FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Všechny závazné podmínky pro zápis předmětů jsou nastaveny v InSIS. U některých předmětů je návaznost vyžadována striktně (InSIS vás do B bez absolvování A vůbec nepustí), u jiných je jen informativní či doporučená (InSIS vám bránit nebude). Pokud tedy InSIS zápis umožní, pak nemůžete být obviněni z porušení nějakých pravidel (ani v případě, že by se ukázalo, že nastavení bylo chybné).
Nikoli, je jen na vás, kdy ho absolvujete. Je-li však tento předmět nutným předpokladem k absolvování jiného předmětu, může vás to zdražovat. Proto může být studium neúspěšného předmětu hned v následujícím semestru vhodné (i když není povinné). Tyto informace by vám měli sdělit vaši vyučující na hodinách, stejně jako třeba to, jakou formu budou mít zkouškové testy a jak dlouho bude jejich psaní trvat. Naprostá většina takových informací je navíc oficiálně zveřejněna v InSIS. Naleznete je např. v Portále studenta. Pokud si nejste nějakou informací jisti (např. ke kterému z vyučujících se máte přihlásit na zkoušku), kontaktujte vždycky nejprve svého vyučujícího. Pokud to nebude vědět, zeptejte se sekretářky katedry, případně vedoucího katedry.
Některé jazykové předměty jsou zakončeny zápočtem – ale vždy ten poslední v logické řadě je zakončen zkouškou. Kursy tělesné výchovy a sportu jsou také zakončeny zápočtem. Ale všechny ostatní předměty jsou zásadně zakončeny zkouškou.
To ovšem nic nevypovídá o formě zkoušky – ta může být jak ústní, tak písemná. Navíc většina zkoušek se skládá z několika částí, a teprve celkový součet bodů z každé části rozhodne o tom, jakou známku dostanete.
Tuto záležitost budete řešit s proděkanem pro pedagogiku. Zajdete za ním se svou předběžnou představou a společně určíte předměty, které pak napíšete do Learning agreementu. Pro to, aby vaše předběžná představa byla správná, si uvědomte následující: 1) Po čas studia v zahraničí budete stále studentem VŠE, tzn. že i budete muset splnit požadavky počtu kreditů za dva semestry – tím je dáno, kolik nejméně si budete muset zapsat kreditů. 2) Studovat máte ty předměty, které se nejlépe hodí do vašeho oboru; navíc ze studia v zahraničí vám musíme uznat všechny předměty, a kdybyste si studovali předměty, které se vám nikam nehodí, museli byste na jejich uznání čerpat rezervní kreditové poukázky.
Hodnocení 4+ znamená, že jste byli u zkoušky sice neúspěšní, ale na druhou stranu ještě stojí za to, dát vám další šanci. Máte tedy možnost zkusit si známku vylepšit v opravném termínu zkoušky, jehož datum je zpravidla vypsáno v InSIS, případně vám datum opravného termínu sdělí sám vyučující či sekretářka příslušné katedry. Poslední týden zkouškového je určen právě pouze pro opravné a náhradní termíny, takže pokud se pro vás nenajde dřívější termín, budete mít příležitost přinejmenším v tomto týdnu.
K písemné zkoušce se chodí ve zcela všedním oblečení. K ústní zkoušce je pro pány vhodnější přinejmenším mít košili, nikoli triko. Čím ústní zkoušku považujete za důležitější, tím lépe se oblékněte. Pamatujte, že vzít si sako a kravatu, to vždy dělá lepší dojem, ačkoli to není povinné. (Oblek je samozřejmou nutností u státních zkoušek.)
Pravidlo, že máte mít 30 kreditů za dva semestry, přestává platit ve chvíli, kdy si berete poslední zbylé předměty. V semestru, který má být Vaším posledním, už ten součet dodržet nemusíte. A je přitom jedno, zda příslušné předměty uděláte, nebo ne. Pokud byste některý z nich neudělala, pak si v následujícím semestru zapíšete zase všechno zbylé a vše je v pořádku. Nicméně v semestru, který plánujete jako předposlední (tj. nezapisujete si v něm všechny zbývající předměty), podmínku 30 kreditů splnit musíte!
Pokud si myslíte, že studium nemáte dobře rozjeté, ztratili jste mnoho poukázek a bojíte se, že studium nebude jendodzuché dokončit, pak si uvědomte, že ne vždy je výhodné být studentem do poslední chvíle. Nabíhají Vám totiž dny studia, které se Vám připočtou k případnému studiu budoucímu. A vy pak najednou začnete v novém studiu platit školné, i když ještě zdaleka nejste na jeho konci. Někdy je tedy lépe zanechat marného studia na vlastní žádost rovnou, a nezkracovat si tak čas bezplatného studia.
Nejste-li si jisti, jaké jsou vaše vyhlídky, proberte svou situaci raději osobně s proděkanem pro pedagogiku.
Po k-tém semestru musíte mít vždy minimálně 20*k kontrolních kreditů. Pokud tuto podmínky nesplníte, bude vám jako penalizace odejmet takový počet kreditových poukázak, který odpovídas počtu kreditů, který vám ke splnění podmínky scházel.
Tento soud lze ještě zvrátit tím, že se poohlédnete po nějakých mimosemestrálních kursech, které se v daném období (před začátkem dalšího semestru) vypisují. Tak můžete získat dodatečné kredity a odpočtu poukázek se vyhnout.

Pokud jste ztratili tolik poukázek, že vám zbylé nestačí na dostudování, je to jednoduché: studium vám bude dle Studijního a zkušebního řádu ukončeno. (Snad jen, že byste využili možnosti požádat děkana fakulty o přidělení dodatečných poukázek na základě doporučení jiných studentů fakulty, kteří jsou ochotni se jich ve vás prospěch vzdát. Více o tom naleznete ve Studijní vyhlášce NF VŠE.)

Ale za zamyšlení stojí i situace, kdy máte ztraceno mnoho rezervních poukázek, ačkoli ještě ne všechny. Zamyslete se nad tím, zda už teď není jasné, že stejně nedostudujete. Někdy je totiž lépe zanechat marného studia na vlastní žádost rovnou, a nezkracovat si tak čas bezplatného studia, viz tento případ.

V souvislosti s přechodem na ECTS a také vzhledem k velkému počtu „recyklovaných“ studentů bylo rozhodnuto, že na této fakultě vám nebudeme uznávat vůbec nic. To znamená ani předměty, ani bakalářské (souborné) zkoušky. (Ani předměty vystudované v systému ECTS.)
 1. Pokud chcete přestoupit z jiné fakulty VŠE k nám, budeme od Vás požadovat, abyste vyplnili speciální žádost, kterou si můžete stáhnout na našich stránkách. Z ní bude patrné, jak moc se vaše studium liší od toho, kam byste chtěli přestoupit, jaký jste měli prospěch a jaký bodový výsledek jste měli u přijímací zkoušky. Důležité samozřejmě je především to, zda s přestupem bude souhlasit děkan(ka) vaší fakulty – ti totiž občas studentům kladou dost překážek.
 2. Pokud chcete přestoupit k nám z jiné vysoké školy, nelze to udělat přímo. Musíte spolu s ostatními vykonat přijímací zkoušky a pak případně zažádat o uznání některých předmětů ze svého minulého studia. Děkan naší fakulty však téměř žádné uznávání předmětů nepovoluje.
 3. Pokud chcete přestoupit z naší fakulty na jinou, nebudeme vám klást žádné překážky. Uznáváme, že váš odborný zájem může ležet jinde než v oblasti, kterou vyučujeme.
V rámci bakalářského studia není přestup mezi jednotlivými obory na NF VŠE nijak omezován, z praktických důvodů je však vhodné tak učinit co nejdříve, abyste příliš nepostoupili ve studiu oboru, který opustíte. Přestup se provádí žádostí na univerzálním formuláři, kterou podáte ke své studijní referentce.
V rámci navazujícího magisterského studia je přestup mezi obory složitější (kvůli výrazným rozdílům ve studovaných předmětech), ale lze jej rovněž realizovat.
Z bezplatné doby studia se vám odečítají všechna minulá nedokončená studia. Nestalo se například, že byste se byli v minulosti zapsali ke studiu na nějaké vysoké škole, ale pak tam nenastoupili? Pak Vás mohli vést ve stavu studentů třeba půl roku, který vám teď bude chybět. Pokud jste přesvědčeni, že došlo k chybě, zjistěte u studijní referentky, o jaké studium to má jít, a pak na dotyčné vysoké škole požadujte, aby zjednala v datech nápravu.
Vaše povinnost platit poplatky se pak vrátí na původní úroveň. Nezapomeňte tedy začít opět platit v plné výši.
Každý rok vychází fakultní stipendijní vyhláška, která určuje data, do nichž musíte o stipendium zažádat. Prospěchové stipendium vám pak bude přicházet na účet měsíčně po celý rok (o letních prázdninách už ovšem ne). Mimořádné stipendium (například sociální) je semestrální záležitost a jeho pokračování není automatické. Musíte o ně žádat každý semestr znovu.
Pokud jste opravdu již někde studovali, máte smůlu. Pozor, za započaté studium se pokládá i to, ke kterému jste se zapsali, i když jste na ně třeba pak nenastoupili! Jestliže jste přesvědčeni, že vám bylo nějaké studium započítáno neprávem (tj. že jste tam nešli k zápisu, a oni vás stejně vedli jako studenty), pak 1) se u nás odvolejte proti nepřidělení stipendia a 2) na dotyčné škole vymáhejte nápravu.
Může se bohužel stát (zvláště s nabíháním nového informačního systému), že předmět, který máte mít povinný, není v dané skupině k nalezení. Pak si jej prosím zapište v jakékoli volitelné skupině a po absolvování si jej dejte studijní referentkou převést do správné skupiny. (Pokud se na stránkách fakulty nedočtete o tom, že bychom o takto špatně zařazeném předmětu věděli, napište prosím zprávu na nf@vse.cz.)
Zde půjde nejspíš jen o zmatení pojmů. Jedna „vyučovací jednotka“ trvá na VŠE dvě pětačtyřicetiminutové vyučovací hodiny (tj. celkem 90 minut). Takže pokud jste si zaregistrovali/zapsali např. paralelku z angličtiny od 12.45-14.15, zaregistrovali/zapsali jste si už potřebné dvě hodiny.
Na počítači nikoli, do svého rozvrhu vidíte jen Vy sami.

Většina studentů si rozvrh sestavuje zcela sama, podle svého. Pouze studenti prvého ročníku bakalářského studia jsou zařazeni do tzv. studijních kruhů. To znamená, že jsou rozděleni do malých skupinek a v rámci této skupinky mají větší část svého rozvrhu společnou – pevně předepsanou. Menší část rozvrhu si i oni musejí sestavit sami – jde totiž o jazykové předměty, kde nelze předem určit, na jakou úroveň každý student má.
Ve svém předepsaném rozvrhu si prváci mohou ještě během regitrací dělat změny. Musejí si ale přitom uvědomit dvě věci:

 1. U předmětů (paralelek), které nechají beze změny, mají zaručeno, že projdou automatizovaným zápisem – tedy že jim budou určitě zapsány. Když tedy nechají svůj rozvrh být, mohou těžit z toho, že dostanou „rozumný“ rozvrh, kdy bude výuka jednotlivých předmětů na sebe navazovat a nebudou vystaveni velkým prostojům, a navíc se nebudou cítit na vysoké škole až tak ztraceni a lehčeji si najdou nové kamarády.
 2. U předmětů (paralelek), které změní, nebo přidají sami, tuto jistotu ani trochu nemají. Systém jejich poždavky (ne)uspokojí podle známých pravidel pro automatizovaný zápis (viz Manuál pro studium na Národohospodářské fakultě).

Taková situace se může stát, vyučující se asi při zadávání výsledků do počítače překlepl. Kdo provede nápravu?

 • Pokud ještě probíhá zkouškové období, nebo je pár dní po zkouškovém, kdy ještě katedry mohou zadávat výsledky zkoušek do systému (přesné datum najdete v harmonogramu výuky na daný semestr), pak zajděte rovnou za svým vyučujícím nebo zkoušejícím, případně za sekretářkou katedry. Ti chybu opraví. (Nenechte se odradit jejich tvrzením, že výsledky již nemohou v systému opravit. Termín, do kdy tak mohou činit, jednoznačně stanoví harmonogram výuky na příslušný semestr, který najdete na stránkách VŠE.)
 • Pokud již je po termínu, kdy katedra může měnit výsledky v systému, změní Vám tento výsledek Vaše studijní referentka. Ale pozor, ona sama od sebe nemůže vědět, jaká známka platí: zda ta, co tvrdíte vy, anebo ta, co je v InSIS zapsána. Proto bude mít vaše cesta tyto kroky:
 1. Ze stránek fakulty si stáhnete formulář Žádost o opravu chybného zápisu předmětu nebo zkoušky.
 2. Zajdete za vyučujícím či sekretářkou příslušné katedry pro potvrzení správnosti vámi nárokovaného výsledku.
 3. Potvrzenou žádost pak odevzdáte svojí studijní referentce a celou záležitost můžete pokládat za vyřízenou.
Zdravotní pojištění za vás platí stát a sociální pojištění nemusíte platit do té doby, dokud jste nezaopatřeným dítětem. A do kdy jste nezaopatřeným dítětem?
Především jen do 26 let a jen do konce studia. Ale abyste nemuseli platit hned ode dne, kdy studium skončíte (to platí jen, když skončíte neúspěšně), jste považování za nezaopatřené dítě ještě nějakou dobu po skončení studia. Konkrétně takto (převzato ze zákona o státní sociální podpoře):
1) Budete pokračovat v dalším VŠ studiu: „doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole“.
Mimochodem, dejte si tedy pozor, kdy např. uzavřete bakalářské studium. Pokud ho (státnicí nebo obhajobou) skončíte v květnu, ale do navazujícího magisterského studia jste zapsáni až od září, budete jeden měsíc muset platit! (Ledaže byste se přihlásili na úřad práce…) Doporučuji proto jít na termín státnice či obhajoby až v červnu.
2) Nebudete pokračovat v dalším VŠ studiu: „kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle §10 ani nemá po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci“.
Kreditové poukázky Vám byly odpočítány v okamžiku, kdy jste si zapsali mimosemestrální předmět Státní zkouška. Tedy ještě předtím, než jste se přihlásili na nějaký konkrétní termín, takže ani odhlášení z termínu Vám poukázky zpět nevrátí. Jsou už jednou pro vždy odpočítané za to zapsání zkoušky jakožto mimosemestrálního předmětu. Ale jsou přitom odpočítány jednorázově – znovu už Vám nikdy odpočítávány nebudou.
 • Autor: Petr Solar
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: