Doc. Petr Dvořák byl inaugurován do funkce rektora

Ve Vencovského aule proběhla 22. dubna 2022 slavnostní inaugurace nového rektora doc. Dvořáka. Z rukou předsedy Akademického senátu VŠE dr. Stříteského převzal symbolický rektorský řetěz. Slavnostního aktu se zúčastnila řada vysokých představitelů akademické obce z České republiky i zahraniční, vedle nich i osobnosti veřejného života a veřejné správy, např. místopředsedové Poslanecké sněmovny Jan Skopeček a Karel Havlíček. Nechyběli ani zástupci významných firem. Mezi hosty byli také členové diplomatických misí a samozřejmě členové akademické obce VŠE včetně studentů.

V průběhu slavnostního ceremoniálu předseda Akademického senátu dr. Stříteský konstatoval, že volba rektora proběhla řádně a připomněl též nebývale silný mandát doc. Dvořáka získaný hned v prvním kole. Rektor ve svém slavnostním projevu uvedl své priority a poděkoval předchozí rektorce prof. Haně Machkové, dosavadním spolupracovníkům i své rodině za podporu.

Emeritní rektorka prof. Hana Machková se v proslovu ohlédla za svým působením, ocenila bezproblémovou spolupráci se všemi děkany a svého nástupce označila jako pracovitého a poctivého.

Na závěr slavnostního obřadu uvedl rektor symbolicky do úřadu i své nejbližší spolupracovníky, pět prorektorů, a předal jim příslušné řetězy.

 

 

Nově inaugurovaný rektor nám také poskytl odpovědi na pár otázek:

 

  • Pane rektore, co chcete na Vysoké škole ekonomické v Praze změnit?

To bude především řada na první pohled maličkostí, které jsou však mnohdy velmi důležité. Pokud bych však měl zdůraznit jednu věc, tak by to byla modernizace výuky. Chci, aby výuka byla nejen svým obsahem aktuální, ale aby se svou formou stala i efektivnější a v neposlední řadě pro studenty zábavnější. To znamená, že musíme do výuky dostat ve větší míře prvky, které budou více tlačit na průběžné studium, na schopnost se nejen něco naučit, ale i prakticky a samostatně využívat, přitom to musí být formou, na kterou je dnes mladá generace zvyklá a která ji osloví. Výsledkem bude, že se studenti více naučí, budou vědět, že to, co se učí, je potřebné a smysluplné pro jejich budoucí uplatnění, a to vše nebude spojeno s nudným biflováním.

 

  • Jaké jsou Vaše tři silné stránky, na kterých chcete stavět?

Především je to tým mých nejbližších spolupracovníků, se kterými mám nejen shodné vize o směrování naší školy, ale u kterých si jsem jistý, že tyto vize dokážou i naplnit. Dále bych asi zmínil to, že za dobu svého působení jsem měl možnost školu velmi dobře poznat, ale hlavně se dobře znám se spoustou lidí ze školy. A to mi umožňuje s nimi velmi otevřeně diskutovat o problémech a slyšet i odlišné názory, které jsou pro zdravý vývoj školy velmi potřebné. A neposlední řadě jsou to studenti. Hlavním cílem vysoké školy musí být vzdělávání studentů, kvalitní student a absolvent je tou nejlepší vizitkou vysoké školy. A k naplnění toho vede cesta jen přes těsnou spolupráci se studenty, pro mne studenti vždy byli partneři, se kterými nám jde o stejnou věc. Proto věřím, že i na straně studentů budu mít spojence, se kterými se podaří školu posunout zase o kousek výš.

 


U příležitosti inaugurace poskytl rektor doc. Dvořák také rozhovor pro Lidové noviny.