Aktuality

Doc. Miroslav Ševčík jmenován do funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE s účinností od 1. července 2022

Rektor s účinností od 1. července 2022 jmenoval doc. Miroslava Ševčíka děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, a to na čtyřleté funkční období, do 30. června 2026. Doc. Ševčík nastupuje do funkce po prof. Chytilovi. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Petr Dvořák poděkoval prof. Chytilovi za odvedenou práci.

Doc. Miroslav Ševčík jmenován do funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE s účinností od 1. července 2022

Konference: Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech

Ve dnech 2.-3. června 2022 proběhla na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze vědecká konference „Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech“. Organizátorem konference byla Katedra filosofie NF. Samotné téma konference může navozovat představu, že byla zorganizována „ad hoc“ v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, avšak její geneze sahá až do minulého roku. Idea konference se zrodila v souvislosti s kurzem, který katedra filosofie […]

Konference: Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech

Informace pro studenty prvního ročníku nastupující v ZS 2022/2023

Vážené slečny, vážení pánové, dovolujeme si Vás upozornit, že Zápisy do bakalářského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze pro studium od AR 2022/2023 budou letos probíhat DISTANČNĚ (online formou) ve Studijním informačním systému (InSIS) – v oddílu „Návratka k přihlášce ke studie na VŠE“. S tím souvisí i doložení dokladu o úspěšně ukončeném úplném […]

Informace pro studenty prvního ročníku nastupující v ZS 2022/2023

Národohospodářská fakulta blahopřeje Evě Zamrazilové a Karině Kubelkové ke jmenování do bankovní rady ČNB

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval dne 8. června 2022 s účinností od 1. července letošního roku paní doc. Ing. Evu Zamrazilovou, CSc. a paní Ing. Karinu Kubelkovou, Ph.D., MBA. členkami bankovní rady České národní banky. Obě dvě působí dlouhodobě na Katedře hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze jako přednášející a vedoucí […]

Národohospodářská fakulta blahopřeje Evě Zamrazilové a Karině Kubelkové ke jmenování do bankovní rady ČNB

VŠE udělila čestný doktorát Johnu A. Listovi, odborníkovi na field experimenty

Na návrh vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE rozhodla vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze v listopadu 2019 o udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Johnu A. Listovi, profesoru University of Chicago. Profesor List je mezinárodně uznávaným vědcem v oblasti experimentální a behaviorální ekonomie a jedním z předních intelektuálů současnosti. Johna A. Lista proslavila po celém světě zejména […]

VŠE udělila čestný doktorát Johnu A. Listovi, odborníkovi na field experimenty

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie má své vítěze!

Ve třetím ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie se stal vítězem Matěj Miřejovský s prací Stabilita a volatilita měnových kurzů. Gratulujeme. Cílem Soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie je podpořit zájem […]

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie má své vítěze!

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2022 má vítěze!

V pátek 29. dubna 2022 proběhlo finále 17. ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Odborná komise kolegia děkana opět vyzdvihla vysokou kvalitu přihlášených prací také v komparaci s předešlými ročníky. Do soutěže se zapojili studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia NF VŠE. Studenti bakalářského a magisterského studia předložili své bakalářské a […]

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2022 má vítěze!

Termín podání přihlášky a informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášky k bakalářskému studiu na NF VŠE pro ZS 2022/2023: 31. 5. 2022 pro studium od zimního semestru 2022/2023. Informace o přijímacím řízení bakalářského studia naleznete zde.   SEDMERO DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT NA NF   MEZINÁRODNÍ KVALITA VZDĚLÁNÍ Za kvalitním vzděláním nemusíte na Západ – studujte v centru Prahy na mezinárodní úrovni pod […]

Termín podání přihlášky a informace o přijímacím řízení

VŠE udělí na návrh Národohospodářské fakulty čestný doktorát prof. Listovi /16. 5./

Profesor University of Chicago John August List převezme na návrh Národohospodářské fakulty 16. května 2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze čestný doktorát. Profesor List je mezinárodně uznávaným vědcem v oblasti experimentální a behaviorální ekonomie a jedním z předních intelektuálů současnosti, jenž byl také zařazen do okruhu nejužších kandidátů na udělení Nobelovy ceny za ekonomii v […]

VŠE udělí na návrh Národohospodářské fakulty čestný doktorát prof. Listovi /16. 5./

Mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“ /4.5.2022/

Katedra filosofie NF VŠE v Praze ve spolupráci s Maticí slovenskou organizuje dne 4. 5. 2022 mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“, jehož společným tématem budou filosofická východiska různých aspektů českého a slovenského kulturního dědictví. Cílem této akce je prispět k lepšímu vzájemného pochopení vztahů mezi těmito dvěma národy, které jsou spojeny nejen společnou československou minulostí, […]

Mezinárodní symposium „Mezi slovenskou a českou filosofií“ /4.5.2022/

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: