Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:

  • Dosažením vedením NF VŠE stanoveného průměru známek ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR.
  • Umístění do 10. místavčetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“.
  • Účastí v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo jiných fakultou uznaných studentských soutěžích.

Žádost k dispozici zde.

Vyplněný formulář je nutné zaslat poštou v listinné podobě na studijní oddělení NF VŠE.

O splnění podmínky přijetí bez přijímací zkoušky bude NF VŠE uchazeče kontaktovat e-mailem, který uvedli v přihlášce. Splnění podmínky přijetí bez přijímací zkoušky neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má pouze nárok na přijetí do studia.