Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

  • Umístění do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“.
  • Účasti v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo jiných fakultou uznaných studentských soutěžích.

Žádost k dispozici zde