Obhajoby doktorské disertační práce

 • 20. 1. 2021, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Milana Bednáře: Fiscal Policy of the Southern EU Countries Between 2000–2019 and Government Debts Resolution Prospects
 • 20. 1. 2021, 14:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Adély Zubíkové: Fiskálně-politické rozhodování v zemích (relativně) bohatých na přírodní zdroje
 •  20. 1. 2021, 15:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Lucie Kurekové: Analýza modelů migrace a jejich empirická verifikace zaměřená na regionální migraci
 • 23. 10. 2020, 15:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jakuba Drábka: K vývoji československého cukrovarnictví a řepařství od roku 1918 do konce druhé světové války
 • 22. 6. 2020, 9:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Brabce: „Ekonomicko-politicky proveditelná reforma penzijního systému v ČR (2020 – 2085)“
 • 24. 6. 2020, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jany Švejdové: „Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945 – 1951″
 • 26. 6. 2019, 15:00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Martina Lukavce: Inequality in Cites: An Analysis of Income Distributions and Spatial Patterns in American and European Metropolitan Area
 • 3. 5. 2019 v 16:00 hod. proběhne 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Tomáše Nikodyma: Demokracie, vlastnictví a svoboda: K vývoji ekonomicko-politického myšlení Edvarda Beneše v poválečném Československu (1945 – 1948)
 • 18.2.2019 v 11:00 proběhne v NB 313 obhajova doktorské disertační práce Ing. Jana Vašendy na téma „Quality assurance and measurement in higher education: comparative analysis“.
 • 31. 10. 2018, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jana Macháče „Assessment of Disproportionate Costs in Environmental Policy with a Special Focus on Water Management“
 • 31. 10. 2018, 14:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Šárky Prudké „Sociální služby pro seniory v České republice v letech 2007-2016, případová studie město Havířov“
 • 31. 10. 2018, 15:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Šárky Prát „Překonávání bariér při vstupu na český pracovní trh se zaměřením na migranty z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu“
 • 20. 6. 2018, 14:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Vladimíra Štípka „Analýza dlouhodobé udržitelnosti průběžného důchodového systému v ČR na základě dat za roky 2006-2016“
 • 20. 6. 2018, 15:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Tomáše Hřebíka „Vliv vybraných principů corporate governance v projektovém řízení na ekonomický vývoj státních podniků v ČR v letech 2005 – 2015“
 • 20. 6. 2018, 13:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Marcely Kantové „Účinnost švédské politiky zaměstnanosti jako politiky konceptu flexicurity v období 2006 – 2015 (implikace pro ČR)
 • 19. 4. 2018, 15:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. et Ing. Miroslava Titzeho „Kvantitatívne uvolňovanie – zmena paradigma menovej politiky?“
 • 19. 4. 2018, 16:15 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jitky Špeciánové „Základní nepodmíněný příjem v ekonomické teorii“
 • 25. 4. 2018, 16:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Karla Mirošníka „Analýza dopadu R&D výdajů na konkurenceschopnost a růst“
 • 28. 2. 2018, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Pavly Chmelové „Analýza vývoje struktury a financování rezortu dopravy v České republice od roku 1993 do současnosti“
 • 28. 2. 2018, 15:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Saidy Teleuovy „Innovation models and their application for developing countries: case-studies from agricultural (cattle) development in rural Kazakhstan “
 • 7. 2. 2018, 18,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Petra Kolaříka „Zhodnocení podpory podnikání poskytnuté z Operačního programu Podnikání a inovace“
 • 11. 12. 2017, 12,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Jiřího Štekláče  „Návrhy neortodoxních nástrojů vyhlazování úvěrového cyklu v úvěrové ekonomice“
 • 20. 9. 2017, 13,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Jiřího Loudy „Application of Economic Policy Instruments in the Management of Natural Resources with a Special Focus on the Concept of Ecosystem Services“
 • 12. 6. 2017, 15,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce PhDr. Jana Šlajse, LL.M. „Národohospodářské dopady institucionální restrukturalizace aplikovaného českého zemědělského výzkumu“
 • 17. 5. 2017, 9,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Zdenky Johnson „Hospodářská politika USA a Německa v letech 1933 – 1939“
 • 17. 5. 2017, 10,15 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Robina Maialeha „Critical Theory and Dialectics of Contemporary Economics“
 • 17. 5. 2017, 11,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Martina Komrsky „Hospodářský cyklus, měnová politika a finanční trhy: moderní rakouský pohled“
 • 15. 3. 2017, 14,00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Emilie Jašové „Koncept a metody odhadu NAIRU a hospodářského cyklu na trhu práce v zemích Visegrádské skupiny“
 • 15. 3. 2017, 15,00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Mgr. Ing. Dominika Stroukala „Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce“
 • 23. 3. 2017, 17,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Terezy Krček „Ve světle bontonu“. Pojem konzumu v meziválečném Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje.
 • 14. 9. 2016, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Dany Kloudové „Hledání nejvhodnější metody odhadu produkční mezery pro českou ekonomiku“
 • 20. 9. 2016, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Jílka „Výběr kvantitativních a kvalitativních metod pro komplexní hodnocení PPP projektů“
 • 20. 9. 2016, 15,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jany Kolaříkové „Dopady finanční podpory ze strukturálních fondů na růst krajů České a Slovenské republiky“