Hospodářská politika

Obor doktorského studia Hospodářská politika je a garantován Katedrou hospodářské politiky. Je určen těm posluchačům, kteří mají zájem dále pracovat a působit ve vědě a výzkumu ve všech oblastech hospodářské politiky. Výuka tohoto oboru je zabezpečována prostřednictvím několika specializovaných předmětů, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině hospodářské politiky. Jedná se zejména o hospodářskou politiku Evropské unie, politiku na trhu práce, makroekonomické analýzy a prognózy, makroekonomickou regulaci aj. Vzhledem k tomu, že se jedná o pokročilé kursy pro doktorské studium, předpokládá se zvládnutí rozsáhlého objemu české i zahraniční odborné literatury. Posluchači si s přednášejícím a školitelem zpravidla sami dohodnou přesné tematické zaměření přednášek a diskusních seminářů. Absolutorium tohoto studia v oboru Hospodářská politika posluchačům umožní získat pracovní místa v předních výzkumných ústavech, vědeckých pracovištích v centrálních orgánech státní správy, dále i v prosperujících komerčních institucích a firmách zabývajících se analýzou všech aspektů národního hospodářství, a to jak v ekonomických a sociálních, tak i politických. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Manuál pro studium pro program Hospodářská politika (kapitola 3.3.2)

Garant programu Hospodářská politika

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

E-mail: sevcik@vse.cz

Telefon: 224 095 620

Místnost: NB 320

  • Autor: Denisa Mahútová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: