Regionální rozvoj

Hlavním cílem doktorského studijního programu Regionální rozvoj je příprava špičkových odborníků pro oblast veřejné správy na úrovni ústředních a územních orgánů, pro oblast soukromé sféry na pozice s požadavky vysoce kvalifikovaných odborníků se schopností analytického uvažování v regionálních souvislostech a příprava odborníků pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou práci v této disciplíně. Doktorský studijní program má za cíl vybavit posluchače VŠE adekvátními znalostmi, které je možné uplatnit v oblasti akademických a výzkumných institucí, ale i firem a veřejných organizací, zabývajících se tvorbou a aplikací regionálního rozvoje, ovlivňováním faktorů regionální politiky a hospodařením územní veřejné správy. Studijní program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti vědy a výzkumu v tématech spojených s regionálním rozvojem a prostorovou ekonomií, fungováním veřejné správy a soukromých subjektů, které se zabývají analytickou, aplikační či poradenskou činností v oblastech regionální politiky a regionálního rozvoje.

Vlastní výuka zahrnuje oborové předměty zaměřené na regionální rozvoj a prostorovou ekonomii, hospodářskou politiku, a dále také na ekonomickou regionální analýzu a hodnocení veřejných výdajových programů. V oblasti výuky je kladen důraz na schopnost využívání technik a moderních metod regionalistiky. Současně s tím získají posluchači potřebné informace o moderních přístupech k formování regionálního rozvoje, o aktuálních trendech v teoreticko-metodologických přístupech regionalistiky, o vývojových směrech regionální věd a jejich vlivu na teoretické koncepty a praktickou realizaci regionálního rozvoje.

Manuál pro studium pro program Regionální rozvoj (kapitola 3.3.4)

Garant programu Regionální rozvoj

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

E-mail:  224 095 628

Telefon: martin.pelucha@vse.cz

Místnost: NB 332

 

  • Autor: Denisa Mahútová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: