Možnost přijetí bez přijímací zkoušky

Uchazeči mohou být přijati bez přijímací zkoušky při splnění jedné z následujících podmínek:

  1. Dosažením vedením NF VŠE stanoveného průměru známek do 1,50 včetně ze všech povinných předmětů z pololetního a konečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy v ČR nebo SR.
  2. Umístění do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie“.
  3. Účastí v celostátní soutěži SOČ, v celostátních kolech studentských odborných olympiád nebo jiných fakultou uznaných studentských soutěžích (bude individuálně posouzeno).