Užitečné informace ke studiu


Manuál pro studium vás zorientuje na Vysoké škole ekonomické: Kde co najdu? Kdo je kdo? Kdo mi poradí? Pomůže Vám nahlédnout do systému studia: Co musím a co nesmím? Kdy jsou jaké termíny? Co to je kreditový systém? Co si počít, když už něco pokazím? Představí Vám pevnou osnovu Vašeho studia: Které předměty jsou povinné? Kde mám svobodu volby? Kdy si mám jaký předmět zapsat? K této knížce se nepochybně budete pravidelně vracet, abyste zkontrolovali, zda Vaše studium probíhá podle plánu a všech pravidel.

U mnoha žádostí stačí poslat vyplněný formulář v elektronické podobě ze školní adresy, anebo žádost podat prostřednictvím InSIS na studijní oddělení. U žádostí, kde tento postup nelze využít, je tato skutečnost uvedena („Nelze podat elektronicky!“).

 • žádost o přestup na bakalářský obor Národní hospodářství: xlspdf
 • žádost o přestup na bakalářský obor Veřejná správa a regionální ekonomika: xlspdf
 • žádost o přestup na bakalářský obor Ekonomie: xlspdf

Pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2023/2024, platí následující (aktualizovaný) předpis:

Pro studenty, kteří započali studium v akademických letech 2019/2020 až 2022/2023 (včetně), platí následující (původní) předpis:

Pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2018/2019 či dříve, platí následující předpis:

Rozdíly mezi aktuální verzí předpisu a verzí předpisu pro studenty, kteří započali studium v akademických letech 2019/2020 a 2021/2022, jsou následující:

  • Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2023/2024, již neskládají soubornou zkoušku z vedlejší specializace. Studenti, kteří nastoupili dříve, musí skládat soubornou zkoušku z vedlejší specializace.
  • Studentům, kteří nastoupili v akademickém roce 2023/2024, musí ke známce vyučující ve všech případech, s výjimkou státní závěrečné zkoušky, vložit i bodové hodnocení.
  • Nová verze předpisu umožňuje sloučení závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Tuto možnost však NF VŠE nevyužívá ani v jednom ze studijních programů (tzn. státní závěrečná zkouška ze studovaného programu a obhajoba závěrečné práce probíhají i nadále odděleně).
  • Další úpravy byly provedeny u profesně zaměřených studijních programů, které se NF VŠE netýkají.
  • Oba předpisy nově obsahují následující ustanovení: „„6. Student je povinen dodržovat zásady stanovené v Etickém kodexu VŠE“.“ Tímto ustanovením se musí řídit jak studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2019/2020 či později (vč. nových studentů)
 • Předpisy vztahující se ke studiu – stránky VŠE
 • Studijní vyhláška NF
 • Autor: Martin Zeman
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: