Ocenění nejlepších studentů Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Dne 29. června 2021 se uskutečnil druhý ročník slavnostního setkání vedení Národohospodářské fakulty VŠE s nejlepšími studenty bakalářského i magisterského stupně NF VŠE. Setkání se uskutečnilo v salónku paní rektorky s výhledem na Pražský hrad. Za účasti vedení NF VŠE a organizátorky slavnostního setkání Dr. Adélky Zubíkové byly předány našim studentům certifikáty.  Národohospodářská fakulta VŠE v Praze patří mezi nejprestižnější ekonomické fakulty v České republice a tomu odpovídá i její náročnost. O to více si ceníme excelentních výsledků našich studentů.

Z výsledků našich nejlepších studentů máme velkou radost!

 

Mezi oceněné studenty patří:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Jan Kolín (1. místo po 3 semestrech studia, Ekonomie)

Eva Schwarzová (2. místo po 3 semestrech studia, Ekonomie)

 

Ivana Bednářová (1. místo po 5 semestrech studia, Ekonomie)

Kateřina Sabelová (2. místo po 5 semestrech studia, Ekonomie)

Martin Mašek (3. místo po 5 semestrech studia, Ekonomie)

 

Jiří Čížek (1. místo po 3 semestrech studia, Národní hospodářství)

Alžběta Krejná (1. místo po 3 semestrech studia, Národní hospodářství)

Daniel Bárta (1. místo po 5 semestrech studia, Národní hospodářství)

Daniel Karásek (2. místo po 5 semestrech studia, Národní hospodářství)

Jakub Křížek (3. místo po 5 semestrech studia, Národní hospodářství)

Kateřina Malíková (4. místo po 5 semestrech studia, Národní hospodářství)

Sára Liptáková (5. místo po 5 semestrech studia, Národní hospodářství)

 

Simona Koutná (1. místo po 5 semestrech studia, Veřejná správa a regionální rozvoj)

Petra Stará (2. místo po 5 semestrech studia, Veřejná správa a regionální rozvoj)

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Bc. Dominik Kavřík (1. místo, Ekonomie)

Bc. Tomáš Pokorný (2. místo, Ekonomie)

Bc. Adam Ruschka (3. místo, Ekonomie)

 

Bc. Filip Havlíček (1. místo, Hospodářské a politické dějiny 20. století)

Bc. Nela Brožková (2. místo, Hospodářské a politické dějiny 20. století)

 

Bc. Erika Javůrková (1. místo, Hospodářská politika)

Bc. Eva Minaříková (2. místo, Hospodářská politika)

Bc. Andrea Carranza (3. místo, Hospodářská politika)

Bc. Lukáš Strýček (4. místo, Hospodářská politika)

Bc. Nikola Levová (5. místo, Hospodářská politika)

Bc. Michal Nastoupil (6. místo, Hospodářská politika)

 

Bc. Nicole Houšková (1. místo, Regionalistika a veřejná správa)

Bc. Hana Gajdošová (2. místo, Regionalistika a veřejná správa)