18. ročník Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE zná své vítěze

I v akademickém roce 2022-2023 proběhlo v pátek 28. dubna 2023 na VŠE finále už tradiční Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE.

Vzhledem ke skutečnosti, že právě na této fakultě jako jediné z fakult VŠE je podobná soutěž otevřena studentům všech stupňů studia, i v rámci letošního, už 18. ročníku soutěžili autoři ve třech kategoriích – bakalářské, magisterské a doktorandské. Stejně jako v minulých letech i tentokrát studenti bakalářského a magisterského studia prezentovali své bakalářské a diplomové práce, zatímco jejich kolegové z doktorandského stupně studia přítomným představili své odborné články.

Mezinárodní porota i další členové akademické obce ocenili nejen vysoké standardy předložených textů a aktuálnost zpracovávaných témat, ale současně také precizní provedení všech finálových vystoupení. V bakalářské a magisterské kategorii byla za první místo udělena odměna ve výši 25 000 Kč, v doktorské kategorii 30 000 Kč. Celková výše odměn udělená studentům, převýšila 250 000 Kč.

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze se již tradičně uskutečňuje za laskavé finanční podpory dárců a partnerů Národohospodářské fakulty. Tímto jim nejen pořadatelé, ale i soutěžící studenti vyjadřují hluboký a upřímný dík.

Pořadí finálového kola 18. ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze:

Bakalářská kategorie:

1. místo: Pluščenková Klára – EKONOMIE KRIMINALITY: KVANTIFIKACE NÁKLADŮ NA VYNUCENOU EVAKUACI AREÁLŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE V LETECH 2018–2022

2. místo: Drulák Matouš – Analýza dopadů politiky zaměstnanosti federální vlády USA v 60. letech 20. století

3. místo: Schwarzová Eva – THE EFFECT OF MIGRATION ON PRODUCTIVITY IN OECD COUNTRIES

4. – 6. místo: Hranička Roman – Vyhodnocení integračního potenciálu ukrajinské imigrace do České republiky v roce 2022

4. – 6. místo: Kozák Tomáš – MUNDELL-TOBIN EFFECT AND THE LONG-RUN RELATIONSHIP BETWEEN NOMINAL INTEREST RATES AND INFLATION: A CASE OF THE CZECH REPUBLIC

4. – 6. místo: Křivánková Kateřina – KRITICKÉ ZHODNOCENÍ FUNKČNOSTI PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ VE VYBRANÝCH MENŠÍCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 

Magisterská kategorie:

1. místo: Přecechtěl Šimon – ANALÝZA PŘIPRAVENOSTI SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V LETECH 2010-2021 NA BUDOUCÍ ZVÝŠENÍ POPTÁVKY V ČR

2. místo: Prejzková Barbora – ANALÝZA REAKCÍ FISKÁLNÍCH POLITIK ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE NA COVID-19 V LETECH 2020-2021 A JEJICH DOPAD NA UDRŽITELNOST VEŘEJNÝCH FINANCÍ

3. místo: Němečková Kamila – Analýza ekonomických dopadů snižování podílu automobilů s konvenčními motory a jejich nahrazování elektromobily v České republice v souvislosti se záměry Evropské unie do roku 2050

4. – 6. místo: Bartoš Dominik – Ovlivňuje délka kontraktu produktivitu pracovníku? Evidence ze sportovního prostředí

4. – 6. místo: Dvořák Vojtěch –  ANALÝZA STAVU SKUPINY 25+ NEETS V ČR SE ZAMĚŘENÍM NA UHELNÉ REGIONY A EVALUACE VYBRANÝCH POLITIK ŘEŠÍCÍCH JEJICH SITUACI

4. – 6. místo: Hajna Jiří – MĚNOVÁ POLITIKA FED JAKO PŘÍČINA VELKÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE V USA Z POHLEDU MONETARISTŮ A RAKOUSKÉ ŠKOLY

 

Doktorská kategorie:

1. místo: Zeman Mikuláš – Are Real Business Cycles Dead? The Defense of the RBC Model through the Extension of the Model by Capital Utilization.

2. místo: Šimčík Adam – Byung-Chul Han: Vyhořelá společnost

3. místo: Feurich Marek – Bridging the urban-rural digital divide: taxonomy of the best practice and critical reflection of the EU countries’ approach

4. – 5. místo: Novotný Jáchym – Determinace fundamentální ceny u ne-energetických komodit

4. – 5. místo: Čáp Vilém – Governance of local governments in terms of the qualifications of their representatives: a case study of the Czech Republic

 

V Praze, 28. dubna 2023

18. ročník Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE zná své vítěze