Hospodářské a politické dějiny 20. století

Program Vývoj hospodářství a hospodářských politik 20. a 21. století je určen pro studenty, kteří mají zájem o pokročilé studium a výzkum ekonomické teorie a hospodářského vývoje významných ekonomik a Československa (České republiky).

Studium tohoto programu spočívá v úspěšném absolvování předmětů z oblasti ekonomické teorie, moderních hospodářských dějin a také těch, které se zabývají filosofickými a metodologickými východisky společenských věd. Cílem programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století je na pokročilé úrovni doktorského studia dále prohloubit znalosti z hospodářských dějin a ekonomie v širším kontextu vývoje významných ekonomických procesů a událostí s důrazem na vývoj vybraných významných ekonomik.

Tento program se zaměřuje na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi. Cílem studia programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik 20. a 21. století je získat a prohloubit znalosti ve všech uvedených oblastech, a zároveň umět aplikovat tyto znalosti pro konkrétní hospodářsko-politická doporučení.