Pravidla pro podmíněné zápisy (pouze plány C a D)

Co dělat, když nesplňujete studijní požadavky?

  • Nesplňujete-li podmínky pro postup do dalšího semestru, máte možnost požádat o tzv. podmíněný zápis. Pozor, pokud o něj nepožádáte, bude vám muset být i kvůli maličkosti studium ukončeno.
  • Pokud si myslíte, že podmíněný zápis by byl pro vás moc tvrdý, nebo že ho asi vůbec nedostanete, pak si uvědomte, že ne vždy je výhodné být studentem do poslední chvíle. Nabíhají Vám totiž dny studia, které se Vám připočtou k případnému studiu budoucímu. A vy pak najednou začnete v novém studiu platit školné (v roce 2006/07 to bude 19 800 Kč za každého započatého půl roku studia!), i když ještě zdaleka nejste na jeho konci. Někdy je tedy lépe zanechat marného studia na vlastní žádost rovnou, a nezkracovat si tak čas bezplatného studia.
  • Nejste-li si jisti, jaké jsou vaše vyhlídky, proberte svou situaci raději osobně s proděkanem pro pedagogiku. Čím dříve, tím lépe.

Jak se můžete vyhnout podmíněnému zápisu?

  • Podmínky studia máte možnost plnit až do konce semestru, tj. do 31. 8. 2006. Pokud vám chybějí bakalářské (souborné) zkoušky, zeptejte se na katedrách, zda budou vypisovat termíny třeba i přes léto. Pokud vám chybějí získané kredity, poohlédněte se na katedrách a webových stránkách fakulty nebo školy po mimosemestrálních kursech. Tak získáte dodatečné kredity, a zachráníte se.

Termín podání a vyřizování žádostí o podmíněný zápis:

  • Termín podávání žádostí o podmíněný zápis je první týden v září. Žádosti budou hromadně vyřizovány v následujících dvou týdnech.
  • Pokud byste nutně potřebovali znát verdikt dříve (třeba ještě před prázdninami), musíte to výslovně uvést ve své žádosti.

Kdy ještě můžete doufat v udělení podmíněného zápisu?

  • Podmíněný zápis vám může, ale samozřejmě nemusí být udělen. Proděkan pro pedagogiku sice přistupuje ke každému případu individuálně, avšak všechno má pochopitelně svoje hranice:
  • Pokud vám chybějí tři bakalářské/souborné zkoušky (či více), v podmíněný zápis vůbec ani nedoufejte.
  • Pokud vám chybějí do požadovaného počtu kreditů započitatelných za dva semestry čtyři „staré“ kredity, resp. šest „nových“ kreditů (či více), v podmíněný zápis vůbec ani nedoufejte.
  • Pokud jste ztratili tolik poukázek, že vám zbylé nestačí na dostudování, je to jednoduché: studium vám bude ukončeno (snad jen, že byste byli úplně na konci studia a potřebovali dva kredity, pak byste snad mohli proděkana pro pedagogiku přemluvit). Ale za zamyšlení stojí i situace, kdy máte ztraceno mnoho rezervních poukázek, ačkoli ještě ne všechny. Zamyslete se nad tím, zda už teď není jasné, že stejně nedostudujete. Někdy je totiž lépe zanechat marného studia na vlastní žádost rovnou, a nezkracovat si tak čas bezplatného studia.