Rektor VŠE doc. Petr Dvořák předal jmenovací dekret nové děkance Národohospodářské fakulty VŠE Dr. Adéle Zubíkové

V úterý 4. června 2024 předal rektor VŠE doc. Petr Dvořák jmenovací dekret nové děkance Národohospodářské fakulty VŠE Dr. Adéle Zubíkové. Tímto se Dr. Zubíková stala děkankou Národohospodářské fakulty VŠE na funkční období 2024-2028.