Významní absolventi

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Předsedkyně

Národní rozpočtová rada

„Studium na NF VŠE mi dalo dobrý základ pro celou další profesní kariéru, naučila jsem se pracovat s textem, informacemi i daty, analyzovat problémy a zasazovat je do širšího kontextu.“

Ing. Jan Skopeček

Poslanec

Parlament České republiky

„Národohospodářská fakulta mi dala nejen užitečné a potřebné znalosti teoretické ekonomie a hospodářské politiky, ale tyto znalosti mi předávali jedni z nejlepších akademiků a odborníků v těchto oborech. Dodnes si vyhledávám potřebné informace a názory z textů a článků akademických pracovníků Národohospodářské fakulty, které využívám při svém rozhodování v Poslanecké sněmovně.“

Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Profesor ekonomie

University of Oxford

Národohospodářská fakulta na VŠE nabízí jak teoretické ekonomické vzdělání, tak praktické znalosti. Jako taková má tedy možnost svým studentům nastartovat kariéry v mnoha různých oblastech.“

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

Hlavní analytička a vedoucí oddělení stáží

Hospodářská komora České republiky

„Výběr Národohospodářské fakulty byl pro mě zásadním životním krokem. Mít teď po maturitě, rozhodla bych se stejně. S odstupem času lituji jen toho, že jsem na přednáškách nedávala víc pozor, netušila jsem totiž tehdy, že se mi v praxi bude všechno hodit.“

Ing. Markéta Šichtářová

Ředitelka

Next Finance s.r.o.

S absolventy VŠE se setkávám po celé své působení v praxi. Řada vysokých škol absolventy připraví dobře teoreticky, VŠE mi ale dala něco navíc: Připravila mě pro praxi.“

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

Hlavní ekonom

Next finance s.r.o.

Komu jde o detail, studuje mikroekonomii. Komu jde o globální pohled, studuje makroekonomii a její využití v praxi. To nabízí hospodářská politika. Myslím, že více než na Národohospodářské fakultě VŠE se o hospodářské politice nikde nedozvíte.“

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

Hlavní ekonom

Czech Fund

Mně osobně studium na Národohospodářské fakultě hodně dalo a snažím se jí to vracet. Tudíž je mi ctí, že na její půdě dnes mohu přednášet. V rámci svých přednášek se snažím akcentovat to, čím je fakulta prvotřídní obecněji, a sice propojováním teorie a praxe. V tom spočívá její velká přidaná hodnota. Hodnota, která nezůstane jen na absolventském diplomu, ale pomůže k opravdovému úspěchu i v reálném životě absolventa. O tom ostatně svědčí to, kolik absolventů této fakulty jedinečně uspělo nejen „papírově“, ale i v náročné praxi dneška.“

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Bývalý člen bankovní rady

Česká národní banka

Základní VŠ vzdělání jsem získal na Fakultě řízení, která již nyní neexistuje. Proto když jsem se rozhodoval, která fakulta je schopna mi poskytnout akademický pohled a praktické zkušenosti pro hospodářskou politiku (jako členovi Bankovní rady ČNB), volba padla jednoznačně NF VŠE. Jedině tam jsem našel odborníky pro danou oblast.“

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Člen

Rada České televize

„Studium na Národohospodářské fakultě VŠE mně poskytlo základní orientaci v makroekonomických a hospodářsko-politických souvislostech soudobé reality a současně prohloubilo můj zájem jednak o historii a hospodářské dějiny a následně o sociologii a mediální komunikaci. Praxi masmediální komunikace a studiu historie a mediální analýzy se věnuji již dvě desetiletí.“

Ing. Štěpán Křeček

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

„Národohospodářská fakulta VŠE mi dala ekonomické vzdělání na světové úrovni. Kromě znalostí jsem na fakultě poznal mnoho přátel, se kterými dodnes spolupracuji ve svém profesním životě.“

Ing. Martin Slaný, Ph.D.

Hlavní ekonomický poradce předsedy představenstva

Investiční skupina DRFG a.s.

„Studium na NF vás naučí ekonomickému stylu uvažování. Dodá vám kvalitní základy ekonomické teorie, ale i patřičný společenskopolitický rozhled a schopnost vnímat hospodářskou politiku státu v širokých souvislostech. Řada špičkových učitelů z ekonomické a hospodářskopolitické praxe jsou nespornou výhodou mé alma mater.“

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Docent na katedře regionálních studií

Národohospodářská fakulta

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze poskytuje studentům perfektní zázemí a východiska pro to, aby se naučili kvalitní analytické práci v různých sférách ekonomie. Tyto dovednosti lze využít nejen v institucích veřejné správy na národní, regionální i lokální úrovni, ale zejména v soukromé sféře, např. ve větších národních i nadnárodních společnostech nebo v profesionální konzultační praxi.“

Ing. Martin Vlček, Ph.D.

Předseda dozorčí rady

Cetin

„Profily a CV absolventů Národohospodářské fakulty VŠE v Praze jsou asi nejlepším doporučením, proč na této fakultě studovat.“

Ing. Vítězslav Klement

Social Media Skillhead CZ & SK

GroupM

Po absolvování tohoto předmětu budete rozumět tomu, co se píše v Hospodářských novinách”, řekl dnešní děkan Chytil na první přednášce a tím to celé začalo. A taky se tak stalo. Národohospodářská fakulta mi dala praktické vědomosti z oblasti hospodářské politiky a ekonomie samotné, naučila mě ale současně schopnosti kritického myšlení, analýzy a vidění věcí v širším kontextu. Což jsou schopnosti, které využívám dnes a denně. Během let strávených na „páté fakultě“ jsem také získal řadu zkušeností a poznal spoustu zajímavých lidí, což zpětně vidím jako další velké pozitivum studia.“

Ing. Martin Vrána, MBA

Comercial Director

Internet MALL – MALL TV

Oproti jiným institucím, zde máte jistotu, že získáte odborný nadhled a disciplínu, o kterou se budete opírat po celý zbytek Vašeho profesního života.“

PhDr. Ing. Martin Janíčko, PhD.

Economist 3 – assistant director

Moody’s Analytics

NF VŠE je nepochybně dobrá volba, která umožní jejím absolventům zapojit se bezproblémově do nynějšího trhu práce a pomoci jim nalézt povolání, které jim nejvíce vyhovuje. Tak, jak je výuka postavena, odpovídá současné poptávce po práci, přičemž nabídka předmětů je vhodná pro různé typy studentů. Studenti by ovšem již od začátku měli alespoň přibližně vědět, jak se v rámci ekonomických oborů chtějí profilovat, a podle toho si volit navazující studium a jednotlivé specializace. Věnovat se studiu by zároveň měli co nejvíc, a to i na úkor práce nebo brigád – pracovat budou pak až minimálně do důchodu, zatímco studovat můžeme všichni jen dosti omezeně.“

Ing. Miroslav Kollár, M.A., Ph.D., CFA

Ekonom

Evropská investiční banka

Průnik mezi makroekonomií a financemi mě vedl k doktorskému studiu na NF VŠE, což mě inspirovalo i k dalším kariérním krokům.“

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: