Klub absolventů NF VŠE

Klub absolventů NF VŠE vznikl v roce 2017, aby umožnil absolventům Národohospodářské fakulty VŠE v Praze kontakt se svou alma mater i po ukončení jejich studia.

Naším cílem je nejen zprostředkovat kontakt s děním na naší fakultě, ale také nabídnout absolventům možnost účastnit se zajímavých akcí pořádaných na NF VŠE nebo se do nich aktivně zapojit.

Klub pořádá akce i pro současné studenty, aby měli možnost zavčasu se seznámit s aktivitami Klubu absolventů a s možnostmi, které nabízí po ukončení jejich studia na fakultě.

Klub absolventů NF VŠE vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, který je spolufinancován Evropskou unií.

Přidej se k nám

Členství v Klubu absolventů NF VŠE Vám umožní účastnit se odborných, společenských, sportovních a dalších akcí pořádaných klubem i Národohospodářskou fakultou, čerpat výhody a slevy u partnerů fakulty, odebírat novinky z fakulty v podobě newsletteru přímo pro absolventy, ročenky NF VŠE a adresář absolventů a setkávat se se spolužáky z vysokoškolských studií.

Registrace zde

Alumni Newsletter

Chcete si přečíst newslettery pro absolventy vydávané Klubem absolventů NF VŠE? (toto bude nadpis)
Zde je k dispozici jejich archiv:

Alumni Newsletter 2018
Alumni Newsletter 2019

Kontakty

Klub absolventů NF VŠE

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

Sledujte facebook Národohospodářské fakulty.

Ing. Adéla Zubíková

e-mail: adelka.zubikova@vse.cz

k zastihnutí po předchozí dohodě e-mailem v místnosti č. NB 348

 

Proběhlé akce Klubu absolventů NF VŠE

 

„Jak se stát úspěšným“, Ing. Martin Vrána, MBA, 2. října 2019

Absolvent Národohospodářské fakulty Ing. Martin Vrána, MBA se po letech vrátil na svou Alma Mater, aby předal své pracovní i životní zkušenosti současným studentům. Přednáška obsahovala několik mentorských doporučení, které charakterizují podstatné hodnoty úspěšného řízení jak vlastního osobního života, tak hlavně života profesního s dopadem na business. Kombinovala netradiční a moderní formu prezentace aplikovanou na reálných situacích.
Studenti mohli reálně slyšet a získat doporučení založené na více jak desetileté zkušenosti z vedení týmu, time-managementu, určování silných a slabých stránek, pohovor v 21.století a další.
Moc děkujeme Ing. Martinu Vránovi, MBA za jeho přednášku a doufáme, že bude brzy následován i dalšími z Vás – dalšími absolventy!

Absolventská středa 24. dubna 2019

Národohospodářská fakulta VŠE uspořádala 24. dubna 2019 další přednášku v rámci cyklu Absolventských střed, tentokrát na téma „10 let po světové ekonomické krizi“. Přednášejícím byl jeden z nejcitovanějších ekonomů v českých médiích Ing. Štěpán Křeček, který je absolventem bakalářského i magisterského programu NF VŠE a nyní dokončuje na NF VŠE doktorský program. Po přednášce následovala diskuze. Děkujeme všem zúčastněným!

Druhé neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE

Na přednášku navázalo neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE v restauraci Deštník, kde byl pro absolventy a členy NF VŠE nachystán raut. Velmi nás těší hojná účast a pozitivní vztah absolventů k jejich Alma mater!

Oxfordská debata s mezinárodními studenty z EADA School of Business, Španělsko

Dne 2. dubna 2019 uskutečnil Klub absolventů NF VŠE ve spolupráci s International Study Programmes setkání mezinárodních studentů z EADA School of Business (Španělsko) se studenty Národohospodářské fakulty VŠE. Na programu byla tzv. Oxfordská debata, ve které dva zástupci z NF VŠE přednášeli na téma „Evropská unie a její pro a proti“ a následně na toto téma diskutovali se studenty. Argumenty „pro“ představil doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D. a argumenty „proti“ představil Ing. Milan Bednář. Studenti následně hlasovali, který postoj je přesvědčil více. Po debatě následoval networking studentů.

Absolventský večer

Na úspěšné Dny s VŠE, které probíhaly v minulých letech, jsme letos navázali Absolventským večerem. Ten se uskutečnil 10. listopadu 2018 a Klub absolventů NF VŠE samozřejmě nemohl chybět.

Na programu bylo tradiční přivítání účastníků rektorkou VŠE a vystoupení Symfonického orchestru VŠE, slovo paní rektorky s děkany o současnosti i budoucnosti VŠE, neformální setkání absolventů jednotlivých fakult v rámci tzv. „Dezertu s děkanem“ a koncert kapely Support Lesbiens. Celý program doprovázel také výborný raut a závěr programu patřil video-diskotéce ve stylu 80. a 90. let.

Více fotografií zde.

Setkání studentů Indiana University a studentů a absolventů Národohospodářské fakulty VŠE

Klub absolventů NF VŠE uspořádal v úterý 22. 5. 2018 setkání studentů Indiana University a studentů a absolventů Národohospodářské fakulty.

V první části programu přednesl Sasha Fedorikhin z Indiana University prezentaci na téma „Marketing tactics based on consumer heuristics and biases in decision making and how to better resist those tactics by consumers“ a za Národohospodářskou fakultu prezentovala Helena Chytilová téma „Company pricing policy and reasons for wage and price rigidity based on „thumb rules“ (heuristics)“. Účastníci tak měli možnost porovnat různé pohledy na behaviorální ekonomii a odlišné styly výuky.

Druhou částí programu byl networking mezi studenty. Američtí studenti se rozdělili do skupin, ke kterým se přiřadili čeští studenti a diskutovali o vzdělávacím systému, kultuře, sportu a dalších tématech běžného života v ČR a v USA.

Děkujeme našim studentům a absolventům, že naše hosty bavili tak, že se jim nechtělo ani odejít!

Absolventská středa a první neformální setkání členů Klubu absolventů NF VŠE

Národohospodářská fakulta VŠE uspořádala 28. února další úspěšnou Absolventskou středu. Tentokrát přednášel pan Ing. Petr Pavelek, Ph.D. o veřejných rozpočtech ČR – strategie, prognózy, výdajová zodpovědnost. Na přednášku a diskuzi navázalo první neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE. Společným přípitkem jsme oficiálně zahájili činnost Klubu.

Den s VŠE 2017

Dne 4. listopadu 2017 se uskutečnil 11. ročník Dne s VŠE, kde se každoročně setkávají absolventi a příznivci VŠE.

Po slavnostním zahájení s vystoupením Symfonického orchestru VŠE následoval odborný program, tentokrát zaměřený na daňové poradenství, vystoupení účastníků soutěže VŠE hledá talent, divadelní představení Vztahology a vystoupení kapely absolventů Míchačky betonu.

Fotografie z akce zde.

Zdobení vánočního stromečku na NF VŠE

Dne 30. listopadu 2017 proběhlo na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze zdobení vánočního stromečku, při kterém jsme koupí vánočních ozdob přispěli na handicapované děti.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: