Nejlepší studenti akademického roku 2021/2022

Kristína Chorvátová

Kristína Chorvátová

Nejlepší student bakalářského programu
Národní hospodářství po 3 semestrech studia

NF VŠE ponúka širokú ponuku kurzov z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej a sociálnej politiky, dejína rôznych iných relevantných oblastí a študent má pri výbere kurzov a tvorbe rozvrhu určitú voľnosť, aby sa mohol zamerať práve na to, čo ho baví.

Fakultu by som doporučila stredoškolákom, ktorí majú záujem do hĺbky pochopiť ekonomickú teóriu z pohľadu viacerých ekonomických škôl. Svoje vedomosti môžu študenti rozšíriť aj na zahraničnom výjazde, ktorý ja sama najbližší semester absolvujem.

Bavia ma kurzy zamerané na sociálnu a zdravotnú politiku, pretože sú vyučované odborníkmi, ktorí dokonale ovládajú teóriu aj prax, preto som sa rozhodla venovať sa tejto oblasti aj v mojej bakalárskej práci.

Peter Galoci

Peter Galoci

Nejlepší student bakalářského programu Ekonomie

po 3 semestrech studia

NF VŠE som si vybral preto, lebo už na gymnáziu ma začala baviťa zaujímať ekonomická veda a chcel som ju študovať na čo najvyššej úrovni v rámci Slovenska alebo Česka. Po podrobnejšom prieskume a na základe mnohých ohlasov a referencií mi vyšla NF VŠE ako jednoznačne najlepšia možnosť pre mňa. Po mojej doterajšej skúsenosti s vyučujúcimia celkovou kvalitou výuky by som si NF VŠE určite vybral znova.

NF VŠE by som odporučil všetkým, ktorí chcú získať vysokokvalitné ekonomické vzdelanie od špičkových vyučujúcich a ktorí chcú ekonómii skutočne rozumieť nielen po teoretickej stránke, ale aj v reálnych súvislostiach. Na fakultě také působí veľmi ochotní a ústretoví vyučujúci.

Čím ďalej na Národohospodárskej fakulte študujem, tým viac sa mi na nej páči a tým viac sa teším na ďalšie predmety s mojimi obľúbenými vyučujúcimi.

Oldřich Kučera

Oldřich Kučera

2. nejlepší student bakalářského programu Ekonomie

po 3 semestrech studia

NF VŠE jsem si vybral, protože jako jediná fakulta v ČR poskytuje bakalářský studijní program zaměřený na čistou, teoretickou ekonomii. K mým nadstandardním studijním výsledkům mně nejvíce pomáhá skutečnost, že studuji čistě dobrovolně, protože mě obor baví a nemusím se hnát za titulem z kariérních důvodů. Souběžně studuji také práva.

Můj život by se dal popsat třemi slovy – vzdělání, přátelé, cestování. Účastním se consultingových projektů a soutěží a pořádám vzdělávací projekty pro studenty. Nevynechám jedinou příležitost posunout se o kousek dál, něco se naučit, poznat nové a sympatické lidi a kdykoliv si sbalit kufr a překročit hranice. Mimo to si zakládám na lásce k jihočeskému venkovu a zde všudypřítomném regionálním patriotismu.

Klára Horková

Klára Horková

2. nejlepší student bakalářského programu Národní hospodářství

po 3 semestrech studia

K dosahování nadstandardních studijních výsledků mi pomáhá především zájem o probíranou látku, která mě většinou baví. Národohospodářskou fakultu bych doporučila všem, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání v oblasti ekonomie.

Pocházím z Moravy, volný čas ráda trávím s rodinou a přáteli, s dobrou knihou či posezením u piva.

Martina Petrová

Martina Petrová

Nejlepší student bakalářského programu

Veřejná správa a regionální rozvoj po 3 semestrech studia

NF VŠE nabízí dobrou kombinaci ekonomické teorie a toho, jak to funguje ve skutečnosti.  Na výuce mě nejvíce baví, že se mezi sebou předměty prolínají a ukazují různé pohledy na probíranou problematiku.

Můj bakalářský obor je na fakultě nejmenší, a proto mám možnost lépe poznat své spolužáky a naše vyučující. Díky tomu vím, že jsem na správném místě a na fakultě plánuji pokračovat i na magisterském studiu.

Za své nadstandardní studijní výsledky vděčím i mým úžasným spolužákům, kteří pomohou vždycky, když to potřebuji.

Volný čas nejraději trávím venku se svým psem nebo výtvarnou tvorbou. Ale vždycky si najdu čas také na hraní videoher s přáteli.

Dzmitry Miatlitski

Dzmitry Miatlitski

2. nejlepší student bakalářského programu

Veřejná správa a regionální rozvoj po 3 semestrech studia

Na NF působí vyučující, kteří jsou opravdovými profesionály ve svých oborech. Učí nás přemýšlet kriticky a v souvislostech, což je v současnosti nesmírně důležité. Každý vyučující má svůj vlastní názor, který je schopen odborně obhájit. Názory jednotlivých vyučujících jsou přitom velmi rozmanité.

K mým nadstandardním studijním výsledkům mně pomohla zejména zvědavost a zájem o nové poznatky ve studovaných předmětech.

Při studiu pracuji jako studijní referent na jazykové škole, kde využívám i poznatky nabyté studiem na NF VŠE. Aktivně se také účastním občanského života a aktivit běloruské diaspory v Praze.

Jan Kolín

Jan Kolín

Nejlepší student bakalářského programu Ekonomie
po 5 semestrech studia

Středoškolským studentům bych NF VŠE doporučil kvůli pedagogům, kteří na mém studovaném programu vyučují. Sice je ještě neznáte, ale až je poznáte, tak mi dáte za pravdu. Pokud má člověk zájem, tak na fakultě působí vyučující, se kterými se dá překonat rozsah vyučovaných předmětů.

K dosahování mých nadstardních studijních výsledků mně nejvíce pomáhá ochota pokládat si otázky přesahující obsah předmětů a zájem na ně hledat odpovědi.

Pokud se zrovna nekoukám na fotbal, tak žiji ekonomií.

Matouš Drulák

Matouš Drulák

Nejlepší student bakalářského programu Národní hospodářství

po 5 semestrech studia

Na gymnáziu mě nejvíce bavily předměty matematika a dějepis, ze kterých jsem také maturoval. V obou poměrně odlišných disciplínách jsem se chtěl nadále rozvíjet i v navazujícím vysokoškolském studiu. Studium na NF VŠE mi přesně toto umožnuje. Bakalářské studium na NF VŠE bych doporučil každému, kdo se zajímá o ekonomii, potažmo o společenské vědy obecně.

Mezi mé nejoblíbenější kurzy na fakultě patří Dějiny ekonomického myšlení a Makroekonomie. Na studiu mě nejvíce baví  široký a komplexní pohled na různé společenské/ekonomické problémy. Tento přístup je dle mého názoru zásadní pro lepší pochopení fungování současného světa. V budoucnu bych rád našel pracovní uplatnění buď ve veřejném sektoru (ČNB, MF, MPSV), nebo v oblasti bankovnictví a financí, kde také pracuji.

Alžběta Krejná

Alžběta Krejná

2. nejlepší student bakalářského programu Národní hospodářství

po 5 semestrech studia

NF  VŠE umožňuje získat všeobecný rozhled v širokém spektru vědních oborů a nabízí vzdělávání pod vedením zkušených odborníků s lidským přístupem ke studentům.

Během studia mě nejvíce zaujaly předměty Makroekonomie, Sociální politika, Sociální a zdravotní systém a Hospodářská politika v médiích. Sleduji politické dění a zajímám se o aktuální ekonomickou situaci u nás i ve světě. Ráda bych po absolvování magisterského studia     pracovala na Ministerstvu financí.

Volný čas ráda trávím v přírodě, sportem, četbou knih a poslechem hudby.

Václav Prosser

Václav Prosser

4. nejlepší student bakalářského programu

Národní hospodářství po 5 semestrech studia

Na studiu mě nejvíce baví předměty zaměřené na ekonomickou teorii, a tedy mikroekonomie a makroekonomie. Konkrétněji mě baví nejvíce oblast fiskální politiky.  Mojí největší motivací ke studiu je skutečnost, že mě ekonomie baví a nemusím se tak k učení přemlouvat. Na NF VŠE chci proto pokračovat i na magisterském studiu.

Během studia doučuji angličtinu, díky čemuž mám možnost získat zkušenost s výukou i z druhé strany. Volný čas rád trávím s přáteli a cestováním.

Ludmila Straková

Ludmila Straková

5. nejlepší student bakalářského programu
Národní hospodářství po 5 semestrech studia

Chtěla jsem skombinovat svůj zájem o humanitní předměty se studiem ekonomie nabízející dobré finanční ohodnocení na trhu práce. Tuto fakultu bych si určitě zvolila znovu.

Nejpřínosnější pro mě dosud byly předměty týkající se hospodářské a sociální politiky. Jako velmi přínosnou vidím také širokou škálu nabízených předmětů, díky které se dokážu orientovat v současném ekonomickém dění a umožňuje mi profilovat se v oblastech dle vlastního zájmu.

K dosahování mých nadstandardních výsledků mi nejvíce pomáhá schopnost vyučujících vykládat látku zajímavým způsobem a možnost zvolit si vyučující i volitelné kurzy podle své preference.

Kateřina Křivánková

Kateřina Křivánková

Nejlepší student bakalářského programu
Veřejná správa a regionální rozvoj po 5 semestrech studia

NF VŠE jsem si vybrala především kvůli zájmu o program Veřejná správa a regionální rozvoj, jelikož mě tato oblast zajímala již na střední škole. Jelikož mě obor, který studuji, baví a chtěla bych se v této oblasti dále vzdělávat, budu na fakultě pokračovat i na magisterském studiu.

Na fakultě působí řada kvalitních profesorů, kteří se snaží studentům látku co nejlépe přiblížit a rozšířit jejich znalosti prostřednictvím svých zkušeností. Předměty v rámci studia jsou různorodé a poskytují všestranný přehled jak v oblasti ekonomie, tak i v dalších společenských vědách.

Předmětům se snažím věnovat již během semestru a nenechávám vše na zkouškové období. Zároveň se snažím psát přehledné poznámky, které mi celé učení následně usnadní.

Bc. Eva Hladíková

Bc. Eva Hladíková

3. nejlepší student magisterského programu Ekonomie

po 3 semestrech studia

 

Pocházím z Mladé Boleslavi, kde jsem studovala na osmiletém gymnáziu. Nyní jsem studentem 2. ročníku magisterského studia na Národohospodářské fakultě VŠE obor Ekonomie.

Studium magisterského oboru Ekonomie na VŠE doporučuji každému, kdo by rád propojil teoretické znalosti ekonomických modelů s reálnými daty za použití celé řady kvantitativních metod.

Bc. Dominik Bartoš

Bc. Dominik Bartoš

4. nejlepší student magisterského programu Ekonomie

po 3 semestrech studia

 

Rád se věnuji analytickým úlohám, a proto se mi na studiu nejvíce líbí kombinace ekonomie a nových technologií.  Nejlépe se mi učí to, co mě baví. Vždy se snažím problému porozumět a pochopit, což se mi zdá oproti memorování jako lepší varianta učení.

Obor Ekonomie na NF VŠE bych doporučil studentům, kteří chtějí porozumět fungování současného světa nejen z ekonomického pohledu. Nyní začínám výzkumnou stáž v ČNB, kde bych se měl zabývat krátkodobou predikcí inflace a kde mohu využít znalosti nabyté studiem tohoto oboru.

Rád sportuji, čtu dobrou knížku či trávím čas s přítelkyní a kamarády. Především florbalem trávím spoustu svého volného času, který mě navíc udržuje v rozumné kondici.

 

Bc. Pavel Smolák

Bc. Pavel Smolák

Nejlepší student magisterského programu Hospodářská politika

po 3 semestrech studia

 

Díky nadstandardní kvalitě ekonomických kurzů vyučovaných na NF VŠE během studia doučuji mikroekonomii i makroekonomii studenty z jiných fakult VŠE, a to jak formou individuálního doučování, tak i skupinových lekcí pro několik desítek studentů. Mimo to jsem na základě svých nadstandardních studijních výsledků po většinu svého studia pro NF VŠE pracoval v oblasti vědy a výzkumu a také v rámci Klubu absolventů, jehož jsem byl místopředsedou. NF VŠE mi také v rámci vedlejší specializace zprostředkovala velmi zajímavou pracovní stáž v Dubaji v rámci události EXPO 2020.

Na NF VŠE je kladen největší důraz na pochopení výhod svobodného volnotržního prostředí, laissez faire a také národní identity, přičemž všechnytyto oblasti mi jsou velmi blízké, a proto jsem za poskytnuté vzdělání fakultě velmi vděčný. Znovu bych určitě vybíral stejně!

Bc. Hana Chalupná

Bc. Hana Chalupná

2. nejlepší student magisterského programu Hospodářská politika

po 3 semestrech studia

 

NF  VŠE bych doporučila především pro její profesionální a zároveň lidský přístup. Pro nespočet významných odborníků, kteří nás během studia provázeli a se kterými jsme měli tu možnost se setkat.

Baví mě setkávat se s lidmi, kterých si vážím, a myslím si, že nebýt naší fakulty a jejího dobrého jména, nikdy bych takové osobnosti neměla možnost poznat. Baví mě propojení aktuálního dění a života s teorií, kterou získáváme v rámci přednášek.

Vysoká škola mě naučila zodpovědnosti, píli a vytrvalosti, což mi nyní pomáhá dosáhnout na vynikající studijní výsledky.  Také mi to dodalo odvahu pracovat sama na sebe v oboru bytové architektury, který byl vždy můj sen.

 

 

Bc. Roman Renda

Bc. Roman Renda

3. nejlepší student magisterského programu Hospodářská politika

po 3 semestrech studia

 

Při studiu hospodářské politiky mají studenti možnost se seznámit kromě klasické mikroekonomie a makroekonomie také s problematikou sociální politiky, trhů práce, mezinárodního obchodu, ekonomie veřejného sektoru a dalších oblastí. Díky tomu mohou porozumět široké škále témat a získat dostatečný rozhled.

Na fakultě působí vyučující, kteří mají nejen teoretickou znalost oboru, ale řada z nich také působila (nebo působí) ve vysokých funkcích s vlivem na hospodářskou politiku.

Během studia mě nejvíce zaujaly předměty se zaměřením na trh práce, kterému jsem se také následně věnoval ve své bakalářské i diplomové práci.

 

Bc. David Prchlík

Bc. David Prchlík

5. nejlepší student magisterského programu Hospodářská politika

po 3 semestrech studia

 

Pocházím z Hradce Králové a v současnosti pracuji v bankovním sektoru. NF jsem si vybral pro její široký záběr témat a vyučovaných předmětů. Na studiu mě nejvíce baví předměty jako makroekonomie a filosofie.

NF VŠE dobře propojuje teoretickou a praktickou stránku ekonomie, která zároveň dává studentům široký vhled do fungování současného, nejen ekonomického světa.  Znovu bych volil stejně.

K dosahování  nadstandardních studijních výsledků mi nejvíce pomáhá to, že opravdu důsledně chodím na přednášky i cvičení a snažím se dávat pozornost tomu, co se řeší.

 

 

Bc. Eliška Nešetřilová

Bc. Eliška Nešetřilová

6. nejlepší student magisterského programu Hospodářská politika

po 3 semestrech studia

 

Studium na NF VŠE mi poskytlo široké spektrum znalostí napříč různými obory a pomohlo mi získat všeobecný přehled o dění nejen u nás, ale i ve světě. Kromě toho, že zde student získá praktické znalosti o fungování hospodářské politiky státu, tak díky široké škále teoretických i praktických předmětů má možnost se profilovat a rozvíjet se v tom oboru, který jej nejvíce zajímá.

Studium mi dalo skvělý základ, na němž jsem mohla stavět svůj další rozvoj v oboru, který mě vždy velmi lákal, a tím jsou daně, které jsem se nakonec rozhodla studovat v rámci vedlejší specializace. Po dokončení studia je mým dalším cílem absolvovat zkoušky daňového poradce.

 

Bc. Simona Mádlová

Bc. Simona Mádlová

Nejlepší student magisterského programu Regionalistika a veřejná správa

po 3 semestrech studia

 

Studium na NF VŠE jsem zahájila v době covidové, tudíž jsem se s fakultou první rok seznamovala pouze online. Ráda zkouším nové věci a získávám další zkušenosti, a tak jsem se po ukončení bakalářského studia na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice rozhodla změnit město i školu a NF  VŠE byla mojí první volbou.

K dobrým výsledkům mě překvapivě žene asi mix mého věčného prokrastinování s perfekcionistickou povahou.

 

 

Bc. Anna Kobilková

Bc. Anna Kobilková

3. nejlepší student magisterského programu Regionalistika a veřejná správa

po 3 semestrech studia

 

Mé působení na NF VŠE začalo již bakalářským studiem v oboru Ekonomie, kde jsem se začala poprvé v životě věnovat ekonomickým teoriím a číslům, která je utvářejí. Získala jsem díky tomu přehled o fungování tržních mechanismů ve světě.

Magisterské studium věnované veřejné správě a regionálnímu rozvoji mi pomohlo vytvořit ucelený teoretický rámec k praxi ve státní správě, ve které pracuji celé období působení na vysoké škole. Věřím, že studium bude přínosem nejen v kariérní oblasti.