Absolventská středa: Karina Kubelková: Pandemie koronaviru pohledem podnikatelského sektoru

NF VŠE dne 14. října 2020 uspořádala další Absolventskou středu, tentokrát v online formátu.

Pozvání přijala Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA, hlavní analytička Hospodářské komory ČR.

Paní doktorka Kubelková představila dosavadní dopady probíhající koronavirové krize na české podniky, hospodářskopolitická opatření decizní sféry ČR přijatá za účelem tyto negativní dopady na české podnikatele minimalizovat, a zároveň predikovala vyhlídky českých firem.

Na závěr paní doktorka odpovídala na velké množství otázek ze strany účastníků videokonference, v rámci kterých hodnotila např. národní či evropské fondy určené k obnově hospodářství. Vážíme si pozitivního hodnocení této akce i hojné účasti ze strany posluchačů!

Přednášku můžete shlédnout zde