Ocenění nejlepších studentů Národohospodářské fakulty VŠE za akademický rok 2023/2024 a Vyhlášení soutěže o nejlépe hodnoceného pedagogického pracovníka na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze za rok 2023

Ve středu 24. 4. 2024 akademičtí pracovníci Národohospodářské fakulty VŠE (NF VŠE) ocenili již popáté nejlepší studenty bakalářských a magisterských studijních programů za předchozí období. Setkání ve Vencovského klubu zahájila úvodním slovem statutární zástupkyně fakulty Ing. Adéla Zubíková, Ph.D. Poblahopřát přišli studentům i proděkan pro vědu prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy a PR doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., MA, ředitelka centra cizojazyčných programů Ing. Lucie Wagnerová, MBA a garanti jednotlivých studijních programů. Studentům byly předány certifikáty dokládající jejich excelentní studijní výsledky.

Ze studijních výsledků oceněných studentů máme velkou radost a vážíme si toho, že studují právě na Národohospodářské fakultě. Do budoucna jim přejeme nejen pokračující vynikající studijní výsledky, ale také úspěch při uplatnění v praxi.

Následovalo vyhlášení výsledků soutěže o nejlépe hodnoceného pedagogického pracovníka na NF VŠE v Praze za rok 2023.

1.místo Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.

2. místo Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

3.-4. místo Ing. Josef Klement, Ph.D. & prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

5. místo Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

Všem těmto kolegům gratulujeme!


Následovala neformální diskuze s rautem, v rámci které měli studenti mimo jiné možnost sdělit svou zpětnou vazbu ke studiu.

Partnerem letošního ročníku oceňování nejlepších studentů a vyhlášení nejlépe hodnocených pedagogů Národohospodářské fakulty VŠE byla TOMA, a.s. Otrokovice. Patří jí zasloužený dík.

Pořadí nejlepších studentů bakalářského stupně studia na NF VŠE

a) Po ukončení 3. semestru:

Studijní program EKONOMIE

 1. Mojmír Marek
 2. Adam Václavík
 3. Milan Král
 4. Zuzana Alžběta Šímová

Studijní program NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 1. Frederika Červenková
 2. Lucie Kešnerová
 3. Daniel Charvát

Studijní program VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 1. Helena Pleilová

Studijní program ECONOMICS

 1. Marco Stamenic

b) Po ukončení 5. semestru:

Studijní program EKONOMIE

 1. Adam Tomko
 2. Sophia Gembalová
 3. Dominic Stočes
 4. Tatiana Pavlovská

Studijní program NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

 1. Aleš Bartolomějev
 2. Jan Leher
 3. Jaroslav Vacek
 4. Ivan Sura

Studijní program VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 1. Tereza Salfická
 2. Karolína Jedličková

Studijní program ECONOMICS

 1. Jana Kušnírová
 2. Adam Ben Ahmed

Pořadí nejlepších studentů magisterského stupně studia na NF VŠE

a) po ukončení 3. semestru:

Studijní program EKONOMIE

 1. Bc. Martina Chlumská

Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

 1. Bc. Matouš Drulák
 2. Bc. Alžběta Krejná
 3. Bc. Vojtěch Nerad
 4. Bc. Kateřina Brožková
 5. Bc. Václav Prosser

Studijní program HOSPODÁŘSKÉ A POLITICKÉ DĚJINY 20. STOLETÍ

 1. Bc. Jan Vondra

Studijní program REGIONALISTIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA

 1. Bc. Simona Koutná
 2. Bc. Alice Hůlová

Studijní program ECONOMICS AND PUBLIC POLICY

 1. Bc. Étienne Malouin – Chénier

Pozn.: Pro nominaci do soutěže o nejlépe hodnoceného pedagoga bylo zapotřebí získat minimálně 76 plně vyplněných anketních lístků dohromady za výuku v letním semestru 2022/2023 a zimním semestru 2023/2024, což bylo kritérium stanovené v roce 2022 pro vyhlášení Pedagoga roku na celouniverzitní úrovni. Pro rok 2023 zvolilo vedení VŠE vyšší hranici nutného počtu vyplněných anketních lístků (minimálně 150) a do celouniverzitní soutěže se tak z NF VŠE nominovalo pouze omezené množství vyučujících z NF, kteří vedou kurzy s velkým počtem studentů. Do fakultní soutěže se nominovalo přes 40 vyučujících NF VŠE.

V Praze, 25. dubna 2024

Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Statutární zástupkyně NF VŠE


Celá zpráva je dostupná v .pdf zde.

Celá fotogalerie je k dispozici u PR týmu NF VŠE na mailu: webnf@vse.cz