Národohospodářská fakulta blahopřeje Evě Zamrazilové a Karině Kubelkové ke jmenování do bankovní rady ČNB

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval dne 8. června 2022 s účinností od 1. července letošního roku paní doc. Ing. Evu Zamrazilovou, CSc. a paní Ing. Karinu Kubelkovou, Ph.D., MBA. členkami bankovní rady České národní banky. Obě dvě působí dlouhodobě na Katedře hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze jako přednášející a vedoucí bakalářských, diplomových a doktorských prací. Paní docentka Eva Zamrazilová a paní doktorka Karina Kubelková jsou absolventkami Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Blahopřejeme oběma dámám ke jmenování do jedné z nejvýznamnějších hospodářsko-politických pozic v České republice.

Opět se ukazuje, že Národohospodářská fakulta VŠE v Praze dlouhodobě vzdělává vysoce erudované a kvalitní odborníky, kteří svůj pozitivní vztah k Národohospodářské fakultě potvrzují svým dalším akademickým působením na její půdě.

  • Autor: PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: