Nejlepší studenti akademického roku 2019/2020

Nejlepší studenti bakalářského studia

Ivana Bednářová

Ivana Bednářová

 

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Ekonomie

Bakalářské studium na NF VŠE bych doporučila všem, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání jak v oblasti ekonomie, tak i v dalších společenských vědách.

Daniel Bárta

Daniel Bárta

 

2. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Národohospodářskou fakultu doporučuji každému, kdo má zájem o kvalitní studium ekonomické vědy. Na fakultě přednáší celá řada významných osobností a uznávaných kapacit svých oborů, což dělá ze studia na naší fakultě jedinečnou příležitost propojit získané znalosti s jevy a událostmi, které se dějí okolo nás.

Daniel Karásek

Daniel Karásek

 

2. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Bakalářské studium doporučuji především proto, že na NF VŠE jsou skvělí přednášející, kteří Vám pomůžou porozumět ekonomii v širších souvislostech. Máte možnost studovat širokou škálu předmětů a následně se specializovat na oblast, která Vás nejvíce zajímá.

Jakub Křížek

Jakub Křížek

 

3. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Bakalářské studium na Národohospodářské fakultě bych doporučil proto, že poskytuje ucelenou ekonomickou teorii a vhled do dalších příbuzných oborů, což všem zájemcům dává možnost pochopit složité procesy současného světa od nadnárodního rozhodování až po fungování běžných mezilidských vztahů.

Pavel Smolák

Pavel Smolák

 

4. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

NF VŠE jako jedna z mála společenskovědních institucí západního světa nepodléhá intenzivním staronovým tlakům na omezování svobody a volného trhu, při studiu se naopak klade důraz na pochopení kapitalismu, laissez faire, národní identity a především na vytváření vlastního názoru. Kurzy na NF rozvinou analytické uvažování studentů, donutí studenty kriticky přemýšlet a prohloubí takové jejich znalosti, po kterých je v současné době na trzích práce velká poptávka.

Vojtěch Semerád

Vojtěch Semerád

 

5. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Studentům bych doporučil hlavně snažit se problematiku pochopit, pomůže to nejen úspěšně zvládnout předměty, ale zároveň základy pro budoucí uplatnění.

Nejlepší studenti magisterského studia

Bc. Lucie Milaniaková

Bc. Lucie Milaniaková

 

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Studium na NF VŠE umožňuje studentům pochopit fungování praktické hospodářské politiky. Zároveň oceňuji snahu fakulty podporovat kritické myšlení svých posluchačů.

Bc. Martina Kubíková

Bc. Martina Kubíková

 

1. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Regionalistika a veřejná správa

Magisterské studium na NF VŠE bych doporučila všem, kteří mají chuť na sobě pracovat a dále se rozvíjet. Fakulta si mě získala především profesionálním, a přesto přátelským přístupem akademických pracovníků. Věřím, že studium Národohospodářské fakulty je skvělým startem profesní kariéry.

Bc. Tereza Dlouhá

Bc. Tereza Dlouhá

 

2. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze umožňuje nejen poznání teorie ekonomie, ale také chápání ekonomie v souvislostech běžného života. Během mého studia jsem získala veškeré potřebné informace nejen z ekonomické teorie, ale i z dalších společenských věd a schopnost kritického a analytického myšlení.

Bc. Jan Bahr

Bc. Jan Bahr

 

3. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Studium Národohospodářské fakulty velmi doporučuji z důvodu rozsahu a hloubky výuky ekonomické teorie, jak z mikroekonomického, tak z makroekonomického pohledu, která nemá na VŠE obdoby. Kladně hodnotím širokou škálu odborných předmětů vyučovaných nejen v českém, ale i anglickém jazyce, díky kterým studenti získají cenné znalosti pro vykonávání kvalifikovaných pracovních pozic, jak ve státním, tak soukromém sektoru. V neposlední řadě zde vyučuje také mnoho významných a úspěšných osobností veřejné sféry, které studentům předávají unikátní znalosti a rozhled, tolik potřebné k orientaci v dnešním světě.

Bc. Tomáš Hataj

Bc. Tomáš Hataj

 

3. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století

Národohospodářská fakulta zajišťuje široký výběr výměnných studijních pobytů v zahraničí a ve spolupráci se Stálou misí České republiky při OECD v Paříži nabízí studentům i odborné stáže. Jako student mám jedinečnou možnost získat neocenitelné kontakty, znalosti a zkušenosti, které zásadním způsobem posilují mou pozici při hledání kvalitního a perspektivního pracovního uplatnění.

Bc. Tomáš Procházka

Bc. Tomáš Procházka

 

4. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické bych doporučil zejména těm jedincům, kteří chtějí získat komplexní vzdělání v oblasti ekonomie, a tím nastartovat svou úspěšnou kariéru.

Bc. Tomáš Bureš

Bc. Tomáš Bureš

 

5. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Pro všechny, kteří se zajímají o ekonomii a hospodářskou politiku a chtěli by se v tomto oboru dále rozvíjet, doporučuji jednoznačně NF VŠE. Dle mého názoru patří v tomto směru ke špičce.

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: