Návštěva delegace z Ocean University of China

Delegace Ocean University v Qingdao navštívila Národohospodářskou fakultu na konci června, aby obnovila a rozšířila spolupráci po pandemii covidu. Čtyřčlenná delegace z Číny Prof. Zhao Xin, prezident ekonomické školy Ocean University, Prof. Ding Lili, vedoucí kanceláře pro akademické záležitosti Ocean University, Prof. He Yiming, vedoucí katedry marketingu, a Prof. Jiang Bao, vedoucí katedry logistiky, projednali různé formy spolupráce s NF zahrnující různé formy možností výměny studentů, jako je letní škola nebo několikaměsíční výměna včetně double degree programu, ale také byla projednána možnost akademické nebo výzkumné výměny.