Významní absolventi

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

 

Víceguvernérka

Česká národní banka

Akademické zázemí z VŠE a ČSAV jsem v letech 1994–⁠2007 rozšířila o téměř 15letou praxi makroekonomického analytika    v Komerční bance.  V letech 2008–⁠2014 jsem byla členkou bankovní rady ČNB, kde jsem se věnovala nejen měnové politice, ale také rozvoji ochrany spotřebitele, finanční gramotnosti a licenčním a sankčním procesům v bankovnictví. Po ukončení mandátu v ČNB jsem se v pozici hlavní ekonomky České bankovní asociace soustředila především na vazby bankovního sektoru a reálné ekonomiky. V letech 2018–⁠2022 jsem byla předsedkyní Národní rozpočtové rady, kde jsem se věnovala stabilitě veřejných financí ve střednědobém a dlouhodobém pohledu. Od roku 2022 jsem víceguvernérkou bankovní rady ČNB.

Na VŠE již několik let aktivně působím a snažím se předávat své zkušenosti dnešním studentům v předmětu Makroekonomická analýza.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

 

Místopředseda Poslanecké sněmovny

Parlament České republiky

Díky Národohospodářské fakultě jsem se ve výuce potkal   s tehdejším prezidentem ČR prof. Václavem Klausem, který mi nabídl externí stáž v Kanceláři prezidenta republiky. Po čase jsem se stal interním poradcem prezidenta republiky a následně také ředitelem jím založeného think-tanku Centrum pro ekonomiku a politiku.  V politickém životě patří mezi mé nejvýznamnější zkušenosti pozice radního Středočeského kraje pro vzdělávání a sport a nyní pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Dodnes při svém rozhodování v Poslanecké sněmovně využívám informace a názory z textů a článků akademických pracovníků Národohospodářské fakulty.

Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

 

Profesor ekonomie

UNSW Sydney

Jsem profesorem ekonomie na UNSW v Sydney.    Od roku 2012 jsem působil jako vyučující na Univerzitě  v Bonnu. V roce 2018 jsem obdržel prestižní „Starting Grant“ od Evropské rady pro výzkum. Během své kariéry jsem vyučoval na mnoha různých institucích, včetně University of California Berkeley, London School of Economics či Oxford University Business Economics Programme.

Jsem také členem Odborného orgánu hodnotitelů Úřadu vlády ČR a působím jako poradce pro Colonial Development Organization vlády Velké Británie a pro Společné výzkumné středisko Evropské komise.

 

 

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA

 

Členka bankovní rady

Česká národní banka

V letech 2016–⁠2022 jsem byla  hlavní analytička a vedoucí Oddělení analýz Úřadu Hospodářské komory ČR. Jako ekonomický analytik jsem působila i na Úřadu vlády ČR nebo v Kanceláři prezidenta republiky.  Byla jsem členkou Výboru pro rozpočtové prognózy a vědecké rady České bankovní asociace. Od roku 2022 jsem také členkou bankovní rady.

Na NF VŠE pedagogicky působím od roku 2009.  Mám bohaté zkušenosti s veřejným vystupováním včetně celostátních médií.

Ing. Markéta Šichtářová

 

Ředitelka

Next Finance s.r.o.

Po stáži v analytickém oddělení v ČSOB jsem pracovala na pozici hlavního ekonoma ve Volksbank CZ. V roce 2004 jsem založila analytickou společnost Next Finance specializující se na analýzy a prognózy finančního trhu a makroekonomických trendů. Ve společnosti působím dodnes. V letech 2006–⁠2007 jsem působila jako poradkyně ministra financí.

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

 

Hlavní ekonom

Investiční skupina CFG

jednatel

Pikora invest

Nejprve jsem pracoval jako analytik finančních trhů ve Volksbank, kde jsem se následně stal hlavním ekonomem. V letech 2006-2022 jsem působil na pozici hlavního ekonoma Next Finance.

Od června 2015 do července 2018 jsem byl členem dozorčí rady České exportní banky. V roce 2021 jsem založil vlastní investiční společnost Pikora Invest. Od roku 2022 zároveň působím jako hlavní ekonom investiční společnosti CFG.

Jsem autorem několika odborně populárních knih o ekonomii a hospodářské politice a také autorem beletrie včetně pohádek finanční gramotnosti pro první stupeň základních škol.

Od podzimu 2022 působím také jako vyučující na Národohospodářské fakultě.

 

 

PhDr. Lukáš Kovanda, PhD.

 

Hlavní ekonom

Trinity Bank

Ekonomie se v různých podobách prolíná celou mojí kariérou. V době finanční krize před deseti lety jsem objížděl svět a vedl rozhovory s předními světovými ekonomy, včetně řady laureátů Nobelovy ceny. Vzešly  z toho nakonec i dvě publikace. Hodiny a hodiny strávené s lidmi jako John Nash, Paul Samuelson nebo Ronald Coase pro mě byly jakousi „druhou univerzitou“.

Po absolutoriu na své první univerzitě, Národohospodářské fakultě VŠE, jsem se snažil získané zkušenosti zužitkovat k prospěchu klientů i firmy nejprve z pozice hlavního ekonoma Czech Fund a následně hlavního ekonoma Trinity bank.

 

 

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

 

Bývalý člen bankovní rady

Česká národní banka

V letech 1996–⁠2001 jsem byl postupně ředitelem odboru vnitřního auditu, předsedou bankovní rady a generálním ředitelem Konsolidační banky Praha a následně v letech 2001–⁠2004 generálním ředitelem a předsedou představenstva České konsolidační agentury.

V roce 2004 jsem působil v Evropské investiční bance v Lucemburku.

V letech 2005–⁠2017 jsem pracoval jako člen bankovní rady ČNB. V době působení v ČNB jsem byl členem International Relations Committee ECB.

Během profesní kariéry jsem působil jako člen či předseda dozorčích rad mnoha významných českých podniků.

V období 2007–⁠2014 jsem byl členem  a místopředsedou správní rady Karlovy univerzity. V současné době vyučuji na NF VŠE v Praze a jsem hodnotitelem akreditací vysokých škol Národního akreditačního úřadu.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

 

Místopředseda

Rada České televize

Od svého absolvování v roce 1986 působím mj. na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Vedle toho jsem deset pracoval jako poradce ministrů a zákonodárců KDU-ČSL a několik měsíců jako šéf komunikace hnutí ANO 2011. Od roku 2015 jsem členem Rady České televize, ve které od roku 2020 zastávám funkci místopředsedy.

Ing. Štěpán Křeček

 

Hlavní ekonom

BH Securities, a.s.

V současnosti působím na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a.s., kde zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. Rovněž se věnuji komunikaci s veřejností a médii. Jako host televizních a rozhlasových pořadů se často vyjadřuji k aktuálnímu ekonomickému dění. V současné době patřím mezi nejcitovanější české ekonomy.

Vystudoval jsem NF VŠE, kde dále pokračuji ve studiu doktorského programu a vyučuji několik předmětů. Po odborné stránce se zaměřuji na analýzu české ekonomiky, sociální systémy a veřejné rozpočty. Na tato témata jsem napsal řadu odborných prací.

 

 

Ing. Martin Slaný, Ph.D.

 

Hlavní ekonom a manažer pro vnější vztahy

Investiční skupina DRFG a.s.

V letech 2007–⁠2013 jsem působil jako ekonomický poradce prezidenta republiky a v letech 2011–⁠2013 zároveň jako ředitel Sekretariátu prezidenta republiky. Zastupoval jsem prezidenta na jednáních vlády, byl jsem členem Rady vlády pro národnostní menšiny, členem odborného panelu k finanční gramotnosti při VÚP a členem Centra pro ekonomiku a politiku.

Po skončení funkčního období Václava Klause jsem se stal ředitelem ekonomických studií Institutu Václava Klause. Nyní zastávám pozici hlavního ekonoma investiční skupiny DRFG a přednáším na NF VŠE.

Ing. Martin Šolc, MSc., MBA

 

Country Manager USA

Agroecopower Limited

Během studia na NF VŠE jsem měl příležitost se setkat se spoustou zajímavých lidí, a to jak z řad studentů, s nimiž jsem doposud zůstal v kontaktu, tak s vyučujícími, špičkami ve svých oborech, a s lidmi z praxe, kteří teoretickou výuku obohatili o své reálné zkušenosti, z nichž ve své kariéře mohu často čerpat dodnes.

V současné době pracuji ve společnosti Agroecopower USA jako Country Manager. Náplní mé práce je zodpovědnost a řízení svěřeného regionu, definování a implementace obchodní strategie, plánování, řízení a expanze distribuční sítě, řízení lidských zdrojů, zodpovědnost za finance a řádné hospodaření.

Mým kariérním cílem je, aby má práce byla smysluplná, v souladu s mou vlastní osobností a hodnotovým žebříčkem, aby pomáhala tvořit nové hodnoty a posouvala dopředu společnost všeobecně, inspirovala mé kolegy a spolupracovníky, a učila novým věcem i mě osobně. Z čistě materiálního hlediska by mi byla ctí pozice zastřešující nadnárodní region v mezinárodní společnosti. Současně je mým dalším cílem si vyzkoušet podnikání a kariéru ve vlastní firmě.

Ing. Vítězslav Klement

 

Social Media Skillhead CZ & SK

GroupM

Ač vystudovaný národohospodář, hned po vysoké škole jsem se vydal cestou online marketingu, tvorby obsahu a sociálních sítí. Od roku 2013 jsem spojen s největší světovou mediální agenturou GroupM, kde jsem prošel hned několika pozicemi, při kterých jsem se dostal k práci pro největší klienty v České republice. Vedl jsem celý tým specialistů, pečujících nejen o sociální sítě globálních klientů, a vypracovával komunikační strategie pro značky jako ŠKODA Auto, Red Bull, L´Oréal nebo Univeler. Během svého působení v GroupM jsem absolvoval zahraniční stáže ve Spojených arabských emirátech a západní Evropě. Pravidelně externě přednáším na Vysoké škole ekonomické v Praze nebo na Hospodářské komoře a aktuálně z pozice Social Skillheada dohlížím na rozvoj disciplíny social content & performance napříč všemi mediálními agenturami GroupM.

 

 

Ing. Martin Vrána, MBA

 

Comercial Director

ZOOT a.s. 

Značnou část své kariéry jsem strávil v marketingu, ale od roku 2011 se do hloubky věnuji obchodu a obchodním strategiím, a to nejen v mediálním světě. V roce 2018 jsem spoluzaložil NetVision agency, s.r.o. a v roce 2020 jsem založil vlastní úspěšnou digitální agenturu MV Business Elements, s.r.o., kde jsem výkonným ředitelem. V letech 2018–⁠2020 jsem byl zodpovědný za obchodní strategii v Internet Mall v projektu MallTV. Od roku 2020 působím jako obchodní ředitel ve společnosti ZOOT a.s. a jsem členem představenstva společnosti Digital People, a.s.

Pomáhám lidem a firmám s naplněním jejich obchodní vize, hledám a naplňuji potřeby klientů a využívám svých silných stránek, abych podpořil slabé stránky ostatních. A zároveň vždy musím splnit základní podmínku, ať dělám cokoliv –⁠ musí mne (nás) to bavit!

PhDr. Ing. Martin Janíčko, PhD.

 

Head of risk

MND Trading, a. s.

Po absolvování vysoké školy jsem pracoval na Ministerstvu financí ČR a následně v kreditním oddělení společnosti ExxonMobil. V roce 2013 jsem obdržel pracovní nabídku ze společnosti  Moody´s Analytics, kde jsem byl zodpovědný za modelování kreditního a tržního rizika, spoluvytváření modelovací a programovací infrastruktury k tomu určené. Taktéž jsem vytvářel makroekonomické predikce pro vybrané země a byl jsem spoluzodpovědný za rozsáhlé modely sektorové zaměstnanosti pro Spojené státy a Francii. V současnosti vykonávám pozici hlavního risk manažera ve společnosti MND a.s. a vedu tým řízení kreditních, tržních a operačních rizik.

Ing. Miroslav Kollár, M.A., Ph.D., CFA

 

Spoluzakladatel společnosti

4 Gimel Investments SICAV, a.s.

Svoji kariéru jsem začínal v investičním fondu Central Europe Trust. Následně mě profesor ekonomie z NF VŠE Robert Holman oslovil s nabídkou stát se jeho ekonomickým poradcem, když byl jmenován členem bankovní rady ČNB. Po téměř pěti letech v ČNB jsem byl bankovní radou jmenován zástupcem ČR ve výkonné radě Mezinárodní měnového fondu (MMF) ve Washingtonu. Tím se spustila moje dlouhá kariéra v mezinárodních financích. V MMF jsem působil sedm let, z toho dva roky jako zástupce výkonného ředitele pro střední a východní Evropu. Z tohoto titulu jsem byl také členem investičního výboru penzijního fondu MMF.

Po svém návratu z USA jsem zacílil do Lucemburska, kde jsem vykonával funkci ekonoma pro střední a východní Evropu v Evropské investiční bance. Po více než deseti letech v zahraničí jsem se v roce 2020 rozhodl vrátit zpět do ČR. Společně     s dalším absolventem VŠE jsme založili investiční fond 4 Gimel Investments SICAV, a.s., abychom zúročili naše dlouholeté zkušenosti ve prospěch klientů fondu.

 

Ing. Ondřej Babka

 

Poslanec

Parlament ČR

V roce 2018 jsem v komunálních volbách dokázal obhájit post zastupitele města Husinec. Od stejného roku zastupuji i pozici radního města. Současně přitom působím i jako poslanec PČR za hnutí ANO. V PS ČR jsem mimo jiné také členem Výboru pro životní prostředí, Volebního výboru, Volební komise, Stálé komise pro práci Kanceláře PS ČR a dále i několika podvýborů či meziparlamentních skupin v rámci MPU.

Zároveň studuji doktorský program Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a   21. století na NF VŠE.

 

 

 

Ing. Pavel Makovec

 

Hlavní ekonom a předseda dozorčí rady

SNAPCORE a.s.

Po absolvování Národohospodářské fakulty jsem na VŠE působil do roku 1991 jako odborný asistent. Po roce 1990 jsem se podílel na obnově činnosti Burzy cenných papírů v Praze a prosazení mezinárodních standardů při emisích korporátních dluhopisů na českém kapitálovém trhu. Inicioval a pomohl jsem na svět projektu spořicích státních dluhopisů pro občany. Působil jsem ve statutárních a dozorčích orgánech řady významných finančních institucí a firem.  Mám bohaté praktické zkušenosti od investičního bankovnictví, emise cenných papírů, obchodování na kapitálových trzích, kolektivního investování a firemních financí až po ekonomické analýzy a řízení rizik. V současnosti se podílím na činnosti investičního fondu r2p invest SICAV,  a.s., který jsem založil.

 

Ing. Hana Ondrušková

 

Lektorka v oblasti komunikace a time managementu

NF VŠE pro mě byla lákadlem odjakživa, protože fungování ekonomiky mě zajímalo už na střední škole. NF nabízí obrovské možnosti i díky široce zaměřeným předmětům ideálních pro ty, kteří nechtějí okamžitě zakotvit v úzce specializovaném oboru.

S prací lektorky jsem začala ještě jako studentka. Mým hlavním tématem je oblast komunikace a všechno, co s tím souvisí. Jakákoliv pomoc v této oblasti je nesmírně důležitá už proto, aby lidé měli funkční vztahy, zbytečně se nestresovali a mohli si užívat život v klidu a pohodě.

Kurzy a přednášky pořádám pro desítky různých společností ročně – od velkých bank přes malé firmy, ale třeba také pro ministerstva nebo vysoké školy.  A právě díky přátelům z NF VŠE se tyto přednášky rozšířily i na YouTube,  kde některé už mají více než půl milionu zhlédnutí.

 

 

 

Ing. Mgr. David Sláma

 

Pověřený náměstek ministra pro řízení sekce veřejné správy a eGovernmentu, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Ministerstvo vnitra České republiky

Mezi roky 2010–⁠2014 jsem působil jako zastupitel statutárního města České Budějovice, mezi roky 2011–⁠2015 jsem vykonával pozici předsedy dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice.  Vedle toho jsem působil    v marketingové agentuře, kde jsem se věnoval problematice cestovního ruchu na regionální úrovni. Mezi roky 2013–⁠2015 jsem pracoval ve Svazu měst a obcí ČR na pozici věnující se problematice financování obcí a dopravy a zároveň jsem působil jako asistent poslance Parlamentu ČR. Od roku 2015 pracuji na pozici ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy na Ministerstvu vnitra. Od dubna jsem pověřeným náměstek ministra pro veřejnou správu a eGovernment. Od roku 2019 zároveň působím jako předseda Výboru pro audit ve společnosti NAKIT, s.p. Vedle toho se věnuji externě pedagogické činnosti na VŠ AMBIS, a.s. a na Institutu pro veřejnou správu Praha.

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

 

Proděkan pro vědu

Národohospodářská fakulta

Přednáším na NF VŠE,  kde jsem od roku 2022 také proděkanem pro vědu. Ve vědeckých projektech se zabývám faktory územního rozvoje. Dále působím v oblasti evaluací programů financovaných ze strukturálních fondů EU nejen pro ministerstva v ČR, ale také pro Evropskou komisi. Působím jako odborný poradce v Socioekonomickém výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj a na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jsem byl členem pracovní skupiny pro Venkov v rámci přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2021+. Pro rok  2019 jsem byl zvolen prezidentem České evaluační společnosti.

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

 

Zástupce vedoucího Katedry hospodářské a sociální politiky

Národohospodářská fakulta

Zabývám se dlouhodobě sociální politikou v ČR a mé odborné publikace jsou základním studijním materiálem pro mnoho studentů nejen v ČR, ale i na Slovensku. Vědecky se specializuji zejména na problematiku sociálního zabezpečení. Řadu let rovněž působím jako člen několika tuzemských     i zahraničních organizací a společností.

Byl jsem členem důchodové komise pro spravedlivé důchody MPSV a jsem členem několika vědeckých rad.

V letech 2003–2006 jsem byl prorektorem VŠE, v letech ⁠1997–2003 a ⁠2013–⁠2022 jsem působil jako proděkan pro vědu na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a v současné době jsem zástupcem vedoucího Katedry hospodářské a sociální politiky.

 

 

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

 

Emeritní děkan

Národohospodářská fakulta

Vystudoval jsem obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a následně interní vědeckou aspiranturu (obdoba dnešního Ph.D.). Po jejím absolvování jsem nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu mezinárodních vztahů, na přelomu 80. a 90. let jsem pracoval jako diplomatický pracovník v pozicích tajemníka, rady a chargé d’affaires velvyslanectví a ředitele odboru MZV ČR. Následně jsem se po dobu téměř 20 let věnoval komerčním aktivitám, kde jsem působil ve vrcholových manažerských i statutárních funkcích zahraničních i domácích firem. Ke konci   90. let jsem se začal souběžně věnovat vědecké a pedagogické činnosti na NF VŠE, později jsem zastával také funkci proděkana pro zahraniční vztahy a public relations a děkana fakulty. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuji na analýzu hospodářských politik vyspělých zemí (zvláště pak fiskálních, měnových), mezinárodních finančních institucí, teorii endogenních peněz a na analýzu úlohy a funkce centrálních bank.

 

 

prof. Ing. Robert Holman, CSc.

 

Vedoucí katedry ekonomie

Národohospodářská fakulta

Patřím mezi největší odborníky na ekonomické teorie v ČR a k významným českým ekonomům. Několik let jsem působil jako vrchní ředitel ČNB, člen bankovní rady ČNB či jako ekonomický poradce předsedy vlády a následně prezidenta Václava Klause.

Od roku 1984 jsem vedoucím Katedry ekonomie na NF VŠE a přednáším předmět Dějiny ekonomického myšlení. Jsem mimo jiné autorem několika proslulých ekonomických učebnic, ze kterých se učí studenti nejen v celé ČR, ale i na Slovensku.

 

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: