Proděkan pro zahraniční vztahy

Ing. Michal Mirvald, Ph.D.

 

E-mail: michal.mirvald@vse.cz
Místnost: NB340
Telefon: (+420) 224 095 649
Úřední hodiny: dle InSIS

 

Narozen:        5. 6. 1978 ve Strakonicích

Vzdělání:

 • 1999    VŠE Praha, Národohospodářská fakulta, obor Hospodářská politika (Bc.)
 • 2001    VŠE Praha, Národohospodářská fakulta, obor Hospodářská politika (Ing.)
 • 2007 VŠE Praha, Národohospodářská fakulta, obor Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií (Ph.D.)

Zaměstnání:

 • od 2002 – 2017  TELCIT spol. s r.o., ekonom
 • od 2007 – dosud Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Katedra ekonomie, odborný asistent
 • 2011 – dosud  Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Katedra ekonomie, zástupce vedoucího katedry

Akademické funkce:

 • 2013 – 2018               Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj studia
 • 2018 – dosud              Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, proděkan pro zahraniční vztahy

Členství v ostatních orgánech:

 • 2011 – dosud              Kolegium děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, člen
 • 2012 – dosud              Grantové rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, člen
 • 2012 – dosud              Ediční komise Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, člen
 • 2013 – dosud              Rozvojové rada Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, místopředseda
 • 2014 – dosud              Vědecké rady Národohospodářské fakulty, člen
 • 2014 – dosud              Poradní skupiny rektorky pro finance a rozpočet VŠE v Praze, člen
 • 2015 – dosud              Výbor pro auditorské zkoušky, Komora auditorů ČR, člen

Pedagogická činnost

 • 2002 – dosud Národohospodářská fakulta VŠE v Praze
 • cvičící v několika kurzech základní a středně pokročilé mikroekonomie a makroekonomie (5EN100, 5EN101, 5EN105, 5EN411, aj.);
 • přednášející a garant předmětů Ekonomie I. (5EN101) a Makroekonomie (5EN105);
 • vedení bakalářských a diplomových prací;
 • členem zkušebních komisí státních závěrečných zkoušek z ekonomie (EK1, EKS50).
 • seznam všech publikačních výstupů lze vyhledat v databázi pcvse.vse.cz, seznam na WoS čítá k dnešnímu dni 6 publikací, jejich seznam je k dispozici na http://www.researcherid.com/rid/F-2417-2018
 • 2010 – dosud Komora auditorů ČR – lektor přípravného kurzu středně pokročilé mikroekonomie a makroekonomie pro budoucí auditory
 • 2015 – Nejvyšší kontrolní úřad – lektor několika jednodenních makroekonomických kurzů
 • 2008 – 2009 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. přednášející a cvičící kurzů bakalářské a magisterské mikroekonomie, makroekonomie a kurzu dějin ekonomického myšlení.

Řešené projekty – IRS

 • 2014 – Rozvoj vedlejších specializací a podpora výuky empirických metod na NF VŠE, projekt IRS č. 24/2014 – člen řešitelského týmu
 • 2015 – Inovace předmětů a struktury oboru Ekonomická analýza, projekt IRS č. 18/2015 – člen řešitelského týmu
 • 2016 – Inovace doktorského studijního programu Ekonomická teorie a vytvoření magisterského oboru Economics, projekt IRS č. 22/2016 – člen řešitelského týmu
 • 2017 – Příprava vstupu do Erasmus Mundus programu European Master in Law and Economics, projekt IRS č. 7/2017 – člen řešitelského týmu
 • 2018 – Posílení internacionalizace pedagogické a výzkumné činnosti, projekt IRS č. 18/2018 – člen řešitelského týmu

 

Řešené projekty – IGS

 • 2017 – Determinanty neúspěšnosti studentů bakalářského studia ve studiu základních kurzů ekonomie vyučovaných KEKE NF VŠE v Praze, projekt IGS č. 52/2017 – hlavní řešitel