Studijní oddělení

Potřebujete poradit ohledně přijímacího řízení, podání přihlášky či vyřídit potvrzení o studiu? Studijní referentky vyřizují nejen tyto, ale i další žádosti uchazečů a studentů na všech stupních studia. Studijní oddělení NF najdete ve 3. patře Nové budovy, VŠE.

Úřední hodiny

Pondělí: 9:00 – 11:15; 13:00 – 14:00
Úterý: 10:00 – 11:00
Středa: 9:00 – 11:15; 13:00 – 14:00
Čtvrtek: 10:00 – 11:00

V případě, že to situace dovoluje omezte osobní návštěvu studijního oddělení, komunikujte se svými studijními referentkami prostřednictvím InSIS Kontaktního centra nebo e-mailem. V případě osobní návštěvy mají studenti i studijní referentky povinnost mít roušku.

Elektronické potvrzení o studiu (s digitálním podpisem)

  • V InSIS si studenti mohou sami vygenerovat a vytisknout Elektronické potvrzení o studiu, které se automaticky digitálně podepíše. Tento digitální podpis ověřuje platnost dokumentu, soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem. (S tímto potvrzením se studenti nemusí dostavit na studijní odd. pro razítko a podpis, neboť je již digitálně podepsané.)

Seznam dostupných dokumentů pro digitální podpis

Postup: Portál studenta -> Tisk dokumentů –Potvrzení o studiu -> Elektronické potvrzení o studiu (Potvrzení o studiu se vygeneruje a předá k digitálnímu podepisování na pozadí. Nejpozději za hodinu bude digitálně podepsaný soubor dostupný ke stažení v úložišti dokumentů.)

 

 

Klára Horová

 

Přijímací řízení k magisterskému a doktorskému studiu

Studenti bakalářských a navazujících magisterských programů s počátečním písmenem příjmení A až K

Studenti doktorského studia

NB 396

tel: 224 095 540

klara.horova@vse.cz

Pavla Kovářová

 

Přijímací řízení k bakalářskému studiu

Studenti bakalářských a navazujících magisterských programů s počátečním písmenem příjmení L až Ž

Studenti mimořádného studia

NB 397

tel: 224 095 556

pavla.kovarova@vse.cz