti 2024/2025 – VŠE students 2024/2025.

Upozornění: Podání žádosti je možné až druhý den po absolvování zápisu ke studiu na VŠE!

3.       Uhradit rezervační kauci 8000 Kč, https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/harmonogram/#id1 .

4.       Vybrat si pokoj, https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/terminar-pro-pridelovani-pokoju/ .

5.       Vyčkat na výsledek zpracování žádosti o ubytování:

Informace o stavu žádosti a následně o přiděleném konkrétním bloku a pokoji bude zpřístupněna na adrese  iskam-web.vse.cz .

Informace k nastěhování naleznete na  https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/ubytovani/informace-k-nastehovani/ .

 

Manuál na práci v ISKAM najdete zde: suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/dokumenty/iskam .

 


Zřízení identifikační karty

Po nástupu ke studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou všichni studenti povinni si nechat zřídit vlastní identifikační kartuID kartu si nově přijatí studenti zřizují online přes Centrum informatiky – Správa identifikačních karet.

 

Informace ke zřízení ID karty vč. kontaktů a návodu naleznete zde

Veškeré dotazy ohledně ID karet (zřízení, placení, výdej karet, výdej revalidačních známek atp.) směrujte na Správu identifikačních karet, Centrum informatiky VŠE.


Vložení a zobrazení Vaší fotografie v InSIS

Dle nařízení vedení Vysoké školy ekonomické v v Praze i vedení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze je nutné, aby všichni studenti měli v InSIS vloženou fotografii a zároveň správně povolili zobrazování fotografie.

Fotografie slouží ke kontrole a prokázání totožnosti (osobní i elektronické) v situacích, kde okolnosti vyžadují jednoznačnou identifikaci (učitelům na přednáškách, cvičeních, testech, studijním referentkám atp.). Zobrazení fotografie zvolíte takové, že bude viditelná pouze pro vnitřní potřeby VŠE, a nikoliv pro veřejný přístup.

Pokud zatím nemáte v InSIS vloženou fotografii, učiňte tak bezodkladně prostřednictvím InSIS v sekci Přizpůsobení informačního systému – Změna fotografie.

Podrobný návod pro vložení fotografie naleznete zde

!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Všichni studenti musí mít zároveň v Uživatelském nastaveníRežim zobrazovaní údajů povoleno zobrazovat fotografii PO PŘIHLÁŠENÍ. Tímto bude fotografie viditelná pouze pro vnitřní potřeby VŠE.


Vaše školní e-mailová adresa a komunikace v rámci VŠE:

Při své e-mailové komunikaci se studijním oddělením, vyučujícími atp. používejte výhradně svou školní e-mailovou adresu.

Adresa pro elektronickou poštu, která vám byla přidělena na VŠE, je „pracovní“, tzn. je určena výhradně pro komunikaci v rámci VŠE. Zprávy odeslané z Vaší soukromé e-mailové adresy padají často do SPAMU a může se tedy stát, že na ně nebude reagováno.

Pro obecné dotazy na studijní odd. použijte školní e-mail.

Pro žádosti na studijní odd. použijte InSIS (Moje studium -> Portál studenta -> Kontaktní centrum -> Hledám řešení).


Elektronické potvrzení o studiu (s digitálním podpisem):

V InSIS si studenti mohou sami vygenerovat Elektronické potvrzení o studiu, které se automaticky digitálně podepíše. Tento digitální podpis ověřuje platnost dokumentu, soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem. (S tímto potvrzením se studenti nemusí dostavit na studijní odd. pro razítko a podpis, neboť je již digitálně podepsané.)

Seznam dostupných dokumentů pro digitální podpis:

Postup: Portál studenta -> Tisk dokumentů –Potvrzení o studiu -> Elektronické potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí. Nejpozději za hodinu bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů. Tento soubor následně student odešle elektronicky na příslušný úřad.

Pokud potřebujete Potvrzení  o studiu v listinné podobě, potvrzení si z InSIS vytiskněte a dostavte se s ním v úředních hodinách na studijní odd., kde Vám ho studijní referentka opatří razítkem a podpisem.


Omlouvání absence na přednáškách/cvičeních a zkouškách z důvodu nemoci:

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia Národohospodářské fakulty jsou povinni všechny omluvenky od lékaře zadávat do systému ISIS POUZE prostřednictvím studijních referentek.

 

Omluvit absenci na přednáškách/cvičeních a zkouškách lze pouze jedním z následujících dvou možných způsobů. Na jiné doklady nebude brán zřetel.

 • na oficiálním „neschopenkovém“ formuláři
 • na oficiálním fakultním formuláři POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTA (formulář je ke stažení pod odkazem „Žádosti, Formuláře“ zde

 

ORIGINÁL (sken, ani kopie se neuznávají) omluvenky je student povinen doručit  na studijní oddělení.

Pokud nebude studijní oddělení včas informováno o pracovní neschopnosti studenta, nebudou mu uznány zdravotní důvody při projednávání případného nesplnění studijních povinností.


Slavnostní zahájení akademického roku a Imatrikulace studentů

Slavnostní zahájení akademického roku a Imatrikulace nově přijatých studentů proběhne 16. září 2024. Podrobnější informace obdržíte včas prostřednictvím e-mailu a budou také zveřejněny v první polovině září 2024 na webových stránkách Národohospodářské fakulty.


Oficiální SEZNAMOVÁK NF VŠE v Praze:

* Jediný seznamovací kurz, který garantuje VŠE v Praze *

Jako každý rok jsme i letos připravili Seznamovací kurz NF, na kterém se dozvíte nejen vše potřebné týkající se vašeho nadcházejícího studia, ale díky propracovanému programu se rychle seznámíte se svými spolužáky a získáte spoustu celoživotních přátelství a kontaktů. Kurzem Vás provedou starší studenti fakulty, kteří vám poskytnou nejen cenné rady, ale budou vám k dispozici i po celou dobu vašeho studia. Pobyt je rozdělen na několik turnusů a jeho absolvování je ohodnoceno 2 kreditovými poukázkami. 

Naše skupina, kde Vám s otázkami ohledně studia i Seznamováku můžeme pomoci už teď:

Přihlášku na Seznamovák vyplňte zde:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB8AD4wN2EtdVVjAQ0M17SNWE0fMNOz3YDGZewVTs6xrWFwQ/viewform,  obratem vám přijde potvrzující email s instrukcemi a s informací, jak kurz zaplatit.

 

 • Autor: Petr Solar
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: