Obhajoby doktorské disertační práce

 • 25.1.2023, 16:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce PhDr. Tomáše Ehlera, MBA: „Vývoj energetické politiky v Německu v posledních dekádách a možná poučení pro přípravu energetické politiky v ČR“
 • 15. 6. 2022, 13:00, 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Josefa Klementa: Analýza ekonomických dopadů regulace výstavby bydlení ve vybraných městech České republiky v období 2012-2021 a důvody lokálního odporu proti bytové výstavbě
 • 30. 5. 2022, 11:00, 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Tomáše Kremra: Přechod na mírovou ekonomiku u nástupnických států (srovnání Rakouska a Československa) po roce 1918
 • 9. 3. 2022, 9:00, 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Katarína Švejnová Höesová: „Dôchodkové systémy vo vybraných krajinách Európy: opatrenia pre zvýšenie udržatelnosti dôchodkového systému v Slovenskej republike“
 • 9. 3. 2022, 10:00, 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. et Ing. Martin Zeman: „Vývoj fiškálnej politiky Českej republiky v rokoch 2005 – 2020 a jej pripravenosť na exogénne šoky“
 • 9. 3. 2022, 11:00, 350 nb obhajoba doktorské disertační práce  Ing. Jiří Rotschedl: „Intertemporální rozhodování spotřebitelů: aplikace na vybrané skupiny obyvatel ve vztahu k chudobě“
 • 9. 3. 2022, 12:00, 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Mgr. Vladimír Barák, MBA: „Úloha neformální péče v kontextu systému sociálních služeb v ČR“
 • 1. 7. 2021, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jana Skopečka: Hospodářsko-politické konsekvence případného zavedení eura v ČR
 • 20. 1. 2021, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Milana Bednáře: Fiscal Policy of the Southern EU Countries Between 2000–2019 and Government Debts Resolution Prospects
 • 20. 1. 2021, 14:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Adély Zubíkové: Fiskálně-politické rozhodování v zemích (relativně) bohatých na přírodní zdroje
 •  20. 1. 2021, 15:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Lucie Kurekové: Analýza modelů migrace a jejich empirická verifikace zaměřená na regionální migraci
 • 23. 10. 2020, 15:30 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jakuba Drábka: K vývoji československého cukrovarnictví a řepařství od roku 1918 do konce druhé světové války
 • 22. 6. 2020, 9:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Brabce: „Ekonomicko-politicky proveditelná reforma penzijního systému v ČR (2020 – 2085)“
 • 24. 6. 2020, 13:00 hod., 350 nb obhajoba doktorské disertační práce Ing. Jany Švejdové: „Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945 – 1951″