Vědecké a výzkumné granty a projekty

řešitel katedra reg. č. název trvání
doc. Niclas Berggren, Art.D., Ph.D. KEKE 19-03102S Základ pro úspěšnou integraci – podloženo ekonomií kultury 2019-2021
PhD. Mgr. Nargiza Alimukhamedova, MA,MBA KEKE 19-19158S Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování 2019-2021
PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. KEKE 19-15943S Když můžete nasměrovat své daně, zaplatíte víc? Tři komplementární studie 2019-2021
doc. Ing. Martin Pělucha , Ph.D. KREG 20-17810S Odolnost venkova v kontextu trendů digitální propasti mezi městy a venkovem 2020-2022
Ing. Petr Špecián, Ph.D. (spolunavrhovatel Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta) KEKE 20-06678S Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou
filosofii
2020-2022
řešitel katedra reg. č.          název trvání
doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. KREG 21830035 V4 Network on Entrepreneuship 2019-2020
řešitel katedra reg. č.          název trvání
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.  

KREG

„Europe as a Global Actor”, Projekt „Societal Challenge 6: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies“  

2016-2019

Řešitel Katedra Název
Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D. KAFE Modern political philosophy – KONFERENCE
JUDr. Magdalena Mikulová KAPR Ekonomické a finanční podmínky jako důvod snížení úrovně a standardu poskytované zdravotní péče
doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. KEKE Modigliani-Cohn hypothesis revisited, experimental approach
Ing. Klára Čermáková, Ph.D. KEKE Faktory ovlivňující vznik chudoby, charakter a intenzita chudoby v ČR v komparaci s jinými zeměmi
Ing. Pavel Potužák, Ph.D. KEKE Vývoj podílu mezd na HDP v konvergující ekonomice
Ing. Vojtěch Kotrba KEKE Heuristika reprezentativnosti při rozhodování sportovních fanoušků
Ing. Jan Vávra KEKE Inmates‘ perceptions, recidivism, and theories of crime
Ing. Tereza Burianová KHD Spolupráce a konkurence – Škodovy závody pod vlivem majoritního vlastníka Schneider et Cie v meziválečném období
Ing. Marek Korejs KHD Ropa coby prostředek diplomacie – význam „černého zlata“ pro Venezuelu v období 1999-2018
Ing. Jan Hladík KHD Mzdová politika v Protektorátu Čechy a Morava
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. KHP Monitoring a empirická analýza českého realitního trhu v reálném čase
Ing. Robert Vondrovic KHP Státní rozpočet vs. rozpočty územně samosprávných celků
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. KHP Ekonomická teorie globalizace
Ing. Jiří Rotschedl KHP Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby – případová studie
Ing. Vilém Čáp KREG Návrh metodiky pro zhodnocení vlivu kontrolních závěrů NKÚ na hospodárnost a efektivnost využívání veřejných finančních prostředků v rámci systému veřejné kontroly a navržení možností ke zlepšení postavení NKÚ směrem k územně samosprávným celkům