Na Národohospodářské fakultě proběhlo Stínování výuky pro studenty středních škol

V pátek 5. dubna na půdě VŠE pořádala Národohospodářská fakulta Stínování výuky. Studenti středních škol si měli možnost vyzkoušet, jaké to je být na jeden den vysokoškolským studentem.

Program začal v 10 hodin přednáškou členky bankovní rady ČNB Ing. Kariny Kubelkové, Ph.D., MBA, která studentům přednášela o Emisní funkci ČNB a peněžním oběhu.
Po krátké pauze následovala přednáška Ing. Martina Lukavce, Ph.D. z katedry regionálních studií, na téma “Jak trh tvoří města: vliv trhu a regulace na růst, produktivitu a strukturu měst”.
Poté se studenti přesunuli do laboratoře experimentální ekonomie, kde si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak vypadá ekonomický experiment.
Akce končila prohlídkou školy a diskuzí se stávajícími studenty Národohospodářské fakulty, kdy měli středoškolští zájemci o studium možnost získat informace o přijímacím řízení, životu na vysoké škole, atd.