15. ročník Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE má vítěze!

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené nemocí COVID-19 a opatřením Vlády České republiky se soutěž bohužel nemohla uskutečnit v tradičním slavnostním formátu ve velké zasedací místnosti Národohospodářské fakulty VŠE. Vedení fakulty se nicméně rozhodlo pro online realizaci celé soutěže prostřednictvím platformy MS Teams v pátek 17. 4. 2020. I přes tuto netradiční formu se soutěž nesla v online přátelském duchu a všichni jsme byli svědky zajímavé diskuse, kterou doufáme bude možné dále rozvíjet při slavnostním předání diplomů, které se uskuteční v září a všichni soutěžící o termínu budou včas informováni.

Odborná komise vyzdvihla velmi vysokou úroveň všech soutěžících a některými členy komise byla dokonce označena za nejkvalitnější ročník v její patnáctileté historii. Studenti díky spolupráci Národohospodářské fakulty VŠE s Nadací ČEZ obdrží ceny v celkovém finančním vyjádření několika set tisíc Kč. Například za první místo v bakalářské a magisterské kategorii obdrží 25 000 Kč, v doktorské kategorii 35 000 Kč.

Bc kategorie název práce pořadí
Žemlička Jan Does Risk Matter For Monetary Policy? An Evidence from Small Open Economy Model 1.
Zámiš Vratislav Měnová politika Federálního rezervního systému jako faktor vzniku Velké deprese a Velké recese v USA 2.
Valsová Zuzana Vliv nominální úrokové sazby centrální banky na ceny nan£ních a reálných aktiv v ƒČeské republice 3.
Mařík Jakub Analýza cenové elasticity poptávky po ručním nářadí 4.-6.
Gebertová Andrea ANALÝZA DOPADŮ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE TRŽEB V ČESKÉ REPUBLICE MEZI LETY 2016-2019 4.-6.
Laštovková Petra Význam fyzické aktivity v prosociálním chování lidí 4.-6.

 

Mgr kategorie název práce pořadí
Pavelková Dominika IMPACT OF OIL PRICE CHANGES ON SELECTED ECONOMIC SECTORS IN THE CZECH REPUBLIC 1.
Mašek František MONETARY POLICY REGIMES: A DSGE MODEL APPROACH 2.
Purkertová Pavlína PROGNÓZA ČESKÉHO TRHU PRÁCE PRO ROK 2030 NA BÁZI ROKU 2018: JAKÝ DOPAD BUDE MÍT DIGITALIZACE A ROBOTIZACE NA ZAMĚSTNANOST? 3.
Vérosta Denis Utility and Risk Aversion Coefficients in DSGE Models 4.-6.
Helekal Michal Ekonomické dopady zrušení karenční doby v ČR v roce 2019 4.-6.
Hájková Eva INDEX KREATIVITY, JEHO MODIFIKACE A UPLATNITELNOST V PODMÍNKÁCH HODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 4.-6.

 

PhD kategorie název práce pořadí
Klement Josef Building control regulation and housing affordability 1.
Morda Pavel TECHNOLOGICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INFLACI 2.
Zubíková Adéla Makroekonomická stabilita v zemích relativně bohatých na přírodní zdroje: role fiskální politiky 3.
Švejnová Katarína DETERMINANTY PARTICIPACE OSOB STARŠÍCH 65 LET NA TRHU PRÁCE V ČR A SR 4.-6.
Kotrba Vojtěch REPRESENTATIVENESS HEURISTIC IN HIGHLY COMPETITIVE GAME: EVIDENCE FROM NHL FANTASY LEAGUE 4.-6.
Hladík Jan Zrod bytové politiky v Českých zemích: rakouská bytová politika v letech 1852–1918 4.-6.

Ocenění, které získali vítězové jednotlivých kategorií:

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2020 se uskutečnila za laskavé finanční podpory Nadace ČEZ. Tímto ji společně se studenty ještě jednou velmi děkujeme!