Obhajoby doktorské disertační práce

18.2.2019 v 11:00 proběhne v NB 313 obhajova doktorské disertační práce Ing. Jana Vašendy na téma „Quality assurance and measurement in higher education: comparative analysis“.

31. 10. 2018, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jana Macháče „Assessment of Disproportionate Costs in Environmental Policy with a Special Focus on Water Management“

31. 10. 2018, 14:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Šárky Prudké „Sociální služby pro seniory v České republice v letech 2007-2016, případová studie město Havířov“

31. 10. 2018, 15:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Šárky Prát „Překonávání bariér při vstupu na český pracovní trh se zaměřením na migranty z Ukrajiny, Ruska a Vietnamu“

20. 6. 2018, 14:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Vladimíra Štípka „Analýza dlouhodobé udržitelnosti průběžného důchodového systému v ČR na základě dat za roky 2006-2016“

20. 6. 2018, 15:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Tomáše Hřebíka „Vliv vybraných principů corporate governance v projektovém řízení na ekonomický vývoj státních podniků v ČR v letech 2005 – 2015“

20. 6. 2018, 13:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Marcely Kantové „Účinnost švédské politiky zaměstnanosti jako politiky konceptu flexicurity v období 2006 – 2015 (implikace pro ČR)

19. 4. 2018, 15:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. et Ing. Miroslava Titzeho „Kvantitatívne uvolňovanie – zmena paradigma menovej politiky?“

19. 4. 2018, 16:15 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jitky Špeciánové „Základní nepodmíněný příjem v ekonomické teorii“

25. 4. 2018, 16:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Karla Mirošníka „Analýza dopadu R&D výdajů na konkurenceschopnost a růst“

28. 2. 2018, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Pavly Chmelové „Analýza vývoje struktury a financování rezortu dopravy v České republice od roku 1993 do současnosti“

28. 2. 2018, 15:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Saidy Teleuovy „Innovation models and their application for developing countries: case-studies from agricultural (cattle) development in rural Kazakhstan “

7. 2. 2018, 18,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Petra Kolaříka „Zhodnocení podpory podnikání poskytnuté z Operačního programu Podnikání a inovace“

11. 12. 2017, 12,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Jiřího Štekláče  „Návrhy neortodoxních nástrojů vyhlazování úvěrového cyklu v úvěrové ekonomice“

20. 9. 2017, 13,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Jiřího Loudy „Application of Economic Policy Instruments in the Management of Natural Resources with a Special Focus on the Concept of Ecosystem Services“

12. 6. 2017, 15,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce PhDr. Jana Šlajse, LL.M. „Národohospodářské dopady institucionální restrukturalizace aplikovaného českého zemědělského výzkumu“

17. 5. 2017, 9,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Zdenky Johnson „Hospodářská politika USA a Německa v letech 1933 – 1939“

17. 5. 2017, 10,15 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Robina Maialeha „Critical Theory and Dialectics of Contemporary Economics“

17. 5. 2017, 11,30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Martina Komrsky „Hospodářský cyklus, měnová politika a finanční trhy: moderní rakouský pohled“

15. 3. 2017, 14,00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Emilie Jašové „Koncept a metody odhadu NAIRU a hospodářského cyklu na trhu práce v zemích Visegrádské skupiny“

15. 3. 2017, 15,00 hod., 313 nb obhajoba doktorské disertační práce Mgr. Ing. Dominika Stroukala „Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce“

23. 3. 2017, 17,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Terezy Krček „Ve světle bontonu“. Pojem konzumu v meziválečném Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje.

14. 9. 2016, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Dany Kloudové „Hledání nejvhodnější metody odhadu produkční mezery pro českou ekonomiku“

20. 9. 2016, 14,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Jílka „Výběr kvantitativních a kvalitativních metod pro komplexní hodnocení PPP projektů“

20. 9. 2016, 15,00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jany Kolaříkové „Dopady finanční podpory ze strukturálních fondů na růst krajů České a Slovenské republiky“