Proděkanka pro studium

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

 

E-mail: adela.zubikova@vse.cz
Místnost: NB 320
Telefon: +420 224 095 620
Úřední hodiny: informace na InSIS

 

Jejím záměrem je pokračovat ve zdokonalování kvality stávajících studijních programů na NF VŠE. Za stěžejní cíl pro své funkční období si klade řádně připravit fakultu na proces re-akreditací studijních programů, která bude realizována v dalším funkčním období. Za důležité dále považuje posilování praktické dimenze výuky. K tomuto účelu chce i nadále monitorovat uplatnění absolventů NF VŠE na trhu práce, získávat zpětnou vazbu od studentů i absolventů a v součinnosti zejména s Klubem absolventů NF VŠE rozšiřovat možnosti získávání praktických dovedností pro studenty na bakalářském i magisterském stupni studia. Zaměří se také na zvyšování kvality závěrečných prací a všeobecnou podporu studentů a studijního oddělení v každodenních záležitostech, včetně posílení komunikace se studenty.

Proděkanka pro studium