Užitečné informace ke studiu

Manuál pro studium na Národohospodářské fakultě

Manuál pro studium vás zorientuje na Vysoké škole ekonomické: Kde co najdu? Kdo je kdo? Kdo mi poradí? Pomůže Vám nahlédnout do systému studia: Co musím a co nesmím? Kdy jsou jaké termíny? Co to je kreditový systém? Co si počít, když už něco pokazím? Představí Vám pevnou osnovu Vašeho studia: Které předměty jsou povinné? Kde mám svobodu volby? Kdy si mám jaký předmět zapsat? K této knížce se nepochybně budete pravidelně vracet, abyste zkontrolovali, zda Vaše studium probíhá podle plánu a všech pravidel.

Formuláře pro studenty

Studium

Žádosti

U mnoha žádostí stačí poslat vyplněný formulář v elektronické podobě ze školní adresy, anebo žádost podat prostřednictvím InSIS na studijní oddělení. U žádostí, kde tento postup nelze využít, je tato skutečnost uvedena („Nelze podat elektronicky!“).

  • žádost o přestup na bakalářský obor Národní hospodářství: xls, pdf
  • žádost o přestup na bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika: xls, pdf
  • žádost o přestup na bakalářský obor Ekonomie: xls, pdf

Diplomové a bakalářské práce

Návody k InSIS

Chybí vám tu nějaký návod?

Myslíte si, že nějaký problém je dostatečně častý, aby si zasloužil místo na těchto stránkách? Pak prosím napište e-mail systémovému integrátorovi, Ing. Ivanovi Koudelkovi  nebo Ing. et Ing. Martinovi Zemanovi.

Obecné informace ke studiu

Stipendia a soutěže

Závěrečné práce

Studijní předpisy