Akademický senát

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE v Praze je samosprávným akademickým orgánem podle § 26 a § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Skládá se ze zástupců akademické obce fakulty.
Systém voleb do AS NF VŠE je dvoukomorový, učitelé volí své zástupce do učitelské kurie a studenti do studentské kurie, volbou přímou a tajnou. Volit je možno více kandidátů.
Akademický senát fakulty má 9 členů. Předsedou Akademického senátu NF VŠE je doc. PhDr. Ján Pavlík. Jednání akademického senátu jsou veřejná.

Základní informace o Akademickém senátu NF VŠE

Členové akademického senátu


Zápisy ze zasedání AS NF VŠE


 Volby – termíny a výsledky (odkazy směřují do studijního informačního systému InSIS)


Předpisy dle statutu

  • Autor: Martin Zeman
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: