Čerství absolventi

František Stankovič

Management consultant

Accenture

„Náplní mé práce je pomáhat klientům dělat adekvátní rozhodnutí a budovat efektivnější obchodní nebo technologické strategie.V rámci mých projektů jsem měl příležitost pracovat s velkým množstvím zajímavých mezinárodních klientů. Moje projekty zahrnovaly mimo jiné pomoc s expanzí na nové trh, navrhování komplexní business architektury nebo vymýšlení strategie pro datovou analytiku.“

Jan Hlaváček

Ministerský rada

Ministerstvo životního prostředí

„Pohybuji se v oblasti, která je v českém prostředí stále velmi nová a do budoucna se bude stávat stále významnější. Do prostředí evropských strukturálních fondů vedle převažující dotační formy podpory zavádíme i podporu formou finančních nástrojů – půjček a záruk.“

Jaromír Gec

Analytik ekonomiky

Česká národní banka

„Jako analytik v sekci měnové především zpracovávám a vyhodnocuji data z domácí ekonomiky a prostřednictvím tvorby krátkodobých modelových predikcí se podílím na vzniku makroekonomické prognózy ČNB. Ta je jedním z klíčových podkladů pro bankovní radu při rozhodování o nastavení měnové politiky.

Kateřina Kolářová

Partner relations

RunCzech

„Pracuji přímo v organizačním týmu RunCzech a mám na starosti partnery závodů, se kterými na denní bázi komunikuji a společně ladíme potřebné detaily spolupráce. Jedná se o velmi akční, rozmanitou a kreativní práci, ve které jsou hned vidět výsledky, což považuji za velké plus.“

Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. Rovněž se věnuji komunikaci s veřejností a médii, doky čemuž jsem se stal jedním z nejcitovanějších ekonomů v České republice.“

Tomáš Václavíček

Policy assistant

Evropská komise

„Přispívám k tvorbě politik, které připravují evropské finanční trhy na výzvy budoucnosti. Pomáhám například s koordinací expertní skupiny a s přípravou publikovaných textů.“

Vladimír Novák

Account manager

NEWTON Media, a.s.

„Pracuji pro nezávislou IT společnost, která je lídrem na svém trhu. Poskytujeme informace pro soukromý sektor, zejména se jedná o zpracování mediálního obsahu a vytváření analytiky. Pracuji jako manažer klientského portfolia, díky čemuž spolupracuji s největšími společnostmi, které působí nejen v ČR“

Štěpán Pekárek

Analytik dohledu obezřetnosti

Česká národní banka

„Sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky zajišťuje výkon dohledu na dálku a na místě nad subjekty finančního trhu při výkonu jejich činnosti na území České republiky. Předmět výkonu činnosti pozice Analytika je primárně analýza finanční pozice vyhodnocování subjektů, vyhodnocování jejich rizikovosti a průběžný monitoring jejich činnosti.“

Daniel Kawulok

Sales coordinator for CEE, Baltics and Mediterranean

Duke Manufacturing C.R., s.r.o.

„Ve firmě Duke Mfg., konsolidující kuchyňské vybavení do řetězců s rychlým občerstvením, pracuji jako sales koordinátor. Díky tomu, že mám na starosti zákazníky z různých zemi, mohu naplno využít a neustále zlepšovat jazykové dovednosti. I tak díky tomu mohu často spojit svou práci s cestováním po celém světě.“