Národohospodářská fakulta má nově zastoupení ve dvou hodnotících panelech GAČR

Grantová agentura České republiky (GAČR) má nově od dubna letošního roku zastoupení dvou významných odborníků Národohospodářské fakulty VŠE Praha ve dvou klíčových hodnoticích panelech zaměřených na ekonomické a podnikové/manažerské vědy. Jedná se o prestižní zastoupení v nejvýznamnější instituci státu, která jako jediná v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

Předsednictvem GA ČR byla nově jmenována doc. Ing. Klára Čermáková, PhD (Katedra ekonomie NF VŠE) do panelu P402 – Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie, kvantitativní metody v ekonomii na období 2023 – 2025 s počátkem funkčního období od 1.4.2023.

V druhém významné hodnotícím panelu Panel P403 – Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum pokračuje již z předchozího období prof. Ing. Martin Pělucha, PhD. (Katedra regionálních studií NF VŠE), rovněž na období 2023 – 2025.

Práce v hodnotících panelech je velmi komplexní a zahrnuje nejen hodnocení podávaných žádostí, ale rovněž i posuzování průběžné a finální implementace podpořených projektů základního výzkumu v rámci předkládaných dílčích a závěrečných zpráv projektů GAČR. Bližší informace o zaměření jednotlivých hodnotících panelů jsou k dispozici ZDE – https://gacr.cz/o-ga-cr/poradni-organy/panely/