Informace pro nově přijaté studenty

Informace pro nově přijaté studenty na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze od zimního semestru 2020/2021


Milí studenti,

gratulujeme Vám k přijetí na Národohospodářskou fakultu!

Zde se dozvíte nejdůležitější informace, které potřebujete k úspěšnému zahájení studia. Zároveň Vám doporučujeme neustále sledovat webové stránky VŠE a NF.


Studijní oddělení NF VŠE

Studijní referentky pro studenty s počátečním písmenem příjmení:

Počáteční písmena příjmení studentů Studijní referentka e-mail místnost telefon
A – K Klára Horová klara.horova@vse.cz NB 396 224 095 540
L – Š Pavla Kovářová pavla.kovarova@vse.cz NB 397 224 095 556
T – Ž Alena Šalbabová salbab@vse.cz NB 397A 224 095 523
Pondělí  9:00-11:15

13:00-14:30

Úterý 10:00-11:00
Středa  9:00-11:15

13:00-14:30

Čtvrtek 9:00-11:15
Pátek 10:00-11:00


Užitečné informace ke studiu


(manuál pro nově přijaté studenty)


Přidělení loginu a hesla

Všichni studenti VŠE mají přiděleno jedinečné přihlašovací jméno (login) a heslo k přístupu do Informačního systému školy (InSIS) a školní sítě (Novell). Tyto údaje budete potřebovat i k podání přihlášky k ubytování na kolejích.
Kde tyto údaje získáte? V aplikaci, jejíž prostřednictvím jste se hlásili ke studiu. K tomu budete přirozeně potřebovat přihlašovací údaje k přístupu právě k Vaší přihlášce. Pokud jste tyto údaje zapomněli, nové získáte zde: http://insis.vse.cz/prihlaska/pregenerovani_hesla.pl

První přihlášení do InSIS:

 • Přihlásíte se na prihlasky.vse.cz.
 • Zde se vám (poté, co vás referentka zapsala do studia) ukáže uživatelské jméno a úvodní heslo do InSIS.
 • Kliknutím na odkaz prvního přihlášení se vám zobrazí informace o tom, co všechno musíte mít nainstalované, aby vám InSIS dobře fungoval.
 • Po správném nastavení prohlížeče se konečně s novým jménem a heslem přihlásíte.

Informace o vytváření rozvrhu

Každý student VŠE si rozvrh sestavuje sám (i když v prvním semestru s tím studentům výrazně pomáháme).

Student vychází přitom zpravidla ze vzorového rozvrhu pro svůj obor (naleznete zde a vybírá si z časů a míst pro jednotlivé kurzy. Vzhledem k této volnosti v rozhodování je zapotřebí pravidel, která by požadavky jednotlivých studentů spravedlivě slaďovala. Proto funguje sestavování rozvrhu ve dvou základních fázích:

 • nejprve registracích na počítačích vykazujete svůj zájem o jednotlivé kursy („objednáváte si je“),
 • a potom zápisech na počítačích upřesňujete zápis do jednotlivých kursů na základě výsledku automatizovaných zápisů, v nichž škola podle kapacitních možností akceptovala či neakceptovala Vaše registrační požadavky.

Registrace i zápisy se odehrávají v InSIS (Integrovaném studijním informačním systému VŠE v Praze), konkrétně v části „Portál studenta“.


Registrace

Na základě struktury svého studijního oboru si na počítači objednáváte výuku vybraných předmětů v příštím semestru, a sestavujete tak rozvrh, který byste rádi měli zapsán. Registrace probíhají vždy na konci předcházejícího semestru. Na zimní semestr v květnu a srpnu, na letní semestr v lednu.

Registrace provádíte v systému InSIS, v Portálu studenta.

Při registraci si vybíráte z jednotlivých paralelek (kursů) k daným předmětům a určujete také skupiny, do nichž vybraný předmět patří. Program vám ukazuje místo a čas výuky, jméno vyučujícího, jakož i kapacitu paralelky (kursu) a jeho naplněnost. (Ta může být při registracích vyšší než kapacita paralelky (kursu); to značí převis zájmu o tuto paralelku (kurs) ze strany studentů.).

Registrace slouží k získání informací o požadavcích studentů na paralelky (kursy) jednotlivých předmětů. Na základě takto získaných informací katedry upravují rozvrh s ohledem na uspokojování požadavků zejména povinných předmětů.

Registrací předmětů podstatně zvýšíte pravděpodobnost, že vám budou předměty nakonec přiděleny – tzv. automaticky zapsány. Na druhou stranu se nevyplácí si registrovat příliš mnoho předmětů v naději, že si z předělených předmětů později vyberete a zbytek předmětů si odhlásíte. Aby si studenti registrovali opravdu jen to, co potřebují, je aplikováno pravidlo, že studenti musí v daný semestr mít zapsané předměty alespoň za tolik kreditů, které odpovídá součtu kreditové hodnoty předmětů přidělených systémem po automatickém zápisu. To znamená, že když si například zaregistrujete předměty za 50 kreditů a po automatizovaném zápisu vám budou přiděleny předměty celkem za 42 kreditů,  nebude Vám dovoleny si v dodatečných úpravách rozvrhu svůj rozvrh upravit tak, abyste měli méně než 42 kreditů. Buďte proto při tvorbě registrací obezřetní!


Zápis předmětů

Při registracích si kursy jen objednáváte, ještě je nemáte zapsány. Teprve ve fázi zápisů vám systém některé objednávky potvrdí a automatizovaně zapíše, a jiné naopak odmítne (to se týká kursů, o něž je zájem větší než jejich kapacita – někdo zkrátka bude muset z kola ven). Místo nich si budete muset zapsat jiné kursy; ty, v nichž bude volné místo.
Jak systém pozná, koho má z přeplněných kursů odmítnout? Předměty, které jste si objednali, jsou nejprve rozděleny do tří tříd. Ve třídě I. jsou vaše povinné předměty. Ve třídě II. jsou jazykové a oborově volitelné předměty. Konečně vaše celoškolně volitelné předměty patří do třídy III.

Zápis předmětů pak probíhá ve třech kolech – v prvém kole zápisů jsou uspokojovány registrované požadavky předmětů třídy I., ve druhém kole třídy I. a II. a ve třetím kole je možno zapisovat i neregistrované předměty všech tříd. Logika je jednoduchá: tentýž předmět může být pro jednoho studenta povinný, zatímco pro druhého volitelný. Prvý z nich by tedy měl mít přednost. Proto se jeho objednávky vyřizují v dřívějším kole zápisů.

Jak systém postupuje, dojde-li u některého předmětu k převisu zájmu nad kapacitou i v rámci jednoho kola? Při automatizovaném zápisu mají u dané paralelky (kursu) přednost objednávky studentů s vyšším počtem získaných kreditů, v případě rovnosti rozhoduje počet ztracených kreditů, a v případě rovnosti obou počtů rozhoduje náhodný výběr.

Každé kolo zápisů je zahájeno výše popsaným automatizovaným zápisem, na který posléze reagujete ruční úpravou svého rozvrhu. Ten můžete upravovat ještě prvé dva týdny výuky, než se stav zápisů definitivně uzavře.

Návod, jak při registracích a zápisech v InSIS postupovat:


!!!  SPECIFIKA PRO STUDENTY PRVNÍCH SEMESTRŮ  !!!

Řádně přijatí studenti prvního semestru bakalářského studia mají tzv. pevný rozvrh. To znamená, že jim je rozvrh z velké části zaregistrován předem – stane se tak ve druhé půli srpna.

Takto zaregistrovaný rozvrh má dvě výhody:

 1. a) hodiny na sebe (většinou) vhodně navazují, nemáte výuku roztaženou do mnoha dní;
 2. b) takto zaregistrované předměty budou určitě zapsány (projdou automatickým zápisem), pokud je necháte v registracích tak, jak byly (nebudete je mazat a zpět přidávat, či měnit časy nebo místa).

Neznamená to tedy, že v pevném rozvrhu nelze prostřednictvím registračního programu činit změny (přidávat a odstraňovat předměty), jen je třeba mít na paměti, že na položky zaregistrované samotnými studenty se nevztahuje záruka zapsání. To znamená, že bude jen velmi nízká pravděpodobnost, že by Vám systém Vaši registraci akceptoval a zapsal. A vy pak budete hledat, kde je v jaké paralelce volné místo, a buď je vůbec nenaleznete, nebo ho získáte jen ve velmi nevýhodný čas.

Proto lze důrazně doporučit:

 • počkejte s registracemi až na chvíli, kdy se vám v registracích objeví pevně zaregistrovaný rozvrh (koncem srpna),
 • nečiňte ŽÁDNÉ změny v předdefinovaném rozvrhu,
 • teprve k tomuto předdefinovanému rozvrhu si doregistrujte jazykové a další volitelné předměty tak, abyste určitě zvládli mít po 1. semestru alespoň 20 kreditů, ideálně ale spíše tak kolem 30 (registrace probíhají až do 1. 9. 2020)

Upozornění ohledně studia jazyků

Studium jazyků na NF je zcela dobrovolné: neklademe vám obecně žádné podmínky (nemusíte vůbec žádný jazyk vystudovat), ani vám neklademe v jejich studiu žádné překážky (můžete studovat jakoukoliv úroveň jakéhokoliv jazyka). Ohledně jazyků se u vás nicméně automaticky předpokládá znalost obecné angličtiny na takové úrovni, abyste byli schopni studovat odborné předměty v angličtině. K tomu však není třeba znát/studovat ODBORNOU EKONOMICKOU ANGLIČTINU. Studenti, kteří se obávají o dostatečnou znalost obecné angličtiny, si mohou zaregistrovat/zapsat libovolné kurzy katedry anglického jazyka.


Informace o ubytování na koleji a o ubytovacím stipendiu

Všechny informace k ubytování na koleji VŠE najdete v Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování na kolejích VŠE v ak. roce 2020/2021 (Harmonogram) na https://suz.vse.cz/zajemci-o-ubytovani/zadosti-o-ubytovani/harmonogram/ .

Další aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na facebooku Centrální ubytování VŠE SÚZ – ubytování v Praze.

V případě Vašeho zájmu o ubytování na koleji VŠE v ak. roce 2020/2021 je nutné:

 1. Absolvovat zápis do studia na VŠE a získat přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo do InSIS).
 2. Podat online Žádost o ubytování (Žádost) do ubytovacího systému ISKAM do pořadníku VŠE Praha studenti 2020/2021 – students 2020/2021.

Poznámka: Podání žádosti je možné až druhý den po zápisu ke studiu na VŠE, protože pro přihlášení do ISKAMu potřebujete uživatelské jméno a heslo do informačního systému VŠE (InSIS).

 1. Uhradit rezervační kauci 5000 Kč
 2. Vybrat si pokoj
 3. Vyčkat na výsledek zpracování Žádosti o ubytování:

Informace o stavu Žádosti a následně o přiděleném konkrétním bloku a pokoji je zpřístupněna na  adrese  iskam-web.vse.cz .


Slavnostní zahájení akademického roku a Imatrikulace studentů

Slavnostní zahájení akademického roku a Imatrikulace nově přijatých studentů proběhne v září 2020. Podrobnější informace obdržíte včas prostřednictvím e-mailu a budou také zveřejněny v první polovině září 2020 na webových stránkách Národohospodářské fakulty.


Termíny registrací a zápisů předmětů na zimní semestr 2020/2021:


Harmonogram zimního semestru 2019/2020:

SEMESTR začíná 1. 9. 2020 a končí 14. 2. 2021

VÝUKA (začíná lichým týdnem) – 13 týdnů:  21. 9. – 18. 12. 2020

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ – 6 týdnů:  21. – 23. 12. 2020, 28. – 29. 12. 2020 a 4. 1. – 5. 2. 2021

Další harmonogramy 


Fotografování na identifikační karty

Fotografování probíhá ve dnech zápisu do studia (v červnu a v červenci 2020) v místnosti SB 22 (Žižkov, stará budova) – je tedy možné se zapsat do studia a vyfotit v tentýž den a ušetřit si tak cestu.

Po nástupu ke studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou všichni studenti povinni si nechat zřídit vlastní identifikační kartu. Pro vyhotovení této karty budou použity údaje, které má škola k dispozici z přihlášek ke studiu (jméno, příjmení a datum narození). Fotografování probíhá vždy po skončení zápisů, přesné pokyny obdržíte během zápisu. Získaná digitální fotografie bude použita na identifikační kartu a bude rovněž vedena ve studijním informačním systému školy.

Identifikační karty slouží zejména k prokázání totožnosti v prostorách VŠE. Každý držitel karty je povinen se jí v areálu školy kdykoliv na výzvu prokázat v situacích, kde okolnosti vyžadují identifikaci (zejména službám u počítačových učeben a studoven, službě v knihovnách VŠE, učitelům na přednáškách, cvičeních, testech, studijním referentkám a pracovníkům bezpečnostní agentury). Kromě identifikační funkce obsahují i platební funkce použitelné v rámci systému školy – prostřednictvím těchto karet se provádějí platby v menzách VŠE (v menze „Italská“ umístěné v hlavním areálu školy na Žižkově – kde probíhá plně výuka od 2. ročníku a zčásti výuka 1. ročníku studia všech studijních programů, v jídelně menzy Jižní Město budova A, a v jídelně areálu kolejí na Jarově) a platby za tiskové a kopírovací služby. Dále se tyto karty využívají pro vstup na kolej, při využití parkoviště VŠE pro studenty a při ukládání věcí do šatních skříněk. Identifikační karta provází studenta VŠE po celou dobu jeho studia (i v případě přerušení či nového nástupu).

Na VŠE se používají dva typy karet, ze kterých si můžete vybrat. Cena studentské čipové karty je 290,- Kč. Za tuto částku získáte čipovou identifikační kartu se všemi funkcemi použitelnou uvnitř VŠE. Upozorňujeme, že pozdější rozšíření studentské čipové karty školy na kartu s ISIC licencí není možné z důvodu zcela odlišného grafického designu karty a skutečnosti, že karta je vzhledem k natištění identifikačních údajů nevratná. V případě, že se rozhodnete využívat ISIC licenci později, bude nutné si zakoupit zcela novou multifunkční identifikační kartu.

VŠE umožňuje všem studentům (kromě distančních) také získat za výhodných podmínek mezinárodní studentský identifikační průkaz – tzv. ISIC kartu. ISIC karta VŠE, jak je uvedeno spolu s dalšími podrobnostmi na internetové adrese http://www.isic.cz, umožňuje svému držiteli kromě využití všech služeb ve škole rovněž i přístup k celé řadě slev a výhod v oblasti kultury, cestování i volného času po celém světě. Karty ISIC jsou produktem mezinárodní organizace WYSE Travel Confederation. Studenti VŠE mají možnost si tuto kartu prostřednictvím školy zakoupit a spojit tak svoji multifunkční identifikační kartu na škole s touto mezinárodní kartou v jednu. Cena identifikační karty s ISIC licencí je v tuto dobu 370,- Kč. Za tuto částku získáte čipovou identifikační kartu VŠE sloužící rovněž jako ISIC průkaz s platností licence na slevy do 31. 12. 2021. Další roční revalidační známky prodlužující platnost ISIC licence se umisťují již přímo na tuto kartu, objednávají se prostřednictvím VŠE a jejich cena je v tomto okamžiku 230,-Kč. Pokud v dalších letech nebudete mít o prodloužení platnosti ISIC licence zájem, karta Vám v rámci VŠE bude sloužit samozřejmě nadále jako studentská identifikační karta.

Cenu vámi zvolené karty bude nutno uhradit předem v hotovosti při fotografování po skončení zápisů (dle harmonogramu příslušných fakult), proto si, prosím, připravte potřebnou částku (pokud možno přesně, urychlíte tím průběh fotografování). K vyfotografování na multifunkční identifikační kartu dojde pouze v případě, že se k vyfocení dostavíte osobně. V případě, že se nedostavíte v oficiálním termínu fotografování, můžete se dostavit v termínu zápisů ostatních fakult (karty jsou pro všechny fakulty stejné), popř. využít náhradních termínů ke konci sprna – jsou vždy uvedeny na stránkách CI. Pokud se nedostavíte na žádný z těchto termínů, budete si moci svoji multifunkční identifikační kartu nechat vyhotovit na počkání během semestru, ale zpravidla až od začátku října na Správě identifikačních karet v místnosti SB 22. Upozorňujeme, že začátkem semestru je provoz Správy identifikačních karet velmi vytížen a tvoří se zde několikahodinové fronty.

Aktuální informace o poskytovaných službách jsou zveřejněny na www stránkách CI VŠE https://ci.vse.cz/.

Používání identifikačních karet se řídí celoškolským předpisem o Užívání identifikačních karet na VŠE (PR 9/2011).

Správa identifikačních karet

Centrum informatiky VŠE v Praze


Oficiální SEZNAMOVÁK NF VŠE v Praze:

* Jediný seznamovací kurz, který garantuje VŠE v Praze *

Jako každý rok jsme i letos připravili Seznamovací kurz NF, na kterém se dozvíte nejen vše potřebné týkající se vašeho nadcházejícího studia, ale díky propracovanému programu se rychle seznámíte se svými spolužáky a získáte spoustu celoživotních přátelství a kontaktů. Kurzem Vás provedou starší studenti fakulty, kteří vám poskytnou nejen cenné rady, ale budou vám k dispozici i po celou dobu vašeho studia. Pobyt je rozdělen na několik turnusů a jeho absolvování je ohodnoceno 2 kreditovými poukázkami.

Více informací, program a přihláška zde: https://seznamovacikurzy.vse.cz/#nf

Naše skupina, kde ti s otázkami ohledně studia i seznamováku můžeme pomoci už teď

 • Autor: Martin Zeman
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: