Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

(platí pro studenty zapsané do studia od LS 2019/2020)

Program je určen pro studenty, kteří mají zájem o pokročilé studium a výzkum ekonomické teorie a hospodářského vývoje významných ekonomik a Československa (České republiky). Studium tohoto programu spočívá v absolvování předmětů z oblasti ekonomické teorie, moderních hospodářských dějin, hospodářské politiky a také těch, které se zabývají filosofickými a metodologickými východisky společenských věd. Cílem programu je dále prohloubit znalosti z hospodářských dějin a ekonomie v širším kontextu vývoje významných ekonomických procesů a událostí (zejména po roce 1945). Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi. Doktorský program se soustředí především na rozvíjení vědecké činnosti studentů individuálním přístupem a jejich zapojením do domácích a zahraničních vědeckých týmů. V rámci vědecké přípravy budou moci studenti navštěvovat kurzy hostujících profesorů z prestižních zahraničních univerzit.

Absolventi budou umět vysvětlit na základě pokročilých znalostí ekonomické teorie hlavní trendy ekonomického vývoje nejvýznamnějších zemí po roce 1945, orientovat se v moderní ekonomické teorii a podrobněji interpretovat ekonomické ukazatele v kontextu dlouhodobých vývojových trendů, rozpoznat dopady globálních ekonomických událostí na ekonomiky a hospodářskou politiku po roce 1945 s využitím pokročilých znalostí makroekonomie nebo posoudit hlavní problémy hospodářského vývoje komunistického Československa. Absolventi tohoto programu se budou moci zapojit do vědecké nebo pedagogické činnosti na domácích i zahraničních institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru. Dále se mohou uplatnit i v široké škále kulturních institucí, v médiích, ve státní správě, jako politik či diplomat.

 

Manuál pro studium pro program Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století (kapitola 3.3.3)

 

Vzorový rozvrh a strukturální tabulky pro program Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

Oborově povinné předměty (celkem 15 ECTS)
5HP900 Hospodářská politika (2/0 5 ECTS)
5FIL901 Filosofie a metodologie vědy (2/0, 5 ECTS)
5HD922 Moderní československé hospodářské dějiny 1945-1992 (2/0, 5 ECTS)

Oborově volitelné předměty (celkem 5 ECTS)
5EN913 Makroekonomie III (2/2, 5 ECTS)
5EN912 Mikroekonomie III (2/2 5 ECTS)
5HD921 Vybrané problémy hospodářských dějin po roce 1945 (0/2, 5 ECTS)

Ostatní
HD1000 Státní doktorská zkouška (konzultace, 10 ECTS)
HD0000 Obhajoba disertační práce (konzultace, 30 ECTS)

Garant programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, PhD.

E-mail: ales.skrivan@vse.cz

Telefon: 224 095 340

Místnost: NB 347

 

 

 

Seznam studentů doktorského programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století.

  • Autor: Denisa Mahútová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: