Návod k registracím a zápisům

Všechny předměty si zapisujete v Portálu studenta (https://insis.vse.cz/auth/student/moje_studium.pl?), a to buď přes ikonku „Reg./Zápisy“ (https://insis.vse.cz/auth/student/registrace.pl?), nebo přes ikonku „Mimosemestr. kurzy“. Čím se to liší a jak to funguje?
1) Registrace a zápisy
2) Mimosemestrální kursy

1) Registrace a zápisy
Oč jde:
Přes tuto aplikaci se vypisuje naprostá většina normálních=semestrálních kursů, které pak probíhají každý týden, po celých 13 týdnů řádného výukového období, a mají pak také řádné zkouškové období (6 týdnů). Harmonogram registrací těchto předmětů a zápisů do nich najdete vždy v oficiálním harmonogramu VŠE (http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=1285).

Princip fungování registrací a zápisů:
Přes tuto aplikaci si (1) nejprve objednáváte (registrujete) předměty, které byste chtěli studovat v dalším semestru, spolu s časem a místem výuky, kterým byste dali přednost. Potom (2) proběhne tzv. „automatizovaný zápis“ těchto předmětů, což znamená, že systém některým studentům tuto objednávku potvrdí, kdežto jiným ne. Následují (3) vaše zápisy předmětů, kdy si sami z toho, co zbude, můžete zapisovat další předměty (už nejde o objednávku, toto už je zápis natvrdo). A celé to ukončuje období změn v zápisech, které se odehrává v prvních dvou týdnech výuky a kdy si ještě svůj rozvrh předmětů dolaďujete.
(Pokud zatím vůbec nechápete, proč a nač jsou registrace a zápisy, přečtěte si prosím nejprve manuál pro studium na Národohospodářské fakultě (zde kde stažení), podkapitolu Registrace a zápis předmětů.)

Podrobný popis fungování jednotlivých fází a návod, jak postupovat:
(1) Registrace čili objednávání předmětů

 1. V Portálu studenta (https://insis.vse.cz/auth/student/moje_studium.pl?) klikněte na ikonku „Reg./Zápisy“ (https://insis.vse.cz/auth/student/registrace.pl?).
 2. V úvodu následující stránky se dovíte, zda registrace probíhají. (Pokud ano, uvidíte tam hlášku „Nyní je možné pracovat s předměty z následujících pracovišť.“ a seznam všech fakult.)
 3. Pod seznamem fakult uvidíte „Arch pro období …„. To je seznam předmětů, které jste si již zaregistrovali. Na začátku je buď prázdný (studenti vyšších semestrů), nebo je naplněn předměty, které máte ve vzorovém rozvrhu – to se týká studentů nově nastupujících. POZOR: studenti prvního ročníku bakalářského studia, neměňte raději svůj předregistrovaný rozvrh – anebo si aspoň přečtěte v manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě (zde kde stažení), v podkapitole Registrace a zápis předmětů, co to pro vás bude mít za důsledky.)
 4. O něco níže na stránce je tabulka Statistika archu. Tady přehledně uvidíte hlavně, kolik ještě máte volných poukázek na objednávání předmětů a za kolik kreditů jste si již předměty objednali.
 5. Předmět si můžete zaregistrovat dvěma způsoby – buď rovnou znáte jeho název či kód, a pak použijte dohledávací políčko, anebo si chcete vybrat předmět, který patří do určité skupiny předmětů. To bývá častější případ a popíšeme ho níže. Pokud nevíte, co to jsou „skupiny předmětů“, přečtěte si manuál pro studium na Národohospodářské fakultě (zde kde stažení), podkapitolu o předmětech a jejich ukončení.
 6. Tak zkusme přidat předmět z nějaké skupiny předmětů – například oborově povinný předmět. Tzn., že kliknete na šipku vpravo, která je v řádku „oP Oborově povinný předmět“. Otevře se seznam předmětů z této skupiny. Zaškrtněte ty předměty, které byste rádi a klikněte na „Přidat označené předměty“. Co dál?
 7. Nyní máte zaregistrovaný předmět. Ale to nestačí, musíte si ještě vybrat jejich rozvrh. Předmět bez vybraného rozvrhu by neprošel automatizovaným zápisem, tedy nebyl by vám zapsán. Ostatně, tuto informaci uvidíte i v tabulce „Přehled chyb a upozornění“, kde se u příslušného předmětu píše: „Není zvolena rozvrhová akce. Vyberte si akci pomocí odkazu ve sloupci Rozvrh, jinak Vám předmět nebude zapsán.“ Do této tabulky se podívejte v každém případě. Kromě chybových hlášení jsou tu i zveřejněny další informace, o kterých si garanti předmětů myslí, že byste je měli znát – třeba co byste měli před zápisem tohoto předmětu již mít vystudováno.
 8. Jak zvolit „rozvrhovou akci“: v archu s objednanými předměty klikněte u příslušného předmětu ve sloupci „Rozvrh“ na „Vyberte“. Ukáže se stránka, kde zaškrtnete, kterou přednášku, resp. které cvičení si chcete zvolit. I kdyby v onom předmětu byla jen jedna přednáška, resp. jedno cvičení, musíte to zaškrtnout, aby bylo jasné, že to opravdu chcete. Nezapomeňte svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit“. Teprve až uvidíte zalenou fajfku s hláškou „Volba rozvrhové akce byla uložena.“, můžete dole na stránce kliknout na „Zpět na práci s předměty“.
 9. Co když předmětu nejde vybrat rozvrh, co když žádný nemá? Pak se podívejte do tabulky „Přehled chyb a upozornění“, zda tam nenajdete nějaké vysvětlení. Pokud ne, pak se předmět dostal do registrací pravděpodobně omylem. Kontaktujte garanta předmětu a zeptejte se ho, co dál.
 10. Nyní se podívejte na arch s objednanými předměty – předměty, u nichž svítí zelený puntík, jsou v pořádku, předměty, kde svítí červený puntík, v pořádku nejsou a určitě vám nebudou zapsány.
 11. Ještě jednu věc zde můžete měnit – skupinu, do které je předmět zařazen. Jaký to má smysl? Každá skupina předmětů má při automatizovaném zápisu svoji prioritu. To mimochodem vidíte dole na úvodní stránce registrací a zápisů (https://insis.vse.cz/auth/student/registrace.pl?), ve sloupci „Třída“. Jednička má nejvyšší prioritu, trojka nejnižší. Pokud nechápete, o co jde, přečtěte si ve vlastním zájmu manuál pro studium na Národohospodářské fakultě (zde kde stažení), podkapitolu o vytváření rozvrhu.
 12. Jak změnit skupinu předmětu: klikněte u příslušného předmětu ve sloupci „Skupina“ na zkratku skupiny. (Pokud na ni kliknout nejde, pak je předmět zařazen jen v jedné skupině a měnit se nedá.) Na další stránce pak můžet zaškrtnout, která skupina je vám milejší – a také zde vidíte, jakou má která prioritu. Nezapomeňte pak kliknout na „Vybrat“!
 13. Poslední věc, která by vás mohla zajímat: nad archem s předměty je odkaz „Zobrazení rozvrhů“. Klikněte na něj a uvidíte graficky svůj rozvrh.

(2) Automatizovaný zápis

 1. Vše podstatné o tom, podle jakých pravidel a v kolika kolech probíhá, se dočtete v manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě (zde kde stažení), v podkapitole Registrace a zápis předmětů.
 2. Až automatizovaný zápis (nebo nějaká jeho část) proběhne, můžete si prohlédnout jeho výsledky, a to opět pod odkazem „Reg./Zápisy“ (https://insis.vse.cz/auth/student/registrace.pl?) v Portálu studenta.
 3. Uvidíte tabulku „Výsledky registrací a zápisů“. U každého předmětu je napsán výsledek, jsou přitom tři možnosti:
 4. „Nepřiděleno“ znamená, že vám předmět nebyl zapsán. V čase, který jste si zvolili, dal systém přednost jiným studentům. Vy si budete muset najít jinou „rozvrhovou akci“ (paralelku), kde bude ještě místo, anebo si najít nějaký jiný předmět.
 5. „Nezpracováno“ znamená, že u tohoto předmětu ještě automatizovaný zápis neproběhl, tedy že ještě není rozhodnuto, zda vám bude, nebo nebude zapsán. Jak víte, automatizovaný zápis probíhá ve třech kolech, u tohoto předmětu tedy bude rozhodnuto až v (některém) dalším kole – podle priority skupiny, do které je zařazen.
 6. Pokud u daného předmětu vidíte den a čas výuky, pak to znamená, že předmět vám byl i s touto „rozvrhovou akcí“ zapsán. Máte ho a už vám ho nikdo nevezme!
 7. To, že proběhl automatizovaný zápis, ještě neznamená, že už si můžete u nezapsaných předmětů vybírat nový rozvrh. To musíte počkat na příslušnou fázi zápisů předmětů, přesně podle harmonogramu (http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=810).

(3) „Zápisy předmětů“ kontra „Období změn v zápisech“

 1. Když už proběhne automatizovaný zápis, můžete si v příslušném kole zápisů přidávat předměty a jejich rozvrhové akce. Postup už vlastně víte z předchozího textu.
 2. Přesto ale důležité upozornění, abyste si správně rozvrh uložili – každý semestr se totiž najdou studenti, kteří to udělají špatně, myslí si, že předmět mají zapsán, ale přitom ho zapsán nemají! Je totiž veliký rozdíl mezi tím, když si nějaký předmět přidáváte  v tzv. „období zápisů předmětů“ (které má 3 kola), nebo v tzv. „období změn v zápisech“ (což je během prvních dvou týdnů výuky)!
 3. Když probíhá 1., nebo 2., nebo 3. kolo zápisů, pak pro uložení zvoleného předmětu a rozvrhové akce stačí udělat to, co je výše popsáno (přidáte předmět, zvolíte rozvrh, dáte Uložit a je to).
 4. Když však probíhá „období změn v zápisech“, pak MUSÍTE UDĚLAT JEŠTĚ KROK NAVÍC. Po vybrání rozvrhové akce se musíte vráti na stránku s archem zapsaných předmětů (volba „Zpět na práci s předměty“) a úplně dole na stránce kliknout na „Provést změny v zápise“. Je to velmi důležité. Jinak se totiž neobjevíte vyučujícím v seznamu zapsaných studentů a nebudete moci být klasifikováni!
 5. Další upozornění je na chybovou hlášku InSIS, kdy vám hlásí, že nelze odebrat kurs, protože se snažíte klesnout pod počet registrovaných kreditů z přidělených kurzů po prvním automatizovaném zápise. Toto opatření je mj. proti naklikání velkého množství kursů, resp. opatření, abyste si zapisovali opravdu jen a pouze to, co chcete studovat. Tj. projde-li vám rozvrhová akce po registraci, pak musíte odstudovat dané penzum kreditů.