Kulatý stůl s absolventy Národohospodářské fakulty VŠE, 11. 5. 2022

Ve středu 11. 5. 2022 na NF VŠE zavítali nedávní absolventi naší fakulty, a to u příležitosti konání prvního Kulatého stolu s absolventy. Za vedení fakulty zde byl přítomný děkan prof. Zdeněk Chytil a proděkan pro vědu prof. Vojtěch Krebs. Úvodu setkání se zúčastnil i proděkan pro studium doc. Miroslav Ševčík. Poté, co zástupci Klubu absolventů NF VŠE představili absolventům možnosti, jak se aktivně zapojit do spolupráce s NF VŠE, probíhala mezi všemi účastníky velmi zajímavá a podnětná diskuze. Mimo jiné se u Kulatého stolu hovořilo např. o tom, jak zdokonalit studijní programy a jak se absolventům NF VŠE daří v praxi. Probíráno bylo i aktuální dění na NF VŠE. Absolventi mimo jiné také podali velmi cennou zpětnou vazbu k chodu fakultního Klubu absolventů. Všem účastníkům setkání moc děkujeme a budeme se těšit na další společné akce!