Proběhla imatrikulace nově přijatých studentů

V pondělí 18. září se uskutečnilo v prostorách Terasy Jízdárny Pražského hradu slavnostní zahájení akademického roku 2023/2024 spojené s imatrikulací studentů 1. ročníku Národohospodářské fakulty.

Studenti si vyslechli projevy nejen od děkana Národohospodářské fakulty, docenta Miroslava Ševčíka, ale také od proděkanky pro studium, doktorky Adély Zubíkové, proděkanky pro zahraniční vztahy, docentky Heleny Chytilové a předsedy akademického senátu, doktora Jana Vondráčka. Akci každoročně moderuje studentský tajemník, inženýr Jan Kozák. Poté studenti složili imatrikulační slib, který zpečetili podáním ruky s děkanem fakulty.

Součástí programu bylo také předávání cen Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pro střední školy. Na prvním místě se umístil Filip Tatíček z Cyrilometodějského gymnázia Brno.

Výhercům gratulujeme a studentům přejeme úspěšný akademický rok.

Fotografie z akce naleznete zde.

Proběhla imatrikulace nově přijatých studentů