Ostatní

Informace o ukončení projednávání etické věci prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D.

Usnesení EK NF VŠE

Zápis EK NF VŠE

Zpráva zpravodaje EK NF VŠE

Znalecký posudek soudního znalce dr. Matznera

Posudek prof. Pánka

Posudek prof. Kvačka

Soudní překlad posudku prof. Agnewa

Soudní překlad standardů AHA

Soudní překlad posudku prof. Winkler

Soudní překlad posudku dr. Danahera

Soudní překlad posudku S. M. Millera

Odpověď děkana NF VŠE na otevřený dopis děkana FF UK

  • Autor: Martin Zeman
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: