Cena Josefa Hlávky pro Adélu Zubíkovou

Blahopřejeme člence KHP Ing. Adéle Zubíkové, PhD., která obdrží Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studeny a absolventy pražských veřejných vysokých škol.

Cena Josef Hlávky je určena pro talentované studenty a absolventy v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.