Spolupráce se zahraničními univerzitami

Prohlubování spolupráce se zahraničními univerzitami je jedním ze současných priorit Národohospodářské fakulty VŠE. Mezifakultní spolupráce se zaměřuje na organizaci krátkodobých programů pro studenty ze zahraničí, na výměnu profesorů a akademických pracovníků pro vědu a výzkum, na tvorbu společných studijních programů, na spolupráci v oblasti výzkumu a další.


První z partnerských fakult je od září roku 2017 School of Economics, Ocean University of China. Memorandum o spolupráci bylo podepsáno při příležitosti návštěvy delegace ze School of Economics, Ocean University of China, sestávající z děkana a proděkana této fakulty. Na základě dohodnuté mezifakultní spolupráce jsou uskutečňovány zimní a letní školy pro studenty z Ocean University of China pořádané Národohospodářskou fakultou VŠE.

V dubnu roku 2017 delegace z Národohospodářské fakulty VŠE navštívila několik čínských univerzit. První z nich byla Ocean University of China. Delegace pokračovala do Pekingu, kde prezentovala možnosti spolupráce zástupcům z Capital University of Economics and Business. Vyjednávání o spolupráci s touto univerzitou pokračují. Poslední z navštívených univerzit byla

Shanghai University. Zástupci z této univerzity následně navštívili Národohospodářskou fakultu VŠE v srpnu 2018 a při této příležitosti došlo k podepsání Memoranda o spolupráci, která se bude zaměřovat především na výměnu akademických pracovníků pro spolupráci v oblasti výzkumu. Na podzim 2019 navštívily Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze tři magisterské studentky z Shanghai University na tříměsíční výzkumný a studijní pobyt.

Národohospodářská fakulta VŠE do budoucna plánuje zahájit spolupráci i s dalšími světovými univerzitami. V květnu 2018 ve spolupráci se společností International Study Programs přivítala Národohospodářská fakulta studenty a profesory z Indiana University (USA), kteří měli možnost vyslechnout si přednášku o behaviorální ekonomii a seznámit se se studenty Národohospodářské fakulty.

V dubnu 2019 pak opět ve spolupráci se společností International Study Programs přivítala Národohospodářská fakulta studenty a profesory z EADA School of Business (Španělsko).  Na programu byla tzv. Oxfordská debata, ve které dva zástupci z NF VŠE přednášeli na téma „Evropská unie a její pro a proti“ a následně na toto téma diskutovali se studenty. Po debatě následoval networking studentů.

 

 

 

 

 


Ocean University of China, School of Economics (Qingdao)

V rámci spolupráce s Ocean University of China se doposud podařilo uskutečnit dva krátkodobé programy pro čínské studenty, a to „Winter School in Prague 2018“ a „Summer School in Prague 2018“. Studenti měli příležitost diskutovat o ekonomických tématech s odborníky z ČR, seznámili se s českou historií a kulturou, navštívili Poslaneckou sněmovnu a Českou národní banku a zavítali s průvodcem také do Karlových Varů a Českého Krumlova.

School of Economics, Ocean University of China byla založena roku 1985. School of Economics se skládá ze tří kateder, a to katedry mezinárodní ekonomie a obchodu, katedry financí a katedry ekonomie. Poskytuje 4 bakalářské programy (Finance, International Economy and Trade, Logistics Management, Marine Economics), 9 magisterských programů (mezi ně patří programy Finance, International Trade, Quantitative Economics, Labour Economics, Regional Economics, Industrial Economics a další) a jeden doktorský program (Applied Economics). School of Economics sestává z 66 akademických pracovníků (z nich 19 profesorů a 17 docentů).

Město Qingdao je největším městem provincie Shangdong, čítá téměř 10 milionů obyvatel. Qingdao je přístavním a průmyslovým centrem. Název „Qingdao“ v překladu znamená „Zelený ostrov“. Město Qingdao patřilo v poslední dekádě mezi nejrychleji rostoucí čínská města.

Oblasti spolupráce s Národohospodářskou fakultou VŠE:

 • Realizace zimních a letních škol
 • Spolupráce na tvorbě společných studijních programů (tzv. double degree a joint degree)
 • Výměna akademických pracovníků pro výuku, výzkum a studium
 • Výměna informací, materiálů a publikací
 • Příprava společných projektů

 


Faculty of Economics, Shanghai University (Shanghai)

Shanghai University patří mezi nejlepší čínské univerzity, v roce 2018 se umístila na 15. místě mezi čínskými univerzitami. Celá univerzita čítá 60 tisíc studentů studentů a vyučuje zde téměř 700 profesorů ve více než 350 programech.

Faculty of Economics nabízí 4 bakalářské obory (Economics, International Economy and Trade, Finance a Fiscal Economics), 4 magisterské obory (Theoretical Economics, Applied Economics, Public Administration a Master of Business Administration) a jeden doktorský obor (Management Science and Engineering).

Oblasti spolupráce

 1. Společné výzkumné aktivity
 2. Výměna členů fakult pro výzkum, výuku a diskuze
 3. Realizace krátkodobých zahraničních programů pro studenty
 4. Výměna studentů pro studium a výzkum


KDI School of Public Policy and Management (Škola veřejné politiky a managementu)

KDI School je přední světovou institucí pro výzkum a vzdělávání v oblasti rozvojové ekonomiky a veřejné politiky, kde výuka probíhá kompletně v anglickém jazyce. KDI School nabízí inovativní vzdělávací program zaměřený na hospodářskou politiku s ohledem na rychle se měnící globální ekonomiku a v roce 2001 byla označena za korejské centrum sítě „World Banks Global Development Learning Network“ (rozvojová vzdělávací síť světových bank). Nabízí magisterské programy v oblasti veřejné politiky, rozvojové politiky a veřejné správy. Umisťuje se jako první think thank v Asii a jako šestá mezi ne-americkými institucemi (podle žebříčku Global Go To Think Tank 2016).

Oblasti spolupráce:

 1. Výměna studentů
 2. Spolupráce při vytváření společných studijních programů
 3. Příprava společných výzkumných a dalších projektů
 • Autor: Petr Solar
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: