Impaktované časopisy v ČR a SR pro ekonomii a příbuzné vědy

Politická ekonomie –  český vědecký časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu uveřejňující statě a analytické studie zaměřené na rozvíjení ekonomické teorie, hospodářské politiky, ekonometrie, na systémové komparace a modelování ekonomických procesů, jakož i na informace o aktuálních problémech přechodu a fungování tržní ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a o nové ekonomické literatuře (Vysoká škola ekonomická v Praze, ISSN 0032-3233, 6x ročně).

http://www.vse.cz/polek/

Prague Economic Papers – is a representative scientific quarterly dealing with economic theory, modelling and analysis, problems of economic and social development of Czech Republic and other economics. It presents information about scientific life and new interesting economic literature published in the Czech Republic and in other countries. The main aim of the Prague Economic Papers is to publish papers and analytical studies that will be interesting to both theoretically and practically specialized readers. As a reviewed scientific journal it has been published since 1992 by the Prague University of Economics and Business.  (Vysoká škola ekonomická v Praze, ISSN 1210-0455, 4x ročně).

https://www.vse.cz/pep/index.php

E + M – Ekonomie a Management – český vědecký časopis publikující původní recenzované vědecké práce a vědecké studie, jejichž základem je teoretická a empirická analýza. Časopis je zaměřen do oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, financí, managementu.  (TU Liberec, ISSN 12123609, 4x ročně)

http://www.ekonomie-management.cz/

Finance a úvěr – Odborný impaktovaný časopis zabývající se oblastmi ekonomie transformace, měnové politiky, bankovnictví, finančními a kapitálovými trhy, veřejnými financemi vč. daní, mezinárodními financemi, financemi podniků. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, ISSN 0015-1920, 6x ročně).

http://journal.fsv.cuni.cz/

Ekonomický časopis – impaktovaný ekonomický časopis prináša state, diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, teórie a výsledkov sociálno-ekonomického prognózovania, peňažnej teórie a menovej politiky, podnikového manažmentu, bankovníctva, matematického modelovania, prierezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja (Ekonomický ústav v Bratislavě, ISSN 0013-3035, 10x ročně).

http://www.ec.sav.sk/