Proděkanka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

 

E-mail: helena.chytilova@vse.cz
Místnost: NB 309
Telefon: +420 224 095 572
Úřední hodiny: dle InSIS

Jejím cílem je podporovat četnější výjezdy studentů a akademických pracovníků na zahraniční pobyty a stáže a navýšit tak počet mezinárodních mobilit, k jejichž výraznému propadu došlo v souvislosti s pandemií. Nabyté zahraniční zkušenosti akademických pracovníků mohou významně posílit konkurenceschopnost fakulty.  Za klíčové považuje podporovat i působení renomovaných zahraničních profesorů a odborníků na fakultě a tyto kontakty zúročit za účelem intenzivního rozvoje spolupráce fakulty se zahraničními univerzitami v oblasti výuky, vědy a výzkumu. Jejím záměrem je také snaha více rozvíjet vnější komunikaci fakulty o jejích aktivitách, vědeckých a jiných úspěších včetně popularizace vědy směrem k uchazečům o studium a veřejnosti a vzbudit tak jejich zájem. Plánuje také navázat novou spolupráci fakulty s firmami a institucemi z praxe.

 

Proděkanka pro zahraniční vztahy