Slavnostní konference: 30 let trnité cesty ke svobodě a obrana před těmi, kteří nám ji chtějí vzít /17.11.2019/

(aktualizace 20.11.2019)

K 30. výročí pádu komunismu v ČSR, proběhla konference „30 let trnité cesty ke svobodě a obrana před těmi, kteří nám ji chtějí vzít“ pořádaná Národohospodářskou fakultou VŠE v prostorách paláce Žofín. Z řečníků zde vystoupili Jaroslav Kubera, Jiří Čunek, Jan Skopeček, Václav Klaus mladší, Ivo Strejček, Ondřej Babka, Martin Kovář a Miroslav Ševčík.
Během diskuze řečníci promlouvali o listopadových událostech roku 89, ale i o dnešní situaci, která podle mnohých z nich není optimální. Závěrem se však shodli se slovy Václave Klause mladšího, který uvedl „Svobodu je třeba principiálně, odvážně, organizovaně a agresivně hájit a nesmíme na to zapomínat“.

Odkazy na záznamy z konference:

  1. část
  2. část
  3. část