Užitečné informace ke studiu


Manuál pro studium vás zorientuje na Vysoké škole ekonomické: Kde co najdu? Kdo je kdo? Kdo mi poradí? Pomůže Vám nahlédnout do systému studia: Co musím a co nesmím? Kdy jsou jaké termíny? Co to je kreditový systém? Co si počít, když už něco pokazím? Představí Vám pevnou osnovu Vašeho studia: Které předměty jsou povinné? Kde mám svobodu volby? Kdy si mám jaký předmět zapsat? K této knížce se nepochybně budete pravidelně vracet, abyste zkontrolovali, zda Vaše studium probíhá podle plánu a všech pravidel.

Většinu žádostí na Studijní oddělení NF VŠE a proděkanku pro studium můžete podávat přes Kontaktní centrum. Přehled možností je k dispozici zde.

Pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2023/2024, platí následující (aktualizovaný) předpis:

Pro studenty, kteří započali studium v akademických letech 2019/2020 až 2022/2023 (včetně), platí následující (původní) předpis:

Pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce 2018/2019 či dříve, platí následující předpis:

Rozdíly mezi aktuální verzí předpisu a verzí předpisu pro studenty, kteří započali studium v akademických letech 2019/2020 a 2021/2022, jsou následující:

  • Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2023/2024, již neskládají soubornou zkoušku z vedlejší specializace. Studenti, kteří nastoupili dříve, musí skládat soubornou zkoušku z vedlejší specializace.
  • Studentům, kteří nastoupili v akademickém roce 2023/2024, musí ke známce vyučující ve všech případech, s výjimkou státní závěrečné zkoušky, vložit i bodové hodnocení.
  • Nová verze předpisu umožňuje sloučení závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Tuto možnost však NF VŠE nevyužívá ani v jednom ze studijních programů (tzn. státní závěrečná zkouška ze studovaného programu a obhajoba závěrečné práce probíhají i nadále odděleně).
  • Další úpravy byly provedeny u profesně zaměřených studijních programů, které se NF VŠE netýkají.
  • Oba předpisy nově obsahují následující ustanovení: „6. Student je povinen dodržovat zásady stanovené v Etickém kodexu VŠE“.“ Tímto ustanovením se musí řídit jak studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2019/2020 či později (vč. nových studentů)
 • Předpisy vztahující se ke studiu – stránky VŠE
 • Studijní vyhláška NF

NF podporuje získání jazykových certifikátů formou kompenzace kreditových poukázek a poskytnutím mimořádného stipendia.

Vedení NF nabízí studentům, kteří úspěšně složí některou ze zkoušek Cambridge ESOL (FCE,CAE, BEC Vantage a Higher, IFCE, ILEC), avšak pouze na katedře anglického jazyka na VŠE, kompenzaci kreditových poukázek za přípravné předměty, které studenti vystudovali na VŠE (tj. „nad rámec“ svých studijních plánů).

 • Příklad: vystuduje-li student/ka 2 přípravné kurzy na jazykový certifikát FCE, tedy za kurzy 2AJ303 a 2AJ304, celkem za 6 kreditů, přičemž si žádný z kurzů do studijního plánu svého oboru nezapočítává, obdrží zpět 6 poukázek.

Studentům po složení některé z výše uvedených zkoušek je navíc uděleno mimořádné stipendium 2500,- Kč (C1, C2) a 2000,- Kč (B2) jako motivační příspěvek. Tato částka tvoří cca polovinu ceny uvedených certifikovaných zkoušek skládaných a hrazených na VŠE.

Žádost o kompenzaci kreditových poukázek student podává k rukám proděkana pro studium NF VŠE prostřednictvím žádosti v InSIS.

Motivační příspěvek je udělován automaticky na základě pokladů dodaných KAJ.

 • Autor: Petr Vostárek
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: