Proběhla schůze druhého ročníku Alumni Mentoringu NF VŠE

14. listopadu
2023

V úterý proběhla první schůze členů již druhého Alumni Mentoringu na NF VŠE. Program Alumni Mentoring je určený pro studenty bakalářského a magisterského studia na NF. Jde o formu spolupráce, která umožňuje přenos zkušeností a navázání profesionálního vztahu mezi absolventem NF VŠE (mentorem) a studentem NF VŠE (menteem). Během toho programu se konají různé schůzky a praktické workshopy, které napomáhají posilnění vztahu mezi mentorem a menteem.

Více se o Alumni Mentoringu můžete dozvědět zde.