Kondolence: prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

Oznamujeme Vám smutnou zprávu, že 20. září 2023 zcela nečekaně zemřel prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.

Přestože v červnu letošního roku oslavil své 80. narozeniny, doslova do posledního dne pracoval a připravoval další projekty.

Bývalý člen Bankovní rady ČNB a hlavní ekonom Komerční banky přednášel na Národohospodářské fakultě VŠE od roku 1984. Všichni jsme ho znali nejen jako erudovaného odborníka, ale současně jako milého a spolehlivého spolupracovníka.

Pro stovky studentů byl v průběhu let inspirativním a velkorysým učitelem.

Stopa, kterou zanechal v profilaci Národohospodářské fakulty VŠE je nepřehlédnutelná – moudrý muž, který zůstává v našich srdcích a vzpomínkách garantem úcty k osobní svobodě, časem prověřeným hodnotám a lidské slušnosti.

 

Čest jeho památce!

 

Za členy akademické obce Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Kondolence: prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.