Obhajoby doktorské disertační práce

  • 1. 7. 2021, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jana Skopečka: Hospodářsko-politické konsekvence případného zavedení eura v ČR
  • 20. 1. 2021, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Milana Bednáře: Fiscal Policy of the Southern EU Countries Between 2000–2019 and Government Debts Resolution Prospects
  • 20. 1. 2021, 14:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Adély Zubíkové: Fiskálně-politické rozhodování v zemích (relativně) bohatých na přírodní zdroje
  •  20. 1. 2021, 15:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Lucie Kurekové: Analýza modelů migrace a jejich empirická verifikace zaměřená na regionální migraci
  • 23. 10. 2020, 15:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jakuba Drábka: K vývoji československého cukrovarnictví a řepařství od roku 1918 do konce druhé světové války
  • 22. 6. 2020, 9:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Brabce: „Ekonomicko-politicky proveditelná reforma penzijního systému v ČR (2020 – 2085)“
  • 24. 6. 2020, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jany Švejdové: „Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945 – 1951″