Jak si zaregistrovat či zapsat předmět?

Jak si zaregistrovat předmět?

 • V Osobní administrativě klikněte na Portál studenta a pak na ikonu „Reg./Zápisy“.
 • Na další stránce můžete buď přímo dohledat konkrétní předmět, nebo nejprve vybrat skupinu předmětů a pak hledat předmět v jejím rámci. (Nevíte-li, co je „skupina předmětů“, podívejte se do manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě, ke stažení zde) Vyberte předmět a klikněte na „Přidat označené předměty“.
 • Pak budete muset ještě vybrat, jakou tzv. „rozvrhovou akci“ preferujete. Tedy do které paralelky předmětu chcete chodit. To uděláte kliknutím ve sloupci „Rozvrh“ na „Vyberte“. Vyberte tu správnou rozvrhovou akci a uložte.
 • Teprve pak by kulička u zvoleného předmětu měla zezelenat, aby vám dala najevo, že je vše v pořádku.
 • Poznámka: pod seznamem předmětů jsou zobrazeny poznámky k jednotlivým předmětům. Někdy by vás měly zajímat, je tu popsáno například, co byste měli znát, než si daný předmět zapíšete – doporučené výchozí znalosti.
 • Poznámka: u některých můžete také změnit skupinu, ve které si předmět registrujete. To je důležité pro automatizovaný zápis – více opět viz v
 • manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě.
 • Poznámka: je úplně jedno, kdy si v průběhu registrací nějaký předmět vyberete. O tom, zda budete uspokojeni, rozhoduje tzv. automatizovaný zápis podle pravidel, která s tím nesouvisejí (blíže o těchto pravidlech viz v manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě).

Jak si zapsat předmět?

 • V Osobní administrativě klikněte na Portál studenta a pak na ikonu „Reg./Zápisy“.
 • Na další stránce nejprve uvidíte, jak jste dopadli se svými registracemi v automatizovaném zápisu. Ve sloupci Rozvrh uvidíte jednu ze 3 možností: konkrétní rozvrhovou akci (u předmětů, které vám systém zapsal, takže to je v pohodě), nebo „nepřiděleno“ (u předmětů, kde jste se nevešli do kapacity zvolené paralelky), nebo „nezpracováno“ (u předmětů, které se budou řešit až po dalším automatizovaném zápisu, tedy v dalším kole zápisů).
 • Platí, že v prvním a ve druhém kole zápisů lze řešit jen předměty, které u vás již prošly (ať už úspěšně, nebo neúspěšně) automatizovaným zápisem. Na předměty dosud nezpracované nemáte šanci nijak sáhnout. Stejně tak v prvních dvou kolech nemáte šanci přidávat či měnit jiné předměty, než jste si zaregistrovali. S tím vším budete muset počkat až do třetího kola zápisů, kdy již můžete řešit jakýkoli předmět, i nezaregistrovaný (úplně nový předmět pak budete přidávat analogicky tomu, jak to bylo v registracích).
 • V následující tabulce hned také uvidíte, se kterými předměty můžete již nějak nakládat. Je to tabulka s názvem „Arch pro období…“. Zde vidíte jednak předměty se zeleným puntíkem (ty jsou v pohodě), nebo s červeným puntíkem (to jsou ty, kde vám nebyl přidělen rozvrh a musíte si jej zkusit vybrat znovu).
 • Rozvrhovou akci vyberete prostým kliknutím na „vyberte“ ve sloupci Rozvrh. Samozřejmě se může stát, že v žádné paralelce již nebude místo, takže žádnou nebudete moci vybrat. To je prostě smůla. Můžete buď pravidelně kontrolovat, zda se náhodou někdo neodhlásil, nebo ten předmět obětujte a odeberte ze seznamu.
 • POZOR!!! Když vyberete úspěšně rozvrhovou akci předmětu a u předmětu se objeví zelená kulička, ještě není zápis hotov! Jestliže se vám některé předměty ukazují dole v tabulce „Změny proti zapsaným předmětům“, musíte provést ještě jednu akci: tyto změny potvrdit stisknutím tlačítka „Provést změny v zápise“. Teprve pak, až se objeví hláška „Změny v zápise proběhly úspěšně“, je všechno v pořádku!
 • Pokud změny v zápise nepotvrdíte, budete ve falešném klidu. Vy sice dané předměty včetně jejich rozvrhu u sebe uvidíte, ale žádný vyučující vás u sebe neuvidí a nebude vám moci nikam zapsat známku! Proto si na potvrzení změn v zápise dávejte velký pozor!

Jak si zapsat mimosemestrální předmět?

 • V Osobní administrativě klikněte na Portál studenta a pak na ikonu „Mimosemestr. kurzy“.
 • Na další stránce uvidíte, které mimosemestrální kursy jsou vám přístupné, spolu s různými poznámkami k zápisu či výuce.
 • Na mimosemestrální kursy se neregistrujete. Přímo se zapisujete.
 • To platí i pro státní zkoušky a obhajoby prací. I ony mají v InSIS podobu mimosemestrálního předmětu, který si musíte zapsat. Až se pak budete chtít přihlásit na konkrétní temrín zkoušky, pak v Portálu studenta kliknete na odkaz „Přihlašování na zkoušky“.