Významní absolventi

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

„Studium na NF VŠE mi dalo dobrý základ pro celou další profesní kariéru, naučila jsem se pracovat s textem, informacemi i daty, analyzovat problémy a zasazovat je do širšího kontextu.“

Ing. Jan Skopeček

„Národohospodářská fakulta mi dala nejen užitečné a potřebné znalosti teoretické ekonomie a hospodářské politiky, ale tyto znalosti mi předávali jedni z nejlepších akademiků a odborníků v těchto oborech. Dodnes si vyhledávám potřebné informace a názory z textů a článků akademických pracovníků Národohospodářské fakulty, které využívám při svém rozhodování v Poslanecké sněmovně.“

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

„Výběr Národohospodářské fakulty byl pro mě zásadním životním krokem. Mít teď po maturitě, rozhodla bych se stejně. S odstupem času lituji jen toho, že jsem na přednáškách nedávala víc pozor, netušila jsem totiž tehdy, že se mi v praxi bude všechno hodit.“

Ing. Markéta Šichtářová

S absolventy VŠE se setkávám po celé své působení v praxi. Řada vysokých škol absolventy připraví dobře teoreticky, VŠE mi ale dala něco navíc: Připravila mě pro praxi.“

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

Komu jde o detail, studuje mikroekonomii. Komu jde o globální pohled, studuje makroekonomii a její využití v praxi. To nabízí hospodářská politika. Myslím, že více než na Národohospodářské fakultě VŠE se o hospodářské politice nikde nedozvíte.“

Doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Základní VŠ vzdělání jsem získal na Fakultě řízení, která již nyní neexistuje. Proto když jsem se rozhodoval, která fakulta je schopna mi poskytnout akademický pohled a praktické zkušenosti pro hospodářskou politiku (jako členovi Bankovní rady ČNB), volba padla jednoznačně NF VŠE. Jedině tam jsem našel odborníky pro danou oblast.“

Ing. Martin Vlček, Ph.D.

„Profily a CV absolventů Národohospodářské fakulty VŠE v Praze jsou asi nejlepším doporučením, proč na této fakultě studovat.“

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

„Studium na Národohospodářské fakultě VŠE mně poskytlo základní orientaci v makroekonomických a hospodářsko-politických souvislostech soudobé reality a současně prohloubilo můj zájem jednak o historii a hospodářské dějiny a následně o sociologii a mediální komunikaci. Praxi masmediální komunikace a studiu historie a mediální analýzy se věnuji již dvě desetiletí.“

Ing. Martin Slaný, Ph.D.

„Studium na NF vás naučí ekonomickému stylu uvažování. Dodá vám kvalitní základy ekonomické teorie, ale i patřičný společenskopolitický rozhled a schopnost vnímat hospodářskou politiku státu v širokých souvislostech. Řada špičkových učitelů z ekonomické a hospodářskopolitické praxe jsou nespornou výhodou mé alma mater.“

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

Mně osobně studium na Národohospodářské fakultě hodně dalo a snažím se jí to vracet. Tudíž je mi ctí, že na její půdě dnes mohu přednášet. V rámci svých přednášek se snažím akcentovat to, čím je fakulta prvotřídní obecněji, a sice propojováním teorie a praxe. V tom spočívá její velká přidaná hodnota. Hodnota, která nezůstane jen na absolventském diplomu, ale pomůže k opravdovému úspěchu i v reálném životě absolventa. O tom ostatně svědčí to, kolik absolventů této fakulty jedinečně uspělo nejen „papírově“, ale i v náročné praxi dneška.“

Ing. Štěpán Křeček

„Národohospodářská fakulta VŠE mi dala ekonomické vzdělání na světové úrovni. Kromě znalostí jsem na fakultě poznal mnoho přátel, se kterými dodnes spolupracuji ve svém profesním životě.“

Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze poskytuje studentům perfektní zázemí a východiska pro to, aby se naučili kvalitní analytické práci v různých sférách ekonomie. Tyto dovednosti lze využít nejen v institucích veřejné správy na národní, regionální i lokální úrovni, ale zejména v soukromé sféře, např. ve větších národních i nadnárodních společnostech nebo v profesionální konzultační praxi.“

PhDr. Ing. Martin Janíčko, PhD.

NF VŠE je nepochybně dobrá volba, která umožní jejím absolventům zapojit se bezproblémově do nynějšího trhu práce a pomoci jim nalézt povolání, které jim nejvíce vyhovuje. Tak, jak je výuka postavena, odpovídá současné poptávce po práci, přičemž nabídka předmětů je vhodná pro různé typy studentů. Studenti by ovšem již od začátku měli alespoň přibližně vědět, jak se v rámci ekonomických oborů chtějí profilovat, a podle toho si volit navazující studium a jednotlivé specializace. Věnovat se studiu by zároveň měli co nejvíc, a to i na úkor práce nebo brigád – pracovat budou pak až minimálně do důchodu, zatímco studovat můžeme všichni jen dosti omezeně.“

Ing. Martin Vrána, MBA

Oproti jiným institucím, zde máte jistotu, že získáte odborný nadhled a disciplínu, o kterou se budete opírat po celý zbytek Vašeho profesního života.“

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: