Proděkan pro vědu

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

 

E-mail: pelucham@vse.cz
Místnost: NB 332
Telefon: 224 095 628

 

Proděkan pro vědu