Čerství absolventi

Ing. Ondřej Babka

Poslanec

Parlament PS ČR

„V roce 2018 jsem v komunálních volbách dokázal obhájit post zastupitele města Husinec. Od stejného roku zastupuji i pozici radního města. Současně přitom působím i jako poslanec PČR za hnutí ANO. V PS ČR jsem mimo jiné také členem Výboru pro životní prostředí, Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Stálé komise pro práci Kanceláře PS ČR a dále i několika podvýborů či meziparlamentních skupin v rámci MPU. Zároveň stále studuji magisterský obor Hospodářské dějiny na NF.“

Ing. Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Jako hlavní ekonom u licencovaného obchodníka s cennými papíry zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. Rovněž se věnuji komunikaci s veřejností a médii, díky čemuž jsem se stal jedním z nejcitovanějších ekonomů v České republice.“

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Odborná asistentka

Národohospodářská fakulta

„Na NF VŠE jsem začala působit již v roce 2013, a to jako pomocná vědecká síla. V průběhu doktorského studia jsem (mimo jiné) zahájila spolupráci NF s dvěma čínskými univerzitami a v roce 2017 jsem založila Klub absolventů NF VŠE. V roce 2021 jsem úspěšně obhájila svou disertační práci. V současnosti pracuji jako odborná asistentka na Katedře hospodářské a sociální politiky, vyučuji několik kurzů, vedu závěrečné práce, věnuji se publikační činnosti, jsem asistentkou proděkana pro studium a zastávám pozici předsedkyně Klubu absolventů NF VŠE.“

Ing. Milan Bednář, Ph.D.

Odborný asistent

Národohospodářská fakulta

„Rozhodl jsem se pokračovat v práci na Národohospodářské fakultě, kde přednáším kurzy zabývající se makroekonomickou analýzou, ekonometrií, hospodářskou politikou a problematikou Evropské unie. Dále se věnuji výzkumné činnosti a publikuji v českých i zahraničních vědecký časopisech.“

Ing. František Stankovič

Management consultant

Accenture

„Náplní mé práce je pomáhat klientům dělat adekvátní rozhodnutí a budovat efektivnější obchodní nebo technologické strategie.V rámci mých projektů jsem měl příležitost pracovat s velkým množstvím zajímavých mezinárodních klientů. Moje projekty zahrnovaly mimo jiné pomoc s expanzí na nové trh, navrhování komplexní business architektury nebo vymýšlení strategie pro datovou analytiku.“

Ing. Jan Hlaváček

Ministerský rada

Ministerstvo životního prostředí

„Pohybuji se v oblasti, která je v českém prostředí stále velmi nová a do budoucna se bude stávat stále významnější. Do prostředí evropských strukturálních fondů vedle převažující dotační formy podpory zavádíme i podporu formou finančních nástrojů – půjček a záruk.“

Ing. Kateřina Kolářová

Partner relations

RunCzech

„Pracuji přímo v organizačním týmu RunCzech a mám na starosti partnery závodů, se kterými na denní bázi komunikuji a společně ladíme potřebné detaily spolupráce. Jedná se o velmi akční, rozmanitou a kreativní práci, ve které jsou hned vidět výsledky, což považuji za velké plus.“

Mgr. Tomáš Václavíček

Policy assistant

Evropská komise

„Přispívám k tvorbě politik, které připravují evropské finanční trhy na výzvy budoucnosti. Pomáhám například s koordinací expertní skupiny a s přípravou publikovaných textů.“

Ing. et Ing. Vladimír Novák

Account manager

NEWTON Media, a.s.

„Pracuji pro nezávislou IT společnost, která je lídrem na svém trhu. Poskytujeme informace pro soukromý sektor, zejména se jedná o zpracování mediálního obsahu a vytváření analytiky. Pracuji jako manažer klientského portfolia, díky čemuž spolupracuji s největšími společnostmi, které působí nejen v ČR“

Ing. Štěpán Pekárek

Analytik dohledu obezřetnosti

Česká národní banka

„Sekce dohledu nad finančním trhem České národní banky zajišťuje výkon dohledu na dálku a na místě nad subjekty finančního trhu při výkonu jejich činnosti na území České republiky. Předmět výkonu činnosti pozice Analytika je primárně analýza finanční pozice vyhodnocování subjektů, vyhodnocování jejich rizikovosti a průběžný monitoring jejich činnosti.“

Ing. Gabriela Kuřinová

Recource deployment manager

Bluewolf, an IBM company

„Pracuji pro IT konzultanskou společnost, která pro své klienty implementuje Salesforce (CRM systém). Na své pozici jsem zodpovědná za koordinaci konzultantů na projektech v několika zemích Evropy (např. UK, Německo, Česko, Švýcarsko) a za zajištění, aby projekty měly vhodné profily lidí ve správný čas, a aby tak bylo možné bezproblémové doručení projektu.“

Ing. Tereza Lebrová

Projektový manager

BENU

„Pracuji pro jeden z největších lékárenských řetězců v České republice, který spadá do celé skupiny lídra ve farmaceutickém velkoobchodu v Evropě, PHOENIX GROUP. Má pozice je Projektový manažer, který má za úkol vést projekty s dopadem na celou společnost a ostatní projekty koordinovat. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu technologických inovací a tlaku na výkon v retailových a farmaceutických odvětvích je to práce velmi dynamická a různorodá vyžadující komunikaci s mnoha lidmi napříč společností.“

Ing. Oto Urban

Pricing manager

BENU

„Mám na starosti řízení cen jednoho z největších lékárenských řetězců v České republice, které musí respektovat strategii společnosti a vztah ke konkurenci. Podílím se na projektech souvisejících s cenotvorbou a řízení promoakcí. Zároveň pomáhám se sdílením best practicies v rámci jiných zemí skupiny PHOENIX GROUP jejichž současní BENU je.“

Ing. Lucie Holatová

Senior pricing and merchandising coordinator

3M Česko, spol. s r.o.

„Mám na starosti koordinaci procesů spojených se zákazníky – nastavování a optimalizace cen, bonusových a slevových struktur, dohadných položek, vytváření reportů a analýz pro obchodní a finanční oddělení.“

Ing. Kateřina Vondráková

Zakladatelka HERO CLAN

HERO CLAN

„Stojím za neziskovou organizací HERO CLAN. Tvoříme databázi expertních dobrovolníků, které propojujeme s ostatními neziskovkami na základně jejich konkrétních požadavků.“

Ing. Daniel Kawulok

Sales coordinator for CEE, Baltics and Mediterranean

Duke Manufacturing C.R., s.r.o.

„Ve firmě Duke Mfg., konsolidující kuchyňské vybavení do řetězců s rychlým občerstvením, pracuji jako sales koordinátor. Díky tomu, že mám na starosti zákazníky z různých zemi, mohu naplno využít a neustále zlepšovat jazykové dovednosti. I tak díky tomu mohu často spojit svou práci s cestováním po celém světě.“

Bc. Lucie Kunčarová

Jednatelka

Dortnedort s.r.o.

„Při studiu jsem pracovala na pobočce KB, ke jsem následovně nastoupila na pozici produktového manažera pro spotřebitelské úvěry. Tuto pozici jsem pak zastávala i v Citibank. Na mateřské dovolené jsem založila vlastní značku dortNEdort. Vyrábíme dárkové dorty k různým příležitostem. V roce 2018 jsem byla oceněna jako Podnikavá žena roku. V současné době máme český a slovenský e-shop a plánujeme rozšíření do Německa.“

Ing. Matěj Škrabánek

Specialista controllingu

DEK, a.s.

„Nejčastěji jsem „ponořený“ v datech. Pomocí SW pro vizualizaci dat vytvářím menší i komplexní analýzy z oblastí prodeje, financí, zásob ad. Podílím se na správě a rozvoji podrobného reportingového systému, který manažerům největšího prodejce stavebních materiálů v ČR pomáhá v rozhodování. Staráme se o systém finančního a manažerského účetnictví a podílíme se na tvorbě a textaci výroční zprávy. Zároveň spolupracuji s oddělením výzkumu a vývoje na administraci financování výzkumných projektů (které jsou i v oblasti stavebnictví rok od roku zajímavější) – to je práce, kterou jsem si přenesl z pozice na účetním oddělení, kde jsem před přesunem na controlling začínal.“

Ing. Marek Korejs

Editor

Our Media, a.s.

„Mým denním chlebem je pokrytí aktuálního domácího i zahraničního dění pro web s 1 milionem čtenářů měsíčně. Hledám a řeším témata, která Čechy zajímají. Ve své práci se běžně setkávám s vrcholnými politiky i se špičkami vědeckých oborů, průmyslu, aj. Výborně uplatním i své znalosti ekonomie ze studia na NF VŠE. Jde o rozmanitou a kreativní práci ve vysokém tempu, kde jsou výsledky vidět okamžitě.“

Ing. Ondřej Měška

Projekt Manager

KKCG GROUP

„Pracuji jako projektový manažer v investiční skupině KKCG. Specializuji se na řízení technologických projektů s přesahem do IT a businessu. Mojí aktuální pracovní náplní je portfolio technologických projektů v nově budovaném centru Bořislavka, kde jsem zodpovědný za projektové vedení všech IT projektů v administrativní části komplexu, která se stane novou centrálou skupiny KKCG.“

Ing. Iveta Kubíčková

Projektový koordinátor

České Radikomunikace, a.s.

„Jako projektová manažerka mám v Českých Radiokomunikacích na starosti řízení strategických projektů různého zaměření včetně programu digitalizace společnosti. Na projektech vedu týmy lidí napříč odděleními včetně dodavatelů, což vyžaduje velké množství energie, ale také je to jedinečná příležitost neustále se učit něco nového. Kromě svých projektů zajišťuji správu celého projektového portfolia na úrovni top managementu a pro ostatní kolegy podílejících se na projektech vystupuji jako metodická podpora.“

Ing. Matěj Volf

Senior Consultant

KPMG

„Jako konzultant pomáhám klientům optimalizovat procesy, nastavovat či zefektivňovat finanční řízení, kontrolní prostředí a reporting. V rámci projektů jsem spolupracoval s mezinárodními společnostmi, relativně malými firmami i startupy.“

Bc. Eva Minaříková

Audit Assistant

Ernst & Young

„Díky své práci se podílím na zajímavých projektech českých i mezinárodních klientů. Nikdy nevím, kam mě cesta s EY zavede. Do mého portfolia nyní spadají softwarové, energetické a další firmy. Mám možnost pracovat z jejich kanceláří, poznat různé firemní kultury, vytvořit si bohatou síť kontaktů a pochopit jejich interní procesy.“

Ing. Šárka Pelikánová

Majitelka a jednatelka

CONNECT ECONOMIC GROUP

 

Ing. Mgr. Tomáš Weiss

Vedoucí tiskového oddělení

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: