Nejlepší studenti Národohospodářské fakulty získali ocenění z rukou vedení fakulty

V pátek 6.5.2022 akademičtí pracovníci NF VŠE ocenili již potřetí za sebou nejlepší studenty bakalářských a magisterských studijních programů za předchozí období. Setkání v Rektorském salónku zahájil úvodním slovem děkan fakulty prof. Zdeněk Chytil. Poblahopřát přišli studentům i proděkan pro studium doc. Miroslav Ševčík, proděkan pro vědu prof. Vojtěch Krebs, garanti jednotlivých studijních programů a vedení Klubu absolventů NF VŠE. Studentům byly předány certifikáty dokládající jejich excelentní studijní výsledky. Následovala neformální diskuze s rautem, v rámci které měli studenti mimo jiné možnost sdělit svou zpětnou vazbu ke studiu. Nejčastěji zaznívala chvála na předměty o makroekonomii, sociálním a zdravotním systému, teorii her, hospodářské politice a další.

Ze studijních výsledků oceněných studentů máme velkou radost a vážíme si toho, že studují právě na Národohospodářské fakultě. Do budoucna jim přejeme nejen pokračující vynikající studijní výsledky, ale také úspěch v při uplatnění v praxi.

Ještě jednou gratulujeme

Vedení NF VŠE

Ocenění studenti na bakalářském stupni studia

 • Bouzek Filip Oliver
 • Drulák Matouš
 • Filipová Eva
 • Galoci Peter
 • Henych Daniel
 • Herková Petra
 • Horková Klára
 • Chorvátová Kristína
 • Kolín Jan
 • Krejná Alžběta
 • Křivánková Kateřina
 • Kučera Oldřich
 • Miatlitski Dzmitry
 • Nezvedová Karolína
 • Petrová Martina
 • Prosser Václav
 • Schwarzová Eva
 • Straková Ludmila

 

Ocenění studenti na magisterském stupni studia

 • Mgr. Bahenský Martin
 • Bc. Bartoš Dominik
 • Bc. Boháč Vojtěch
 • Bc. Burelová Natálie
 • Bc. Gawlasová Nicole
 • Bc. Hladíková Eva
 • Bc. Chalupná Hana
 • Bc. Kobilková Anna
 • Bc. Mádlová Simona
 • Bc. Nešetřilová Eliška
 • Bc. Pavlas Petr
 • Bc. Prchlík David
 • Bc. Renda Roman
 • Bc. Součková Dora