Proděkan pro vědu

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

 

E-mail: pelucham@vse.cz
Místnost: NB 348
Telefon: 224 095 628

V oblasti vědy považuje za zásadní udržet a podporovat dosavadní špičkovou kvalitu základního výzkumu.  Bude vytvářet podmínky pro zapojení v projektech mezinárodního výzkumu v koordinaci s novým zázemím na úrovni rektorátu VŠE. Zvýší důraz na aplikovaný výzkum v jednotlivých sférách hospodářské politiky. V součinnosti s vedoucími kateder bude prosazovat mezikatedrální a mezioborovou vědeckou spolupráci. Dále plánuje vytvořit přehledný systém finančních stimulů pro akademické i vědecké pracovníky, které budou reflektovat sílící trendy v hodnocení vědy. V rámci doktorských studijních programů plánuje ve spolupráci s garanty intenzivnější zapojení doktorandů do vědecko-výzkumné činnosti, a tím i zlepšit jejich finanční zajištění  i úspěšnost v dokončení studia.

Proděkan pro vědu