Mentoři a mentees se znovu setkali na půdě VŠE

V úterý 9. ledna 2024 proběhlo již tradičně ve Vencovského klubu VŠE další setkání v rámci programu NF Alumni Mentoring. Setkání se zúčastnilo 32 osob z řad přihlášených mentorů a mentees.

Po úvodním slovu byli mentoři i mentees zvlášť rozděleni do menších skupin, ve kterých mezi sebou sdíleli poznatky a pocity z dosavadního průběhu programu a spolupráce se svým mentoringovým protějškem.

V druhé části setkání byl pro zúčastněné připraven tzv. „speed dating“, při kterém se mentees postupně seznámili se všemi mentory, kteří jsou do programu zapojeni a na setkání byli přítomni. V průběhu čtyřminutového rozhovoru s každým mentorem se studenti mohli dotázat na vše, co je o dotyčném zajímá.

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře.

Za celý NF Alumni Mentoring tým všem zúčastněným děkujeme!