Studijní oddělení

Úřední hodiny

Pondělí  9:00-11:15

13:00-14:30

Úterý 10:00-11:00
Středa  9:00-11:15

13:00-14:30

Čtvrtek 9:00-11:15
Pátek 10:00-11:00

Potvrzení o studiu si prosím vytiskněte v portálu studenta


Klára Horová

Studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů s počátečním písmenem příjmení A až K.

Přijímací řízení na navazující magisterské studijní programy.

Pavla Kovářová

Studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů s počátečním písmenem příjmení L až Š. Studenti mimořádného studia.

Přijímací řízení na bakalářské studijní programy.

Alena Šalbabová

Studenti bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů s počátečním písmenem příjmení T až Ž. Studenti doktorského studia.

Přijímací řízení na doktorské studijní programy.

  • Email: salbab@vse.cz
  • Místnost: NB 397a
  • Telefon: +420 224 095 523
  • Fax: 420 095 555

 

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: