Nejlepší studenti akademického roku 2020/2021

Nejlepší studenti bakalářského studia

Alžběta Krejná

Alžběta Krejná

 

nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

NF VŠE umožňuje získat všeobecný rozhled v širokém spektru vědních oborů a nabízí vzdělávání pod vedením zkušených odborníků s lidským přístupem ke studentům. Národohospodářskou fakultu doporučuji studovat všem, kteří chtějí být prospěšní naší zemi.
Jan Kolín

Jan Kolín

nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

NF VŠE bych doporučil všem, kteří mají zájem o kvalitní vzdělání v ekonomické vědě s přesahem do ostatních společenských věd.
Daniel Bárta

Daniel Bárta

nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Národohospodářskou fakultu doporučuji každému, kdo má zájem o kvalitní studium ekonomické vědy. Na fakultě přednáší celá řada významných osobností a uznávaných kapacit svých oborů, což dělá ze studia na naší fakultě jedinečnou příležitost propojit získané znalosti s jevy a událostmi, které se dějí okolo nás.
Daniel Karásek

Daniel Karásek

2. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Bakalářské studium doporučuji především proto, že na NF VŠE jsou skvělí přednášející, kteří Vám pomůžou porozumět ekonomii v širších souvislostech. Máte možnost studovat širokou škálu předmětů a následně se specializovat na oblast, která Vás nejvíce zajímá.
Bc. Ivana Bednářová

Bc. Ivana Bednářová

nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru ekonomie

Bakalářské studium na NF VŠE bych doporučila všem, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání jak v oblasti ekonomie, tak i v dalších společenských vědách.

Jakub Křížek

Jakub Křížek

3. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Bakalářské studium na Národohospodářské fakultě bych doporučil proto, že poskytuje ucelenou ekonomickou teorii a vhled do dalších příbuzných oborů, což všem zájemcům dává možnost pochopit složité procesy současného světa od nadnárodního rozhodování až po fungování běžných mezilidských vztahů.

Bc. Kateřina Malíková

Bc. Kateřina Malíková

4. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství

Národohospodářská fakulta nabízí kvalitní přehled o ekonomii ze všech možných úhlů pohledu – každý si v tom najde to své.
Bc. Kateřina Sabelová

Bc. Kateřina Sabelová

2. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru ekonomie

Studium na Národohospodářské fakultě doporučuji každému, kdo by rád rozvinul své kritické a logické myšlení. Bakalářské studium je skvělý ekonomický základ umožňující studentům hlouběji pochopit fungování dnešního světa. Znalosti získané z naší fakulty jsou i v mezinárodním prostředí nadprůměrné.
Martin Mašek

Martin Mašek

3. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru ekonomie
Bakalářské studium na Národohospodářské fakultě VŠE bych doporučil každému, kdo chce získat kvalitní vzdělání v oboru ekonomie s velmi širokým rozhledem, o což se postará obrovská spousta kvalitních vyučujících a špičkových pedagogů.

Bc. Sára Liptáková

Bc. Sára Liptáková

5. nejlepší student po 5 semestrech studia v rámci oboru Národní hospodářství
Fakulta poskytuje rozsiahle znalosti vrámci jednotlivých hospodárskych politík, problematiky fungovania štátu, ekonomickej teórie a histórie rôznych ekonomických smerov. Odporúčala by som ju všetkým študentom, ktorých tieto oblasti zaujímajú a chceli by v nich získať kvalitné vzdelanie.

Nejlepší studenti magisterského studia

Ing. Erika Javůrková

Ing. Erika Javůrková

 

nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Na magisterském studiu VŠE oceňuji především širokou škálu výběru vedlejších specializací. Oceňování podniku a jeho majetku mi umožnilo rozvíjet analytické myšlení a profilovat se správným směrem. Díky pomoci vyučujících, kteří jsou specialisté z oboru, jsem získala pozici v poradenské firmě Grant Thorton.

Bc. Eva Minaříková

Bc. Eva Minaříková

2. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Doporučuji studium na Národohospodářské fakultě z důvodu možnosti širokého uplatnění na trhu práce, kvality vzdělání a možnosti získat neocenitelné kontakty. Studium umožní poznat významné osobnosti ze soukromé i veřejné sféry, kteří jsou často zváni na půdu Národohospodářské fakulty. Můžete si vybrat ze široké nabídky výjezdů do zahraničních univerzit, kde máte možnost vyzkoušet jiné akademické přístupy a zdokonalit jazykové znalosti.
Bc. Andrea Carranza

Bc. Andrea Carranza

3. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Národohospodářská fakulta mi pomohla lépe chápat fungování světa, a to nejen z ekonomického pohledu, ale i sociálního, psychologického nebo politického pomocí široké škály předmětů, které nabízí. Pomáhá tak utvářet vlastní názory a rozvíjet analytické myšlení. Její mnozí akademičtí pracovníci mi byli inspirací pro pokračování ve studiu – tedy nabývat nových a nových znalostí, a zároveň je moci předávat dál.
Bc. Nicole Houšková

Bc. Nicole Houšková

nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Regionalistika a veřejná správa

Studium na Národohospodářské fakultě bych doporučila všem, kteří chtějí získat kvalitní všeobecný rozhled o fungování hospodaření státu, ale i o fungování společnosti jako takové. Díky studiu na této fakultě získáte hodnotný základ ekonomické teorie, která hýbe nejen dnešním světem, ale našimi celými dějinami. Na tomto základě pak můžete snadno stavět při dalším vzdělávání a seberozvoji.
Ing. Dominik Kavřík

Ing. Dominik Kavřík

nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Ekonomie

Studium oboru Ekonomie na Národohospodářské fakultě doporučuji těm, které zajímá empirický výzkum v oblasti ekonomie a mají zájem o to, aby jejich odborné názory byly podloženy daty a validními analytickými metodami.
Ing. Tomáš Pokorný

Ing. Tomáš Pokorný

2. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Ekonomie

Magisterský obor Ekonomie je jedním z nejkvalitnějších ekonomických oborů (nejen) v rámci regionu CEE. Studenty naučí moderním ekonomickým modelům a kvantitativním metodám, které jim po studiu zajistí snadný vstup na pracovní trh. Proto studium tohoto oboru vřele doporučuji, přestože je velmi náročné.
Ing. Adam Ruschka

Ing. Adam Ruschka

3. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Ekonomie

Obor Ekonomie na Vysoké škole ekonomické vás vybaví nezbytným teoretickým ale i praktickým základem pro pozdější práci. Především výuka makroekonomie je na velmi vysoké úrovni. Po dostudování byste měli mít dostatečnou kvalifikaci k bezproblémovému získání práce.

Bc. Lukáš Strýček

Bc. Lukáš Strýček

4. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Studium na Národohospodářské fakultě VŠE poskytuje studentům komplexní základ teoretických znalostí, s pomocí kterých mohou pochopit fungování hospodaření státu včetně jeho dílčích oblastí. Velice kladně hodnotím možnosti výběru vedlejších specializací v rámci magisterského studia, díky čemuž se každý může profilovat v oblasti, která jej nejvíce zajímá. Neoddiskutovatelnou výhodou je široký výběr zahraničních škol, které si mohou studenti zvolit pro své zahraniční studijní pobyty a poznat tak rozdílné způsoby výuky po celém světě.
Bc. Nikola Levová

Bc. Nikola Levová

5. nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářská politika

Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze bych doporučila především těm, kteří mají zájem o hlubší pochopení principů ekonomie. Univerzitní vzdělání vám dále pomůže rozvíjet celou řadu kompetencí, které uplatníte ve své budoucí kariéře – ať už bude jakákoli.
Bc. Filip Havlíček

Bc. Filip Havlíček

nejlepší student po 3 semestrech studia v rámci oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století

Studovat jakýkoliv obor na Národohospodářské fakultě znamená pro každého mít možnost potkávat se s předními odborníky z mnoha oborů. Studium mě tak komplexně připravilo na budoucí profesní dráhu a vybavilo mě schopností chápat ve větších souvislostech dopady hospodářských politik.
  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: