Klub absolventů NF VŠE

Klub absolventů NF VŠE vznikl v roce 2017, aby umožnil absolventům Národohospodářské fakulty VŠE v Praze kontakt se svou alma mater i po ukončení jejich studia. Naším cílem je nejen zprostředkovat kontakt s děním na naší fakultě, ale také nabídnout absolventům možnost účastnit se zajímavých akcí pořádaných na NF VŠE nebo se do nich aktivně zapojit.

Klub pořádá akce i pro současné studenty, aby měli možnost zavčasu se seznámit s aktivitami Klubu absolventů a s možnostmi, které nabízí po ukončení jejich studia na fakultě.

Klub absolventů NF VŠE vznikl v rámci projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, který je spolufinancován Evropskou unií.


Přidej se k nám

Členství v Klubu absolventů NF VŠE Vám umožní účastnit se odborných, společenských, sportovních a dalších akcí pořádaných klubem i Národohospodářskou fakultou, čerpat výhody a slevy u partnerů fakulty, odebírat novinky z fakulty v podobě newsletteru přímo pro absolventy, ročenky NF VŠE a adresář absolventů a setkávat se se spolužáky z vysokoškolských studií.

Registrujte se do centrální databáze absolventů VŠE zde a v sekci Kluby absolventů vyberte Klub absolventů NF VŠE.


Alumni Newsletter

Chcete si přečíst newslettery pro absolventy vydávané Klubem absolventů NF VŠE?
Na odkazech níže je k dispozici archiv:

Alumni Newsletter 2022

Alumni Newsletter 2021

Alumni Newsletter 2020

Alumni Newsletter 2019

Alumni Newsletter 2018


Nadcházející akce Klubu absolventů NF VŠE

 


Uspořádané akce Klubu absolventů NF VŠE

Alumni bowling 

Dne 16. února 2023 proběhl první Alumni bowling, který pořádalo Absolventské centrum VŠE. Bowling byl určený pro absolventy bakalářského, magisterského a doktorského studia, kterých na akci dorazilo téměř 150. Akce se konala v prostorách Xbowlingu, kde byla pro absolventy k dispozici kuchyň i bar.

V rámci večera proběhla čtyři kola her, v rámci každého kola byli vyhlášeni tři nejlepší hráči, kteří byli odměněni trofejí a cenami z merche VŠE. Po celou dobu konání akce měli absolventi možnost společně zavzpomínat na léta strávená na VŠE.

Děkujeme všem zúčastněným, jsme rádi, že i po letech po absolvování se vracíte na Alma mater.

Těšíme se na shledání na dalších akcích.

Vazba fiskální a měnové politiky

25. 1. 2023 se v v rámci projektu Absolventské středy uskutečnila přednáška na téma „Vazba fiskální a měnové politiky“. Přednášku vedla absolventka a přednášející Národohospodářské fakulty VŠE v Praze paní docentka Eva Zamrazilová, která byla v červnu 2022 jmenována členkou a viceguvernérkou Bankovní rady České národní banky.

Přednáška byla zaměřena na vztah fiskální a měnové politiky, které jsou sice dílčími složkami hospodářské politiky, avšak jejich role a význam spolu úzce souvisejí. Paní viceguvernérka prezentovala řadu statistických údajů týkajících se například komparace cenových hladin v České republice a v eurozóně, role cen energií v mezinárodním obchodě či vývoje cen nemovitostí. Paní docentka popsala, jaké proinflační tlaky v současnosti v české ekonomice působí a jak by na ně měla ČNB adekvátně reagovat. Posluchačům byly vysvětleny příčiny, proč tuzemská inflace patří mezi nejvyšší v Evropské unii. Byla představena data o vývoji na trhu práce, který je také často diskutovaným tématem ve veřejném prostoru.

Po přednášce následovala diskuse s vysokým zájmen jak ze strany přítomných diváků, tak i ze strany účastníků připojených přes online platformu. Dotazy se týkaly problematiky měnové politiky, problematiky spoření, zrušení EET či role ekonomických poradců u prezidentských kandidátů. Po akci byl pro prezenční účastníky přichystán raut v místní restauraci, kde dále probíhala neformální diskuse.

Z hojné účasti absolventů VŠE (byla nás dohromady přes 260) máme radost a těšíme se na další absolventskou akci!

Druhé setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring

Dne 10. ledna 2023 se v prostorách Vencovského klubu VŠE uskutečnilo další setkání účastníků programu NF Alumni Mentoring. V pořadí druhého setkání se zúčastnilo dohromady 29 osob z řad mentorů i mentees, z nichž 12 dvojic spolupracuje již od začátku programu.

Setkání zahájil svým úvodním slovem děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, Csc. společně s proděkankou pro studium Ing. Adélou Zubíkovou, Ph.D., kteří především poděkovali všem zúčastněným za jejich aktivitu, a to nejen na tomto setkání, ale v celém probíhajícím programu NF Alumni Mentoring.

V první části programu došlo k rozdělení účastníků do skupinek na mentory a mentees, tak vznikl prostor ke sdílení informací o dosavadní spolupráci a čerpání inspirace od ostatních. Následně byla otevřena diskuze v rámci spolupracujících mentorů a mentees, aby na základě předchozí debaty zhodnotili, zda jsou se svým vlastním způsobem vedení mentoringu spokojení.

V další fázi setkání bylo pro zúčastněné připraveno tzv. „speed-dating“ kolečko, kdy bylo menteem umožněno postupně obejít všechny zúčastněné mentory. Mohli tak mentorům klást otázky dle svého uvážení. Na základě bezprostředně obdržené zpětné vazby byla právě tato část večera nejvíce obohacující.

Na závěr celého setkání byl zúčastněným ponechán prostor pro dotazy a individuální konzultaci.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

První setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring

Dne 15. listopadu 2022 se na půdě VŠE uskutečnilo historicky první setkání studentů a absolventů v rámci programu NF Alumni Mentoring. Do projektu se podařilo zapojit více než tři desítky účastníků. Ti vytvořili 16 kompatibilních dvojic mentor – mentee připravených v průběhu akademického roku spolupracovat.

Oficiální program zahájil svou řečí děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, Csc., který především poděkoval absolventům a studentům za účast v rámci programu a zdůraznil jeho přínos nejen pro ně samotné, ale také pro celou fakultu. Po krátkém představení projektu a jeho harmonogramu následovalo první seznámení dvojic mentor – mentee. Pro účastníky programu, kteří nemohli být fyzicky přítomni, bylo zajištěno spojení prostřednictvím online platformy. Setkání bylo zakončeno neformální částí doplněnou o přípitek a drobné občerstvení.

Úvodní setkání tak naplnilo očekávání a dle slov účastníků bylo příjemným a především přínosným vstupem do celého programu. Doufáme proto, že se podaří v navázané spolupráci pokračovat a těšíme se na další společná setkání a aktivity chystané v průběhu akademického roku.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!

Investovat může skutečně každý, aneb jak být za 5 let korunovým milionářem

Dne 3. 11. 2022 se v rámci inovačního týdne konal pod záštitou Klubu absolventů Workshop na téma „Investovat může skutečně každý aneb jak být za 5 let korunovým milionářem“, který vedl finanční kouč, poradce a také absolvent Národohospodářské fakulty Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.

Setkání proběhlo formou interaktivní diskuze o v této době velmi aktuálních tématech – investování, finanční gramotnosti a možnostech, jak efektivně zhodnocovat své úspory. Podívali jsme se na investování z pohledu různých typů instrumentů – kryptoměny, otevřené podílové fondy, akcie, komodity, korporátní dluhopisy, hedgeové fondy apod., a zhodnotili jejich výhody či nevýhody. Dotkli jsme se i toho, co lze ve střednědobém horizontu na finančních trzích očekávat a jak vhodně poskládat investiční portfolio.

Vítejte v metaverse. Naší nejen ekonomické budoucnosti 

Dne 12. 10. 2022 se v rámci projektu Absolventské středy uskutečnila další přednáška, tentokrát na téma „Vítejte v metaverse. Naší nejen ekonomické budoucnosti“. Přednášejícím byl Ing. Vítězslav Klement, absolvent Národohospodářské fakulty, který byl pozván již podruhé na základě velkého zájmu o jeho první přednášku v lednu 2021 na téma „Sociální sítě & koronavirus. Trendy komunikace pro rok 2021 z pohledu firem“. Akce probíhala jak prezenčně, tak online formou.

Přednáška se týkala virtuální reality, která se stává stále více součástí našich životů. V souvislosti s ní se loni na podzim rozšířil fenomén s názvem metaverse, tedy svět ve virtuální realitě, který převyšuje náš svět reálný a v němž se mohou lidé potkávat, trávit čas a nakupovat. Přednáška byla zaměřena na to, co právě metaverse znamená, jaké jsou v něm aktuálně možnosti využití pro uživatele a jaké světové brandy už jsou v metaverse aktivní. Vítězslav Klement se věnoval i finančnímu a ekonomickému aspektu  metaverse, včetně digitalizace ekonomiky, virtuální ekonomiky a kryptoměn. Diskutoval o budoucím využití virtuální reality a s tím spojených reálných rizicích a negativních dopadech a dotkl se také možné budoucnosti a dalšího vývoje těchto světů.

Po přednášce následovalo drobné občerstvení, během něhož mohli prezenční účastníci dále diskutovat a získávat nové kontakty.

Kulatý stůl s absolventy Národohospodářské fakulty VŠE, 11. 5. 2022

Ve středu 11. 5. 2022 na NF VŠE zavítali nedávní absolventi naší fakulty, a to u příležitosti konání prvního Kulatého stolu s absolventy. Za vedení fakulty zde byl přítomný děkan prof. Zdeněk Chytil a proděkan pro vědu prof. Vojtěch Krebs. Úvodu setkání se zúčastnil i proděkan pro studium doc. Miroslav Ševčík. Poté, co zástupci Klubu absolventů NF VŠE představili absolventům možnosti, jak se aktivně zapojit do spolupráce s NF VŠE, probíhala mezi všemi účastníky velmi zajímavá a podnětná diskuze. Mimo jiné se u Kulatého stolu hovořilo např. o tom, jak zdokonalit studijní programy a jak se absolventům NF VŠE daří v praxi. Probíráno bylo i aktuální dění na NF VŠE. Absolventi mimo jiné také podali velmi cennou zpětnou vazbu k chodu fakultního Klubu absolventů. Všem účastníkům setkání moc děkujeme a budeme se těšit na další společné akce!

 

Potřebujeme oficiální statistická data?
Dne 30. března 2022 proběhla další Absolventská středa, tentokrát na téma Potřebujeme oficiální statistická data?“, kterou vedl Ing. Marek Rojíček, Ph.D., absolvent Národohospodářské fakulty VŠE a předseda Českého statistického úřadu. Přednáška probíhala prezenčně i online formou.
Přednáška se zaměřila na situaci na trhu s informacemi, která se se za poslední desetiletí dramaticky změnila. Konkurencí státním institucím jsou globální internetové platformy (např. Google), poradenské společnosti, agentury pro výzkumy veřejného mínění a řada dalších. Sociální sítě navíc přinesly prakticky neomezené možnosti dávat na trh data bez zdrojování, jasné metodiky, prezentované zavádějícím způsobem. Pro veřejnost je extrémně těžké se v tom orientovat. Co to znamená pro oficiální statistické instituce? Je to hrozba nebo spíše příležitost? Proč je důležitá nezávislost a jsou statistické úřady skutečně nezávislé? V čem je konkurence na trhu statistických dat prospěšná a vede ke zvýšení jejich efektivnosti a uživatelské vstřícnosti? Po přednášce následovala živá diskuze, v rámci které se diskutovala např. otázka aktualizací spotřebního koše pro výpočet inflace či možnosti odhadu velikosti šedé ekonomiky.
Po akci byli prezenční účastníci pozváni na raut, kde spolu mohli dále diskutovat a získávat nové kontakty.
Přijetí eura v ČR – ekonomická příležitost, nebo hazard? Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D., 26. ledna 2022
Dne 26.1.2022 proběhla další Absolventská středa pořádaná Národohospodářskou fakultou VŠE v Praze, tentokrát na téma „Přijetí eura v ČR – ekonomická příležitost, nebo hazard? Přednášejícím byl poslanec PSP ČR a absolvent doktorského programu na NF VŠE, pan Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. Akce se prezenčně a online zúčastnilo dohromady okolo 200 osob, kterým tímto děkujeme za projevený zájem a účast. Po přednášce pak následoval raut pro prezenční účastníky.
 
O čem se na přednášce diskutovalo?

Téma přijetí společné evropské měny eura se v ČR opakovaně a s různou intenzitou stává tématem veřejného diskurzu a je součástí agendy různých politických subjektů. Přesto, že v konečném důsledku půjde o politické rozhodnutí, mělo by být opřené o bilanci nákladů a výnosů, které jsou s opuštěním české koruny a jejím nahrazením eurem spojeny. Zatímco je ve veřejném diskuzi zdůrazňován například benefit přijetí eura v podobě snížení kurzového rizika a transakčních nákladů pro českou exportně orientovanou ekonomiku, důležité náklady a rizika tohoto kroku diskutována nejsou. Pro konečné rozhodnutí je ale třeba vzít velmi vážně v úvahu i ztrátu vlastní, autonomní měnové politiky, ztrátu vlastního měnového kursu jako jedné z nejdůležitějších cen v ekonomice a tím i zvýšenou potřebu dobrého stavu veřejných financí jako jednoho z malá zbývajících přizpůsobovacích mechanismů. Na analýzu obou stran bilance nákladů a výnosů případného přijetí eura se zaměří moje přednáška. Přednášející se věnoval i fenoménu sdílení rizik v eurozóně a změny architektury eurozóny od doby, kdy jsme se v přístupové smlouvě k EU zavázali euro přijmout. Zabýval se i tím, zda nejsou změny základních stavebních kamenů eurozóny natolik výrazné (například v podobě ručení za dluhy jiných států), že tento dřívější závazek ztrácí legitimitu. Cílem přednášky bylo odpovědět si na otázku, zda je či není pro ČR výhodné společnou evropskou měnu přijmout.

 


Celosvětové pochybení mediokracie a politických elit při řešení koronavirové hysterie – doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. – proděkan pro studium NF VŠE v Praze, 31. března 2021
 

Dne 31. března 2021 NF VŠE uspořádala opět v online prostředí další Absolventskou středu. Tentokrát byl hostem pan proděkan pro studium na NF VŠE doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Přednáška se nesla v duchu tématu „Celosvětového pochybení mediokracie a politických elit při řešení koronavirové hysterie“.

V rámci přednášky byl hostem i český nejcitovanější epidemiolog a vakcinolog v mezinárodních vědeckých kruzích – pan prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., ředitel Centra očkování a cestovní medicíny.

A co bylo v rámci přednášky diskutováno? I přes nebezpečnost viru Covid-19 se s odstupem času jeví následně vyvolaná hysterie a společensko-ekonomická omezení (lockdowny) z dlouhodobého hlediska ekonomicky daleko nákladnější a pro obyvatelstvo v jednotlivých ekonomických prostorech daleko nebezpečnější než přínosy z těchto opatření plynoucí. Jednoznačně se ukazuje, že žádná plošná opatření nejsou tak účinná, jak si jejich tvůrci představovali. Ničí životy statisícům zdravých spoluobčanů a spoluobčanům, kteří nemají žádné příznaky nemoci, i když jsou pozitivně testovaní, a bohužel nemocným nepomáhají. V rámci přednášky bylo provedeno zhodnocení dopadů restriktivních opatření na vývoj ekonomiky v ČR spojené s komentáři mýtů a reality covidového období. Existovaly i jiné scénáře?

 

Sociální sítě & koronavirus. Trendy komunikace pro rok 2021 z pohledu firem, Ing. Vítězslav Klement, 13. ledna 2021

V reakci na aktuální situaci uspořádala Národohospodářská fakulta VŠE dne 13. ledna 2021 online přednášku na téma „Sociální sítě & koronavirus. Trendy komunikace pro rok 2021 z pohledu firem“, kterou představil Vítězslav Klement, absolvent Národohospodářské fakulty VŠE, který se věnuje online marketingu, tvorbě obsahu a sociálních sítí, a to na mezinárodní úrovni. Uspořádání přednášky proběhlo v rámci projektu Absolventských střed.

V průběhu přednášky se Vítězslav Klement věnoval tématu, jak pandemie koronaviru ovlivnila marketingovou komunikaci značek a firem, a to také v případě jejich komunikace na sociálních sítích. Na samý úvod přednášky byl přiblížen úvodní vhled do situace značek a jejich komunikace na sociálních sítích v České republice. Dále diskuze pokračovala na téma, jaké měla koronavirová epidemie dopady na ceny inzerce na sociálních platformách, nebo jak měnila chování uživatelů i samotných značek v roce 2020. Zároveň také byla přednáška zaměřena na trendy v komunikaci na těchto platformách, kterým by měly značky a firmy věnovat v roce 2021 svou pozornost.

Pandemie koronaviru pohledem podnikatelského sektoru, Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA, 14. října 2020

NF VŠE dne 14. října 2020 uspořádala další Absolventskou středu, tentokrát v online formátu. Pozvání přijala Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA, hlavní analytička Hospodářské komory ČR. Paní doktorka Kubelková představila dosavadní dopady probíhající koronavirové krize na české podniky, hospodářskopolitická opatření decizní sféry ČR přijatá za účelem tyto negativní dopady na české podnikatele minimalizovat, a zároveň predikovala vyhlídky českých firem. Na závěr paní doktorka odpovídala na velké množství otázek ze strany účastníků videokonference, v rámci kterých hodnotila např. národní či evropské fondy určené k obnově hospodářství. Vážíme si pozitivního hodnocení této akce i hojné účasti ze strany posluchačů! Přednášku můžete shlédnout zde

Přednáška od společnosti Golden Gate CZ, 5. března 2020

Společnost Golden Gate CZ, která pořádá pravidelně placené přednášky na půdě VŠE, přednášela dne 5. března 2020 zdarma pro Klub absolventů NF VŠE. Tématem byly investiční příležitosti v současné době s ohledem na celosvětový ekonomický vývoj. Přednášku vedl regionální manažer Jiří Janoušek a diskuze se posléze účastnil i zakladatel společnosti Pavel Kupka.


Graduway Leaders Summit London 2019, 19. – 20. listopadu 2019
Vedení absolventských klubů na VŠE, konkrétně Adéla Zubíková (NF VŠE), Markéta Lipavská (FMV VŠE) a Alžběta Kožušníková (FFÚ VŠE) se ve dnech 19. – 20. listopadu 2019 zúčastnily konference v Londýně ke sdílení praxe ve spolupráci s absolventy s nejlepšími univerzitami napříč celým světem. Nechyběli například zástupci z University of Cambridge či University of Oxford. Plné inspirace a elánu se již všechny těší na postupnou realizaci nových nápadů a doporučení od světových elit na půdě VŠE!

Absolventský večer, 9. listopadu 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze uspořádala pro své absolventy na počátku listopadu tradiční Absolventský večer VŠE 2019 a Národohospodářská fakulta nemohla chybět. Účastníky nejprve přivítala ve Vencovské aule paní rektorka. Zde také vystoupil Symfonický orchestr VŠE. Po proslovu paní rektorky a děkanů následoval raut, kde byly připraveny kulinářské speciality. Pro absolventy NF VŠE bylo připraveno neformální setkání absolventů u dezertu s děkanem prof. Zdeňkem Chytilem, vedením Klubu absolventů NF VŠE a dalšími členy NF VŠE.

Vrcholem večera bylo vystoupení tria INFLAGRANTI a Josefa Vojtka. Hosté uvítali pokračování zábavy video-diskotékou s hity 80. let až po současnost. Všichni se výborně bavili a my jim tímto děkujeme za účast a těšíme se na příští akci. Při odchodu byl každému nabídnut časopis, který je dostupný i online zde.


Hospodářské směřování Evropy aneb co s eurem a dluhy?, Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., 30. října 2019

Národohospodářská fakulta VŠE přivítala pana Ing. Vladimíra Pikoru, Ph.D., absolventa NF VŠE a v současné době hlavního ekonoma společnosti Next Finance, který přišel přednášet pro absolventy fakulty na téma „Hospodářské směřování Evropy, aneb co s eurem a dluhy?“. Na přednášku navázalo již třetí neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE v restauraci Deštník, kde byl pro členy Klubu připraven raut. Se členy Klubu absolventů NF VŠE přišel diskutovat mimo jiné pan děkan prof. Zdeněk Chytil, CSc., páni proděkanové prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. a doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. a řada dalších akademických pracovníků NF VŠE. Máme radost z Vaší účasti a z rostoucí členské základy našeho Klubu – v současné době je nás přes 228!


Jak se stát úspěšným, Ing. Martin Vrána, MBA, 2. října 2019

Absolvent Národohospodářské fakulty Ing. Martin Vrána, MBA se po letech vrátil na svou Alma Mater, aby předal své pracovní i životní zkušenosti současným studentům. Přednáška obsahovala několik mentorských doporučení, které charakterizují podstatné hodnoty úspěšného řízení jak vlastního osobního života, tak hlavně života profesního s dopadem na business. Kombinovala netradiční a moderní formu prezentace aplikovanou na reálných situacích.
Studenti mohli reálně slyšet a získat doporučení založené na více jak desetileté zkušenosti z vedení týmu, time-managementu, určování silných a slabých stránek, pohovor v 21.století a další.
Moc děkujeme Ing. Martinu Vránovi, MBA za jeho přednášku a doufáme, že bude brzy následován i dalšími z Vás – dalšími absolventy!


Absolventská středa, 24. dubna 2019

Národohospodářská fakulta VŠE uspořádala 24. dubna 2019 další přednášku v rámci cyklu Absolventských střed, tentokrát na téma „10 let po světové ekonomické krizi“. Přednášejícím byl jeden z nejcitovanějších ekonomů v českých médiích Ing. Štěpán Křeček, který je absolventem bakalářského i magisterského programu NF VŠE a nyní dokončuje na NF VŠE doktorský program. Po přednášce následovala diskuze. Děkujeme všem zúčastněným!

Druhé neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE, 24. dubna 2019

Na přednášku navázalo neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE v restauraci Deštník, kde byl pro absolventy a členy NF VŠE nachystán raut. Velmi nás těší hojná účast a pozitivní vztah absolventů k jejich Alma mater!


Oxfordská debata s mezinárodními studenty z EADA School of Business, Španělsko, 2. dubna 2019

Dne 2. dubna 2019 uskutečnil Klub absolventů NF VŠE ve spolupráci s International Study Programmes setkání mezinárodních studentů z EADA School of Business (Španělsko) se studenty Národohospodářské fakulty VŠE. Na programu byla tzv. Oxfordská debata, ve které dva zástupci z NF VŠE přednášeli na téma „Evropská unie a její pro a proti“ a následně na toto téma diskutovali se studenty. Argumenty „pro“ představil doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, Ph.D. a argumenty „proti“ představil Ing. Milan Bednář. Studenti následně hlasovali, který postoj je přesvědčil více. Po debatě následoval networking studentů.


Absolventský večer, 10. listopadu 2018

Na úspěšné Dny s VŠE, které probíhaly v minulých letech, jsme letos navázali Absolventským večerem. Ten se uskutečnil 10. listopadu 2018 a Klub absolventů NF VŠE samozřejmě nemohl chybět.

Na programu bylo tradiční přivítání účastníků rektorkou VŠE a vystoupení Symfonického orchestru VŠE, slovo paní rektorky s děkany o současnosti i budoucnosti VŠE, neformální setkání absolventů jednotlivých fakult v rámci tzv. „Dezertu s děkanem“ a koncert kapely Support Lesbiens. Celý program doprovázel také výborný raut a závěr programu patřil video-diskotéce ve stylu 80. a 90. let. Více fotografií zde.


Setkání studentů Indiana University a studentů a absolventů Národohospodářské fakulty VŠE, 22. května 2018

Klub absolventů NF VŠE uspořádal v úterý 22. 5. 2018 setkání studentů Indiana University a studentů a absolventů Národohospodářské fakulty.

V první části programu přednesl Sasha Fedorikhin z Indiana University prezentaci na téma „Marketing tactics based on consumer heuristics and biases in decision making and how to better resist those tactics by consumers“ a za Národohospodářskou fakultu prezentovala Helena Chytilová téma „Company pricing policy and reasons for wage and price rigidity based on „thumb rules“ (heuristics)“. Účastníci tak měli možnost porovnat různé pohledy na behaviorální ekonomii a odlišné styly výuky.

Druhou částí programu byl networking mezi studenty. Američtí studenti se rozdělili do skupin, ke kterým se přiřadili čeští studenti a diskutovali o vzdělávacím systému, kultuře, sportu a dalších tématech běžného života v ČR a v USA.

Děkujeme našim studentům a absolventům, že naše hosty bavili tak, že se jim nechtělo ani odejít!


Absolventská středa a první neformální setkání členů Klubu absolventů NF VŠE, 28. února 2018

Národohospodářská fakulta VŠE uspořádala 28. února další úspěšnou Absolventskou středu. Tentokrát přednášel pan Ing. Petr Pavelek, Ph.D. o veřejných rozpočtech ČR – strategie, prognózy, výdajová zodpovědnost. Na přednášku a diskuzi navázalo první neformální setkání Klubu absolventů NF VŠE. Společným přípitkem jsme oficiálně zahájili činnost Klubu.


Den s VŠE, 4. listopadu 2017

Dne 4. listopadu 2017 se uskutečnil 11. ročník Dne s VŠE, kde se každoročně setkávají absolventi a příznivci VŠE.

Po slavnostním zahájení s vystoupením Symfonického orchestru VŠE následoval odborný program, tentokrát zaměřený na daňové poradenství, vystoupení účastníků soutěže VŠE hledá talent, divadelní představení Vztahology a vystoupení kapely absolventů Míchačky betonu.

Fotografie z akce zde.


Sledujte nás

Sledujte  Facebook a Instagram Národohospodářské fakulty VŠE

Kontaktujte nás

Klub absolventů NF VŠE

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

 

Předsednictvo Klubu absolventů NF VŠE

Předsedkyně:

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

e-mail: adelka.zubikova@vse.cz

k zastihnutí po předchozí dohodě e-mailem v místnosti č. NB 320

 

 

 

 

Místopředsedkyně:

Bc. Alžběta Krejná

e-mail: alzbeta.krejna@vse.cz

 

 

 

 

 

 

Místopředseda: 

Martin Zouhar

e-mail: zoum02@vse.cz

k zastihnutí po předchozí dohodě e-mailem v místnosti č. NB 34A