Ohlédnutí za Inovačním týdnem na NF

6. listopadu
10. listopadu
2023

Již druhým rokem se na VŠE konal Inovační týden ve výuce. Během tohoto týdne nedocházelo k běžné výuce, namísto toho jednotlivé fakulty připravily rozmanité akce pro studenty. Inovační týden má za cíl modernizovat výuku na VŠE, posílit její praktický rozměr a udělat studium zajímavějším a zábavnějším. Národohospodářská fakulta se aktivně zapojila do této iniciativy a představila celou řadu akcí.

Inovační týden zahájila série přednášek 5EN382 Chapters in Economics II. – Introduction to Time Series Analysis hostujícího profesora Marca Avarucciho z University of Glasgow. Mezi další hostující profesory, kteří přednášeli během Inovačního týdne se také řadí profesor Jean-Robert Tyran z University of Vienna, který od 9. 11. do 13. 11. přednášel na půdě VŠE Behavioral and Experimental Economics.

Mezi velmi zajímavé přednášky patřily bez pochyb přednášky Dr. Barbary Kolmové, viceprezidentky Rakouské centrální banky, prezidentky Hayekova institutu, ředitelky Rakouského ekonomického centraa profesorky rakouské ekonomie na univerzitě v Donja Gorici v Černé Hoře a členky několika dozorčích rad. Dr. Barbara Kolmová si pro studenty připravila hned dvě přednášky – Scientific Foundations for Successful Innovative Design a Markets vs. State Interventions.

Dále si mnoho zajímavých přednášek pro studenty připravil také doktor Jiří Rotschedl, který se studenty v rámci hodin diskutoval o investování, finanční gramotnosti, pojištění, ale také například o nových poznatcích z oblasti psychologie, psychiatrie a neurologie

Již tradičně se konala informační schůzka pro zájemce o studium v zahraničí, kterou pořádala proděkanka pro zahraniční vztahy NF, docentka Helena Chytilová. Společné setkání se studentymá za cíl vyvrátit zavedené mýty o studiu v zahraničí, uvést tisíc a jeden důvodů proč v zahraničí studovat, co udělat pro přijetí na studijní zahraniční pobyt, ale studenti mají také jedinečnou příležitosti  vyslechnout si zkušenosti, tipy a rady od studentů, kteří již studium na zahraniční univerzitě absolvovali.

Studenti měli také možnost zúčastnit se různých exkurzí po Praze. Tento rok pro ně byla připravena exkurze do České národní banky nebo návštěva Národního památníku na Vítkově, kde se studenti mohli podívat na dvě výstavy – Křižovatky československé a české státnosti a Laboratoř moci.

Během celého týdne měli studenti možnost si poslechnout celou řadu přednášek expertů z praxe i našich akademiků. Studenti se přišli podívat na přednášku vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., odbornou přednášku expertů ČEZ – Ing. Aleše Zatloukala a Ing. Dalibora Dymáka na téma projektového řízení v praxi. Mgr. Tomáš Lehner, Ph.D. studentům přednášel na téma Kdy budeme mít doklady v mobilu? JUDr. Jan Vondráček studentům v rámci přednášek představil základy práva a právní nauky, a také novinky v zákoníku práce. Přednášku Prognostika a nové trendy si pro studenty připravil doc. RNDr. Bohumír Štědroň, Csc. Přednášku na téma sociálně ekonomického rozvoje hlavního města Prahy zaměřenou na rozpočtový proces hl. n. Prahy představil Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odb. rozpočtu magistrátu. Společnost Moore Czech Republic, s. r. o. připravila pro studenty přednášku ESG – regulatorní nutnost nebo obchodní příležitost? Přednášející prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. ukázal, jak rozkrývat mediální manipulace a učit se kritickému myšlení. Profesor Martin Kovář se studenty diskutoval nad tématem Amerika ve varu – Spojené státy americké rok před prezidentskými volbami. Profesor Ivan Jakub si pro studenty připravil zajímavou přednášku pojednávající o cestování za Protektorátu, kde byly promítnuty i dobové fotografie.

 

Dr. Marco Avarucci – Time Series Analysis

 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

 

doc., Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph. D. – Studuj v zahraničí-informační schůzka pro zájemce NF VŠE

 

prof. Jean-Robert Tyran – Behavioral and Experimental Economics